Predstavljen je prijedlog za veću pravednost u lancu opskrbe hranom, treći u tijelima Europske unije nakon Direktive o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi i poboljšanju suradnje između proizvođača. To se odnosi na uvođenje veće transparentnosti pri izvještavanju o cijenama u cijelom lancu. Prema više istraživanja, udio maloprodajne cijene poljoprivrednog proizvoda u lancu opskrbe hranom koja ide proizvođaču, smanjen je s 40% na 20% u zadnjih 50 godina.

Cijene bi se trebale određivati ovisno o tome kako se poljoprivredno-prehrambeni proizvodi kreću duž lanca opskrbe hranom. Razlike u kupovnim i prodajnim cijenama mogu pružiti informacije o intermedijarnim troškovima između prodavača i kupca (prijevoz, osiguranje, skladištenje itd). Veća transparentnost može potaknuti na bolje poslovne odluke i poboljšati povjerenje u poštenje između određenih dijelova lanca opskrbe hranom. Za učinkovito natjecanje na globalnim tržištima ključan je pristup pravovremenim i lako dostupnim informacijama o razvoju tržišta.

Povećanje transparentnosti učinit će lanac opskrbe hranom pravednijim i bolje uravnoteženim radi jednake mogućnosti pristupa informacijama i bolje jasnoće o cijenama. Nova pravila nadopunit će nedavno usvojenu direktivu kojom se zabranjuju nepoštene trgovačke prakse u cilju osnaživanja manjih sudionika u lancu opskrbe hranom, a njihovo uvođenje označava vrlo značajnu javnu potporu EU  poljoprivrednicima u tom lancu.

Jačanje položaja poljoprivrednika

Iako postoji velika količina dostupnih informacija o poljoprivrednim tržištima (cijene, količine proizvodnje, zalihe itd.), jako je malo drugih ključnih tržišnih informacija u lancu opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, odnosno o onome što djeluje između poljoprivrednika i potrošača na razini prerade hrane i maloprodaje. Ta asimetrija informacija između poljoprivrednika i ostalih sudionika u lancu opskrbe hranom stavlja poljoprivrednike u znatno nepovoljniji položaj na tržištu i narušava povjerenje u pošteno poslovanje. Ovaj nedostatak informacija o razvoju tržišta u lancu opskrbe poljoprivrednim proizvodima od prerađivača i prodavača nazvan je “crna kutija”, a novi prijedlog otvara tu kutiju.

Predložene mjere obuhvatit će sektore mesa, jaja, mliječnih proizvoda, voća i povrća, ratarskih kultura, šećera i maslinovog ulja. Oni se oslanjaju sustave i postupke prikupljanja podataka koji već postoje i koje operateri i države članice koriste za izvještavanje o tržišnim informacijama Europskoj komisiji, sada s većim opsegom. Svaka država članica bit će odgovorna za prikupljanje cijena i tržišne podatke. Preporuka Europske komisije je da države članice odaberu najisplativiji pristup te da ne ciljaju mala i srednja poduzeća kako bi smanjili administrativni teret. Države članice će podatke proslijediti komisiji, koja će zauzvrat omogućiti praćenje dostupnosti na svom poljoprivredno-prehrambenom portalu (agri-food data portal) i promatračnicama tržišta EU-a (EU market observatories). Bitno je da su informacije koje dostavljaju države članice točne i pravovremene.

veća pravednost u lancu opskrbe hranom
Predložene mjere trebale bi osigurati veću transparentnosti pri izvještavanju o cijenama u cijelom lancu opskrbe hranom

Cijene bi se trebale određivati ovisno o tome kako se poljoprivredno-prehrambeni proizvodi kreću duž lanca opskrbe hranom.

Nepoštena praksa može uništiti poslovanje

Europska komisija koja i dalje radi do izbora nove komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen, pokrenula je mjere za pravedniji i uravnoteženiji lanac opskrbe hranom još od početka svog mandata. 2016. je uspostavljena Radna skupina za poljoprivredna tržišta (Agricultural Markets Task Force ) s ciljem procjene uloge poljoprivrednika u širem lancu opskrbe hranom i davanja preporuka o tome kako se ona može ojačati i poboljšati. Na temelju tih preporuka, komisija je pokrenula procjenu početnog učinka i javne konzultacije o poboljšanju lanca opskrbe hranom u 2017. godini, a obje obuhvaćaju tri elementa: nepoštene trgovačke prakse, suradnju proizvođača i transparentnost tržišta.

