Najznačajniji obnovljivi izvori energije su: solarna (sunčeva) energija, energija vjetra, energija dobivena iz biomase i biogoriva, geotermalna energija i energija vodenih tokova. Koje su prednosti i nedostaci najznačajnijih pojedinih obnovljivih izvora energije, pročitajte u nastavku.

Prednosti i nedostaci energije sunca

 class=

Prednosti i nedostaci energije vjetra

 class=

Prednosti i nedostaci geotermalne energije

 class=

Prednosti i nedostaci biomase

 class=

Prednosti i nedostaci tekućih biogoriva

 class=

Prednosti i nedostaci bioplina

 class=