U broju 8 Gospodarskog lista od 1. svibnja, objavljen je prvi dio članka o mogućnostima proizvodnje organo-mineralnog gnojiva. Slijedi nastavak.

Prema važećim propisima postavile bi se granične vrijednosti (kemijski sastav, radioaktivnost, teški metal i drugo) koje OM gnojivo mora zadovoljiti miješanjem PG (fosfogips), JM (jalovinski mulj pročistača voda) i TN (talog neutralizacije kisele vode odlagališta fosfogipsa), i tražio bi se odnos koji te kriterije zadovoljava. Pri tome bi se po potrebi dodavale i druge dozvoljene komponente da se ostvari traženo.

Ako OM gnojivo ne zadovolji kriterije patogena, da se podvrgne tretiranju povišenom temperaturom (i/ili pritisku), ispitivanje i analize se ponavljaju dok se ne prikupe potrebni parametri za provjeru sukladnosti i prijavu OM gnojiva za upotrebu na tržištu, prema Uredbi EU 2019/1009 ili najnovijem važećem dokumentu. (Rezolucija o zaštiti tla 4/21 EU od 28.4.21.-2021/2548 (RSP), točka 30. “da se revidira CD 85/278 EEC o jalovinskom mulju….da se poveća unos organskih tvari u tlo”, ići će u prilog nastojanju proizvodnje organo-mineralnog gnojiva.

Ispitivanje uzoraka iz probne proizvodnje OM gnojiva obavljale bi se u laboratorijima poljoprivrednih fakulteta (Agronomski fakultet Zagreb), instituta IMM Zagreb radi provjere radioaktivnosti i instituta “Andrija Štampar” Zagreb radi provjere uzgojenog proizvoda na patogene i utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Konačno odabrano OM gnojivo ispitalo bi se na probnom polju fakulteta u cilju dobivanja uzgojenog proizvoda i njegove zdravstvene provjere za upotrebu (prehrana ljudi ili ishrana životinja) te da se utvrdi efikasnost gnojiva i elementi promjena u tlu, teški metal i drugo. Pored toga, u najvećoj mjeri ispitivanja bi se obavljala u Kutini na odlagalištu fosfogipsa da se utvrdi efikasnost OM gnojiva i parametri za ozelenjavanje kosina i površina (izbor uzgojne biljke – vrste trave, sastava mješavine OM gnojiva i PG, debljina pokrova gnojiva), koje se mora provesti u sanaciji i prije zatvaranja odlagališta.

Svrha i opravdanost projekta probne proizvodnje OM gnojiva                      

Kad se sagledaju ekološki trendovi u EU, aktualna situacija u zemlji (poljoprivredi i okolišu) i neprilike nastale poskupljenjem plina, koje mogu trajati godinama, stvoreni su uvjeti da se rješavanjem dva problema (odlagalište fosfogipsa i nagomilani jalovinski mulj pročistača vode) riješi i treći problem – nedostatak jednostavnog i cjenovno prihvatljivog organsko-mineralnog gnojiva. Održavanje odlagališta fosfogipsa Kutina (neutralizacija kisele vode, provođenje brojnih propisanih mjera zaštite) racionalizirano je nakon privatizacije (od proljeća 2021. u privatnom vlasništvu), ali stvara godišnje troškove do gotovo 1 mil. eura. Nažalost prihodi ne pokrivaju više od 15 % troškova što je ekonomski neodrživo i opasno za širu društvenu zajednicu.

Jalovinski mulj pročistača otpadnih voda koji je dio vodnih usluga, nije riješen u Hrvatskoj, pa se uglavnom gomila u pogonima. Pojedina moguća rješenja (npr. spaljivanje jalovinskog mulja i korištenje pepela u poljoprivredi) su vrlo složena i zahtijevaju ogroman novac i vrijeme za izgradnju objekata. Sporna je i cijena zbrinjavanja jalovinskog mulja koja sada svakako prelazi 100 (150) eura/toni. Realno je očekivati da će trošak zbrinjavanja platiti građani kao korisnici vodnih usluga.

Projekt ima za cilj da od otpada (ili nusproizvoda) stvori organo-mineralno gnojivo koje će zadovoljiti važeće propise EU o gnojivima, biti ispitan od stručnih institucija da se utvrdi da u pogledu zaštite okoliša i zdravlja ne pogoršava stanje i kao takav omogući smanjenje mineralnih gnojiva, a svojom prihvatljivom cijenom omogući upotrebu poljoprivrednicima te pridonese poboljšanju i oporavku tla. Projekt probne proizvodnje organo-mineralnog gnojiva ekološki je inovativan i ekonomski opravdan jer nudi niz rješenja aktualnih danas i u budućnosti.