Anketa na razini EU-a objavljena u veljači 2018. pokazuje da velika većina ispitanika (88%) smatra da je jačanje uloge poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom izrazito važno. Potvrđujući ovaj trend, 96% ispitanika u javnom savjetovanju 2017. o modernizaciji ZPP-a složilo se s tvrdnjom da bi poboljšanje položaja poljoprivrednika u lancu trebalo biti cilj Zajedničke poljoprivredne politike EU. Komisija je prošle godine predstavila svoj prijedlog za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koju su suzakonodavci izglasali u travnju 2019. Novi zakoni osigurat će zaštitu europskih poljoprivrednika kao i malih i srednjih tvrtki dobavljača od nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Smanjenje pojave nepoštenih trgovačkih praksi u tom lancu kroz uvođenje minimalnog zajedničkog standarda zaštite na razini Europske unije, trebao bi pridonijeti primjerenijem životnom standardu poljoprivrednog stanovništva.

Nepoštene trgovačke prakse negativno se mogu odraziti na dobit i marže gospodarskih subjekata, prouzročiti pogrešnu raspodjelu resursa te u konačnici čak i uništiti poslovanje održivih i konkurentnih gospodarstava. Zakašnjela plaćanja za pokvarljive proizvode mjesecima nakon što su oni isporučeni kupcu i on ih je prodao predstavljat će dodatne financijske troškove za dobavljača.

Strah od odmazde

Provedbeno tijelo u Republici Hrvatskoj nadležno za provođenje zabrane nepoštenih trgovačkih praksi, rješavanje povjerljivih pritužbi te zaštite identiteta podnositelja pritužbe ovisno o okolnostima pojedinog slučaja je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Naime, provedbeno tijelo na zahtjev podnositelja pritužbe osigurat će povjerljivost njegovog identiteta i bilo kojih drugih informacija čije bi otkrivanje podnositelj pritužbe smatrao štetnim za svoje interese. Takvu informaciju bit će potrebno navesti u zahtjevu za povjerljivost. Na primjer povjerljivost se može zahtijevati radi straha od odmazde, a koji se najčešće reflektira kao strah od gubitka ili raskida poslovnog odnosa sa subjektom jačeg pregovaračkog položaja.

„Faktor straha“ zbog osvetničkih akcija trgovačkih lanaca često sprječava poljoprivrednike u podnošenju pritužbi i zaštiti njihovih prava koja se nemilice krše.

Najslabija karika u lancu

Istraživanja poljoprivrednih organizacija pokazuju da poljoprivrednici EU u prosjeku imaju 21 % udjela u vrijednosti poljoprivrednog proizvoda, dok 28 % otpada na prerađivače, a čak 51 % na trgovce. Tako su  poljoprivrednici  postali najslabija karika u tom lancu, a svi rizici poslovanja kaskadno se svaljuju na njihova ramena.

veća pravednost u lancu opskrbe hranom

Manji subjekti u lancu opskrbe hranom podložniji su nepoštenim trgovačkim praksama jer je njihova pregovaračka snaga općenito manja u odnosu na veće subjekte u lancu. Poljoprivredni proizvođači posebno su osjetljivi na nepoštene trgovačke prakse jer njihova pregovaračka snaga često nije usporediva s pregovaračkom snagom njihovih partnera dobavljača.

S obzirom na to da odredbe Direktive omogućuju državama članicama uvođenje i strožih pravila od onih propisanih Direktivom, Hrvatska bi trebala iskoristiti navedenu mogućnost kako bi efikasnije zaštitila domaće poljoprivredne proizvođače i održala njihovu konkurentnost. Pogotovo zato što su nacionalna zakonska rješenja od svoje primjene u praksi već pokazala određene anomalije, odnosno i dalje su prisutne nepoštene trgovačke prakse vezane za povrat proizvoda i plaćanje mjesta na policama trgovaca. Prijavu nije podnio nijedan dobavljač te su većinom podnošene anonimne prijave što i dalje ukazuju na strah dobavljača od ugrožavanja poslovnog odnosa s trgovcem,prosječno trajanje pokrenutih postupaka je predugo, slaba materijalna i personalna kapacitiranost nadležne Agencije.

Stranice u tiskanom izdanju: 2 – 3

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje