Poljoprivredni proizvođači moraju se educirati i stjecati potrebna znanja kako bi lakše usvojili nove tehnologije, suvremene sustave i napredna rješenja u proizvodnji. Stoga je sve veća potreba za osposobljenim savjetodavcima koji bi olakšali i sudjelovali u prijenosu znanja i posredno većoj produktivnosti i konkurentnosti domaćih poljoprivrednika, a to je i povod za razgovor s pomoćnicom ministrice doc. dr. sc. Jelenom Đugum, koja je nedavno došla na čelo nekadašnje Savjetodavne službe, a danas Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede.

  • Pomoćnice ministrice Đugum, na početku se moramo osvrnuti na aktualnu situaciju s epidemijom covid-19. Kako savjetodavci rade u ovim okolnostima?

U cilju smanjenja negativnih posljedica pandemije koronavirusa, a posebno smanjenja socijalnih kontakata, već sredinom svibnja prilagodili smo se situaciji i započeli s provedbom savjetodavnih aktivnosti korištenjem razvijenih aplikativnih rješenja i socijalnih mreža. Program stručnog osposobljavanja koji je obavezan za korisnike IAKS mjera: M10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene) i za korisnike M11 (Ekološki uzgoj), održava se putem webinara. U razdoblju do sredine kolovoza održano je ukupno 36 On-line tečajeva upravo za navedene korisnike. Navedene on-line edukacije su jednodnevne, ali u pripremi su aktivnosti za provođenje e-učenja za poljoprivrednike koje će biti višednevne. Istodobno se održavaju tečajevi u zatvorenim prostorima u kojima se provode sve preporučene mjere (socijalna distanca, dezinfekcija i nošenje maski) tako da poljoprivrednici mogu izabrati njima pogodniji način edukacija. Koncem 2019. godine započelo se i s održavanjem demonstracijskih aktivnosti koje se većinom provode na otvorenom (u voćnjaku/vinogradu/oranici) u manjim grupama.

Tijekom cijelog razdoblja redovno su objavljivane preporuke i savjeti na našim mrežnim stranicama, u stručnim časopisima, na radio postajama, kroz priloge na TV-u, putem telefona ili osobno uz poštivanje propisanih mjera socijalnog distanciranja.

Pomoćnica ministrice doc.dr.sc. Jelena Đugum

            „Zatrpani“ administracijom?

  • Poznato je da je nedovoljno savjetodavaca koji ne mogu obići sve poljoprivrednike, a istovremeno su (pre)opterećeni administrativnim obavezama. Je li moguće da se zato često naglašava potreba za osnaživanjem „Savjetodavne službe“?

Točno ste rekli da pri obavljanju redovitih aktivnosti savjetnici obavljaju stručne, ali i znatan broj različitih administrativnih poslova.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ima 117 područnih ureda u 20 županija s 230 savjetnika diljem Hrvatske. Uspoređujući broj savjetnika s ukupnim brojem poljoprivrednih gospodarstava iz Upisnika, jedan savjetnik u prosjeku pokriva 742 poljoprivredna gospodarstava. Na regionalnoj razini, u Kontinentalnoj Hrvatskoj je pokrivenost u prosjeku 700, a u Jadranskoj 860.

Svake godine u razdoblju  od 1. ožujka do 15. svibnja intenzivno se pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom podnošenja jedinstvenih zahtjeva za potpore (tijekom 2020. godine savjetnici su pružili pomoć pri popunjavanju 23 275 AGRONET zahtjeva). Osim ove pomoći, savjetnici pružaju pomoć pri podnošenju Zahtjeva za Podmjeru 17.1. iz Programa ruralnog razvoja „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ (ukupno 6271 pruženih pomoći u 2019. godini i do 15. kolovoza ove godine 1363 pomoći), a tome prethodi upis korisnika u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Također, savjetnici izdaju potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva kao kriterija za odabir i praćenje budućih korisnika mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Ove godine su radi epidemije COVID-19 u vrijeme propisanih mjera ograničenog kretanja, savjetodavci izdavali Propusnice poljoprivrednim proizvođačima radi obavljanja nužnih poljoprivrednih radova. Pregledano je gotovo 70 000 Zahtjeva, a odobreno 57665 Propusnica.

FADN predstavlja sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (engl. Farm Accountancy Data Network – FADN). FADN anketiranje provode savjetnici na području čitave Republike Hrvatske radi utvrđivanja strukture poljoprivrednih gospodarstava i određivanja ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje prema tipovima i ekonomskoj veličini poljoprivrednika, odnosno radi utvrđivanja dohodovnog položaja poljoprivrednika na temelju statističkog uzorka. 63 savjetnika su angažirana na poslovima prikupljanja podataka i administrativni poslovi tijekom kalendarske imaju različitu dinamiku.