Organsko-mineralno gnojivo od otpada trebalo bi imati prihvatljivu cijenu

Trendovi i tko je/ili treba biti zainteresiran za projekt?

Količina jalovinskog mulja rast će sa standardom i potrebom pročišćavanja otpadnih voda koje je u RH tek obuhvatila veće gradove. Grad Zagreb – ZOV ima izražen problem zbrinjavanja jalovinskog mulja koji traži rješenja, a istovremeno se nalazi i pred uvođenjem višeg stupnja prerade otpadne vode. S obzirom na rok isteka ugovora o vođenju pročistača otpadnih voda sa stranim koncesionarom, čini se da ima nesnalaženja u obujmu i pristupu poslu.

Cijene plina kao fosilnog goriva, sirovine kemijske industrije i glavne sirovine za proizvodnju mineralnog gnojiva rast će i dalje (nakon smirivanja tržišta uzrokovanog agresijom na Ukrajinu), a posljedično tome i cijene mineralnog gnojiva. Otvara se potreba da se razvijaju projekti koji imaju ekološke i inovativne karakteristike.

Rezultati projekta imati će učinak na De-fos d.o.o. operatora odlagališta fosfogipsa da nastavi održavati i sanirati (i fazno zatvarati) odlagalište i pretvori ga u pogodnu lokaciju za izgradnju sunčane elektrane. Odgovorni u pročistačima otpadne vode mogu osigurati put za zbrinjavanje jalovinskog mulja dugoročno i sigurno uz plaćanje prihvatljive naknade za njegovo preuzimanje. To posebno vrijedi za Grad Zagreb (ZOV), Sisak, ali i druge bliže pročistače.

Poljoprivrednici i vlasnici šuma imati će mogućnost nabavke jednostavnog i cjenovno prihvatljivog gnojiva, a “Savjetodavna služba” Ministarstva poljoprivrede priliku da upozna poljoprivrednike s korištenjem OM gnojiva (i poboljšivača tla) o poboljšanju svojstava tla, smanjenju upotrebe mineralnih gnojiva uz zadržavanje razine proizvodnje. Realizacija projekta je također prilika da RH riješi ekološku “crnu točku”, odlagalište fosfogipsa Kutina, nepromijenjeno od 2009. godine od kad nije aktivno, a nalazi se na rubu PP Lonjsko polje. Od svih koji su na neki način upoznati s problemom odlagališta i idejom proizvodnje organo-mineralnog gnojiva, javio se jedino Odbor za poljoprivredu te je obavljen informativni razgovor sa zastupnicom Marijanom Petir.

Shema organsko i mineralno gnojivo – organsko hrani i tlo, mineralno samo biljku

Promjene, koje se događaju u svijetu očite su i pobudile su potrebu preispitivanja uspostavljenih (i propisanih) odnosa djelovanja čovjeka i prirode. Očekuje se izmjena zakonskih propisa u području zaštite tla, voda i okoliša. Posljedično se očekuju promjene o upotrebi jalovinskog mulja pročistača otpadnih voda i fosfogipsa (između ostalih) koje daju priliku da se zbrine dio jalovinskog mulja (ZOV) i riješi odloženi fosfogips Kutina. Ispitivanje i probna proizvodnja OM gnojiva prilika je da se konkretno, stručno i praktično provjeri mogućnost rješavanja nagomilanog JM u ZOV-u i odlagalištu fosfogipsa Kutina, a istovremeno osigura organo-mineralno gnojivo, nadomjestak mineralnom gnojivu i cjenovno prihvatljivo poljoprivrednicima.

Ovakve ekološke i inovativne projekte koji mogu koristiti tvari na poljoprivrednim gospodarstvima (kruti i tekući otpad biljnog i životinjskog podrijetla), koristiti postojeće objekte, treba podržavati i podučiti poljoprivrednike da iskoriste sve mogućnosti – proizvodnja plina i struje. Konačno, tipski projekti, brzo prilagodljivi objektu, jednostavna zakonska procedura za dozvole i rad na terenu bivše Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede može poboljšati život poljoprivrednika i oživjeti selo. Na taj način, uključivanjem poljoprivrednika u ekološko-energetsku tranziciju, moguće je ostvariti ambiciozne ciljeve EU i pridonijeti napretku Domovine, a potrebe i prostora za to ima.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje