Program ruralnog razvoja je poseban set mjera namijenjenih poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) te sredstvima državnog proračuna. Trenutno važeći Program je Europska komisija odobrila za razdoblje od 2014. do 2020. godine te pritom ukupna financijska alokacija iznosi 2,383 mlrd. EUR.

Ciljevi Programa ruralnog razvoja uključuju poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta. Mjere 6 Programa ruralnog razvoja: natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“, te natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. U isto vrijeme otvorena su i 2 natječaja u okviru investicijske Mjere 4 Programa ruralnog razvoja: natječaj za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, te natječaj za tip operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Za sve projekte vrijednosti iznad 200.000,00 HRK potrebno je pripremiti poslovni plan. Osim poslovnog plana, prijavitelji moraju predati u AGRONET sustav i niz dodatne dokumentacije kojom se dokazuje prihvatljivost korisnika i usklađenost projektnih aktivnosti s uvjetima natječaja. Cjeloviti popis dokumentacije za predaju Zahtjeva za potporu, ovisno o tipu prijave, se nalazi u Prilogu 3 i 4 predmetnih natječaja.

6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Demografska obnova opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima, odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Upravo je jedan od važnijih ciljeva mjere 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja. Za ožujak 2020. godine najavljena je objava natječaja za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.Korisnici ovog tipa operacije su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju. Pritom fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od trenutka objave nacrta natječaja na e-savjetovanju. Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100.000.000,00 HRK, dok visina javne potpore iznosi 50.000,00 EUR.Projektom u sklopu natječaja za tip operacije 6.2.1. i 6.4.1. pokreće se djelatnost unutar jednog od prihvatljivih sektora: prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu), usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge, tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, turizam u ruralnom području, isključujući: ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme), ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga« – hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Prihvatljivi troškovi: građenje/rekonstrukcija/opremanje objekata, kupnja strojeva i opreme, kupnja gospodarskih vozila i plovila, kupnja zemljišta/objekata (do 10 % ukupnih troškova), promotivne aktivnosti, kupnja živih životinja u sektoru turizma, izrada projektne dokumentacije.

6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Svrha natječaja 6.4.1. uključuje razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Korisnici ovog tipa operacije su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave Natječaja na e-savjetovanju. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju. Korisnik pri podnošenju Zatjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000,00 EUR. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100.000.000,00 HRK. Najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR, dok najviša visina javne potpore ne smije prelaziti 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 70 % ukupno prihvatljivih troškova. M641 – prihvatljivi troškovi su isti kao i kod M621, osim što jekupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti.

 class=

Povećanje vrijednosti proizvoda i povećanje učinkovitog korištenja energije

U sklopu Mjere 4 prihvatljiva su brojna ulaganja koja su hrvatskim poljoprivrednicima postala dostupna već za trajanja pretpristupnog programa IPARD. Sada je opseg ulaganja daleko širi te mjera omogućava između ostalog i ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda. Svrha natječaja 4.2.1. je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Korisnici ovog tipa operacije su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU, teupisane uUpisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima/upisnicima. Nadalje, korisnici su i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija te fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda). Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 300.000.000,00 HRK, dok intenzitet javne potpore iznosi do 50 %. Rok za prijavu projekata je od 16. ožujka 2020. do 18. svibnja 2020. godine.

Početnik je korisnik koji u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju ima registriran objekt za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla kraće od dvije godine ili nema registriran objekt.

Svrha natječaja 4.2.2. je povećanje učinkovitog korištenja energije. Korisnici ovog tipa operacije su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 70.000.000,00 HRK, dok intenzitet javne potpore iznosi do 50 %. Najniži iznos potpore iznosi 15.000 EUR dok je najviši iznos 1.000.000 EUR (do 200.000 EUR za korisnike početnike). Rok za prijavu projekata je od 16. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Listu prihvatljivih i neprihvatljivih troškova možete pronaći na www.ruralnirazvoj.hr. Za sve projekte vrijednosti iznad 200.000,00 HRK je potrebno pripremiti poslovni plan. Osim poslovnog plana, prijavitelji moraju predati u AGRONET sustav i niz dodatne dokumentacije kojom se dokazuje prihvatljivost korisnika i usklađenost projektnih aktivnosti s uvjetima natječaja. Ako razmatrate mogućnost prijave na natječaje Programa ruralnog razvoja te imate konkretan poslovni plan, obratite nam se s povjerenjem te ćemo za vas besplatno izraditi procjenu prijave na „ PRR natječaj“. Svoje podatke možete poslati na e-mail info@ips-konzalting.hr.

 class=
Prethodni članakKoliko Hrvatska ovisi o uvozu hrane?
Sljedeći članakDruga prihrana pšenice i uljane repice
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.