            Osposobljavanje poljoprivrednika

  • Mjere 1 i 2 iz Programa ruralnog razvoja namijenjena su za financiranje savjetodavnih aktivnosti. Na koji je način bivša Savjetodavna služba do 1.1.2019. godine, odnosno sadašnja Uprava od 1.1.2019.g do danas „povukla“ sredstva iz te Mjere?

-Uprava je isključivi korisnik Mjera 1 i 2 Programa ruralnog razvoja. Obje mjere su u provedbi od 2015. godine te je njihovom provedbom Uprava stekla dodatne kapacitete za savjetovanje i osposobljavanje poljoprivrednika. Stručno osposobljavanje te razmjena znanja i informacija provodi se održavanjem tečajeva, radionica, webinara i demonstracijskim aktivnostima (Mjera 1). Polaznici tečajeva su poljoprivredni proizvođači obveznici pohađanja strukovnog osposobljavanja iz tema agrookoliša i klimatskih promjena, ekološke poljoprivredne proizvodnje, dobrobiti životinja. Poseban naglasak je na organizaciji strukovnog osposobljavanja za mlade poljoprivrednike. Prema odobrenom planu i programu provedbe strukovnog osposobljavanja, organiziraju se tečajevi koje u prosjeku pohađa 20 sudionika, te se organiziraju demonstracijske aktivnosti gdje se prikazuju, osim novih tehnoloških dostignuća, primjeri dobre poljoprivredne prakse i dobrobiti životinja. U razdoblju od 2015. do 2019. tečajevima je obuhvaćeno više od 75.000 polaznika.

Tečaj osposobljavanja poljoprivrednih proizvođač

Sustav savjetovanja (Mjera 2) uključuje savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, paketu mjera za okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj, savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te savjetovanje mladih poljoprivrednika, a aktivnosti se provode odabirom savjetničkog paketa od strane korisnika i metodom pojedinačnog savjetovanja. Kroz sustav savjetovanja uz korištenje savjetničkih paketa u razdoblju od 2015. do 2019. godine ukupno je obuhvaćeno 10.200 poljoprivrednika, kojima su nakon utvrđivanja vlastitih potreba savjetnici pružali tehničke savjete kako bi se ostvario odgovarajući rezultat. Ostvareni rezultati koji su sastavni dio sustava savjetovanja odnose se na različita područja poljoprivrednih aktivnosti, te se kreću od pružanja osnovnih tehničkih savjeta u samo određenoj fazi poljoprivredne proizvodnje, pa do stručnih savjeta većeg broja savjetnika, ako se radilo o posebnim zahtjevima poljoprivrednika, a koji su najčešće usmjereni na poboljšanje proizvodnosti i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje. Ponudom savjetničkih paketa, dodatno prilagođenih potrebama poljoprivrednika, razvio se sustav pružanja usluga savjetovanja poljoprivrednicima.

            Projekti i manifestacije

  • Vaša Uprava sudjeluje u mnogim projektima. Jedna od aktivnosti je i zajednička organizacija s Gospodarskim listom u Nacionalnom ocjenjivanju sireva „SirCro fest“ koji je održan na sajmu CROAGRO u prosincu prošle godine. Koje sve projekte trenutno provodite?

-Naša Uprava kao nasljednik Savjetodavne službe od svog postojanja radi na edukaciji i savjetovanju malih sirara te im pomaže u udruživanju i nastupu na tržištu. Kruna našeg zajedničkog rada je Savez malih sirara SirCro i zajednička manifestacija „SirCro fest“. U pripremi je treće regionalno ocjenjivanje sireva i drugih mliječnih proizvoda, koje je polazište za Nacionalno ocjenjivanje te važan segment 6. SirCrofesta, 10. savjetovanja malih sirara u organizaciji Saveza SirCro i naše Uprave koje će se održati ove godine.

Već treću godinu za redom provodimo projekt VINA od DAVNINA gdje cijelu godinu kontinuirano radimo na promociji vina i vinara hrvatskih autohtonih sorata. Treće ocjenjivanje vina hrvatskih autohtonih sorata koje prethodi reviji VINA od DAVNINA održano je u svibnju ove godine. Stručna komisija sastavljena od certificiranih ocjenjivača ocijenila je 159 uzoraka vina od 30 autohtonih hrvatskih sorata koja je proizvelo 77 vinara, te su dodijeljene 3 velike zlatne diplome, 60 zlatnih diploma, 65 srebrnih diploma, 18 brončanih diploma i 1 priznanje. Cilj projekta je promocija vina hrvatskih autohtonih (izvornih) sorata i Hrvatske kao autentične vinske zemlje, a povećani odaziv vinara u odnosu na prošle godine pokazuje interes proizvođača koji su kroz projekt dobili jedinstvenu platformu za promociju svojih vina, autentičnog turističkog proizvoda i važnog dijela gastronomske ponude Hrvatske.

Prošle godine u sklopu 5. Sajma zimnice i autohtonih proizvoda koji se održao  na Trgu bana Josipa Jelačića od 04. do 06. listopada 2019. godine Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Ministarstva poljoprivrede organizirala je 1. ocjenjivanje proizvoda na bazi voća i povrća. Ove godine u realizaciji je projekt Ocjenjivanje proizvoda prerade biljnog podrijetla koji će se održati ususret 6. sajmu zimnice i autohtonih proizvoda (Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu od 16.-18.listopada 2020.).

Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva organizira ili sudjeluje i na brojnim stručnim skupovima

Osim navedenog, Uprava je uključena u nekoliko projekata iz Programa EU za istraživanje i razvoj – OBZOR 2020 ugovorene vrijednosti veće od 4 milijuna kuna i odnose se na prijenos znanja i primjenu inovacija, te primjenu digitalnih rješenja u poljoprivredi.

  • Na kraju, budući da ste docentica iz područja prehrambene biotehnologije i da ste godinama radili u Ministarstvu poljoprivrede vezano uz sigurnost hrane, ali i označavanje proizvoda, na koji način kolege iz ove Uprave savjetuju i educiraju proizvođače po pitanju sigurnosti hrane u proizvodnji, ali i dodavanju vrijednosti kroz preradu poljoprivrednih proizvoda?

-U zadnjih nekoliko godina u RH sve više raste potražnja, pa tako i ponuda prerađevina s OPG- a.

Naša Uprava educira i savjetuje OPG – e iz svih područja pa tako i područja diversifikacije kroz 9 tečajeva: Prerada ratarskih kultura, Prerada i dorada voća, Prerada i dorada povrća, Prerada mlijeka, Bogatstvo okusa sira, Prerada mesa, Prerada ljekovitog i aromatičnog bilja, Seoski turizam i Diversifikacija pčelarske proizvodnje. Od kraja 2016. godine provodimo tečaj „Prerada mlijeka“ i do sada smo po ovom programu educirali ukupno 972 polaznika. Tečaj se provodi kroz 28 školskih sati, a od čega je 14 sati teorije te 13 sati praktične izrade različitih mliječnih proizvoda te njihove senzorike. Jedan školski sat je rezerviran za polaganje ispitnog testa.

 Teorijski dio edukacije uključuje i predavanje o sljedivosti u objektima za preradu, a u praktičnom dijelu polaznike upoznajemo sa sadržajem Vodiča dobre higijenske prakse u preradi mlijeka. Pored Vodiča, polaznici se upoznaju sa načinom vođenja Dnevnika rada u sirani te različitim evidencijskim listama koje se vodi u sirani.

Naši djelatnici su izradili za više od 80 OPG-ova vodič za rad u njihovoj sirani. U okviru tečaja, polaznike educiramo i o pravilnom označavanju njihovih proizvoda (sira i dr. mliječnih proizvoda.) kroz prezentaciju „Označavanje mliječnih proizvoda“. Kroz jednodnevni tečaj u trajanju od 6 sati: Uvjeti sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka educirali smo većinu naših sirara koji su proizvodili sir u objektima odobrenim pod posebnim uvjetima.  Zbog velikog interesa naših proizvođača, osmislili smo i tečaj broj 2. „Bogatstvo okusa sira“ tijekom kojeg proizvođače dodatno educiramo s naglaskom na nove vrste sireva te senzorske osobine vođene degustacije sira kao i sljubljivanje sireva s različitim pićima. Ovim tečajem potičemo proizvođače na diversifikaciju njihove proizvodnje educirajući ih o različitim mogućnostima prezentiranja njihova proizvoda koja bih ih dovela do veće dodatne vrijednosti.

Prethodni članakLokalni poljoprivredni proizvodi kao suveniri
Sljedeći članakNeprodani pršuti ugrožavaju soljenje novih!
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr.
Goran Beinrauch, dipl. ing. agr. Glavni je urednik u Gospodarskom listu u kojem uređuje rubrike održiva poljoprivreda, agroekonomika, povrćarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja, nove tehnologije i dr. Rođen je 1976.g. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, te XI. gimnaziju. Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjeru vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža. Na Agronomskom fakultetu je trenutno i doktorand na poslijediplomskom studiju Poljoprivredne znanosti. Desetak godina bavio se uzgojem ukrasnog bilja u vlastitom rasadniku, a radio je i u poljoljekarni kao agronom - savjetnik. U Gospodarskom listu radi od 2010. godine, a glavni je urednik od 2015. godine i producira sadržaje stručne tematike u tiskanim, ali i digitalnim formatima. Od 2014.godine je i tajnik Društva agrarnih novinara Hrvatske. Organizator je i moderator na stručnim skupovima (seminari, konferencije, kongresi...) te panel raspravama, fokus skupinama i radionicama, a sudjeluje i koordinira u raznim nacionalnim i europskim projektima o poljoprivrednoj proizvodnji.