Nove obveze uvedene su za sve sudionike u lancu opskrbe hranom. U cilju što bolje fitosanitarne zaštite cijelog područja Europske unije, u protekle dvije godine, zakonodavstvo u području biljnog zdravstva znatno je izmijenjeno. Ono što je bitno naglasiti, nove obveze tiču se svih onih koji unose, proizvode, uzgajaju, umnožavaju i stavljaju na tržište pa sve do onih koji izvoze, mijenjajući fitosanitarna pravila u državama članicama te postupke nadzora.

Kako bi se osigurala provedba propisa iz područja biljnog zdravstva, donesen je Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19). Na osnovu Zakona o biljnom zdravstvu Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekata (»Narodne novine«, br. 30/21) te se Odredbe Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine«, br. 56/12 i 24/17) više ne primjenjuju.

Uvođenje pojma Specijalizirani subjekt

Novim Pravilnikom se između ostalog propisuju nove obveze, uvjeti i način vođenja Službenog registra specijaliziranih subjekata (Registar). Propisuje se i način podnošenja zahtjeva za upis u Registar i ovlaštenje, uvjeti za dobivanje ovlaštenja, propisuju se obrasci (za upis u Registar i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica te za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala kao i obrazac zahtjeva za ovlaštenje te ukidanje ovlaštenja pravnoj osobi s javnim ovlastima), obveze specijaliziranih subjekata te troškovi i naknade osposobljavanja i službene provjere.

Uvodi se novi pojam Specijalizirani subjekt. To je svaka fizička ili pravna osoba poslovno uključena u aktivnosti sadnje, oplemenjivanja, proizvodnje (uključujući uzgoj, umnožavanje i održavanje), unosa na područje Europske unije i premještanja unutar i izvan Europske unije, stavljanja na raspolaganje na tržištu te pohrane, prikupljanja, otpremanja i prerade bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta).

obveze biljno zdravstvo
Europska biljna putovnica
nove obveze
Malajski kumquat, vrsta je iz roda Fortunella, jednog od rodova koji su posebno obuhvaćeni novim Pravilnikom

Tko je obveznik upisa u Registar?

Člankom 65. Uredbe (EU) br. 2016/2031 te člankom 15. Zakona o biljnom zdravstvu propisane su nove obveze upisa specijaliziranih subjekata u Registar i to za subjekte koji obavljaju jednu ili više djelatnosti:

•          proizvodnja i premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čije je premještanje unutar područja EU potrebna biljna putovnica;

•          proizvodnja i premještanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potrebna biljna putovnica u skladu s posebnim provedbenim aktima Europske unije u pogledu hitnih mjera;

•          izdavanje biljnih putovnica;

•          unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za čiji je unos na područje Europske unije obvezan fitosanitarni certifikat;

•          izvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje je potreban fitosanitarni certifikat za izvoz ili ponovni izvoz, ili predizvozni certifikat;

•          označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje, drva ili drugih predmeta;

•          proizvodnja, otkup ili prikupljanje u skladištu u proizvodnom području, s namjerom premještanja gomolja konzumnoga krumpira (Solanum tuberosum L.) i plodova bilja iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca te

•          prodaja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta krajnjim korisnicima putem ugovora na daljinu (web-prodaja).

 Koje su najvažnije promjene koje donosi novi Pravilnik?

  • Biljna putovnica – obvezna je za premještanje svih vrsta bilja za sadnju i za neke vrste sjemena pa se u Registar moraju upisati svi specijalizirani subjekti koji namjeravaju premještati takvo bilje odnosno za njega izdavati biljnu putovnicu.
  • Izvoz – uRegistar se moraju upisati svi izvoznici bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta za koje treće zemlje zahtijevaju fitosanitarni certifikat.
  • Ugovor na daljinu – u Registar se moraju upisati i specijalizirani subjekti koji putem ugovora na daljinu (web prodajom) krajnjim korisnicima u Europskoj uniji prodaju bilje za koje je obvezna biljna putovnica.

Edukacija specijaliziranih subjekata

Specijalizirani subjekti će samostalno pregledavati bilje, biljne proizvode i druge predmete za koje su odgovorni. Za takvo bilje će izdavati biljnu putovnicu koja će biti dokaz zdravstvene ispravnosti bilja. Pravilnikom je predviđeno provođenje edukacija, odnosno osposobljavanje specijaliziranih subjekata za pregledavanje bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta. Edukacije će provoditi nadležna tijela koja su propisana Zakonom o biljnom zdravstvu. Nakon provedbe osposobljavanja te podnošenja zahtjeva za ovlaštenje specijaliziranom subjektu će se izdati ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica. Ove obveze ne tiču se specijaliziraniih subjekata koji imaju odgovarajući stupanj obrazovanja (odslušano 90 sati modula iz zaštite bilja).

Olakšan sustav izdavanja biljnih putovnica

Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata koji izdaju biljne putovnice obavljat će nadležni inspektor najmanje jednom godišnje. Nova pravila i obveze dovest će do bolje i učinkovitije zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama. Smanjit će se rizik od pojave štetnih organizama koji može prouzročiti trgovina biljem. Za domaće proizvođače bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, olakšanje dolazi u smanjivanju administrativnih obveza i olakšanom sustavu za izdavanje biljnih putovnica.

Više o ovoj temi može se potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede/Fitosanitarna politika/Biljno zdravstvo/Fis portal. Na sva dodatna pitanja zainteresirani se mogu obratiti na Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Sektor fitosanitarne politike, Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal, Odjel za biljno zdravstvo.

nove obveze biljno zdravstvo

nove obveze
Biljna putovnica   

Prethodni članakGnojivo od peradi i golubova – dragocjeno!
Sljedeći članakZatvara li se pogon uzgoja i prerade rajčice u Umagu?
Kristina Pawelitsch, mag.ing.agr.
Rođena je 1974. g. u Crailsheimu u Njemačkoj, a diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na temu Valorizacija početnog rasta i potencijala rodnosti Lovranske trešnje. Urednica je Gospodarskog lista i autorica stručnih članaka iz raznih područja poljoprivrede, a surađuje i s udrugama iz područja poljoprivrede. Kristina Pawelitsch rođena je 1974. godine u Njemačkoj , u Crailsheimu. OBRAZOVANJE: • U Krapini završava srednju školu za prirodoslovno- matematičkog tehničara • 2002. diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu, na Agronomskom fakultetu i stekla zvanje magistra inženjerka hortikulture. Diplomirala je na temu Valorizacija početnog rasta i potencijala rodnosti lovranske trešnje. • govori tečno njemački i engleski (Vodnikova škola, Zagreb , 6. stupanj poslovnog engleskog i završni stupanj konverzacijskog njemačkog u školi Sokrat u Zagrebu) RADNO ISKUSTVO: Od lipnja, 2017. godine urednica u Gospodarskom listu. Prijašnje radno iskustvo: radila u AQUAARTu kao projektant automatskih sustava navodnjavanja. Nakon toga radi kao referent nabave u Würth Group na poslovima uvoza i izvoza za strano tržište, pretežno Njemačka i Švicarska. Aktivni je član Udruge Akram (Udruga za hrvatsko savršeno naselje), a pisala je i u časopisima ''Vita'' i '' Sto posto prirodno''.