Minimalni zahtjevi i postupci za provjeru osobitih svojstava propisani su člankom 9. Pravilnika tako da je u specifikaciji proizvoda potrebno navesti značajke proizvoda, metode u proizvodnji za provjeru značajki proizvoda te učestalost kontrola za provjeru značajki proizvoda i metoda proizvodnje. Odredbom članka 10. propisuje da se postupak provodi sukladno članku 27. Zakona, sastav Povjerenstva (stalne i povremene članove). Prigovor na zahtjev o za registraciju podnosi se i rješava sukladno odredbama propisanim u člancima 30.-34 Zakona, a prigovor se podnosi na obrascu koji je u sadržan u Prilogu III ovog Pravilnika. Uz Prigovor se moraju priložiti i dokazi o razlozima za podnošenje prigovora. Skrećemo pozornost da se u ovom slučaju radi o upravnom postupku koji može rezultirati prihvaćanjem zahtjeva za registraciju, njegovim odbijanjem temeljem postupka provedenog po prigovoru zainteresirane stranke, te registracije proizvoda temeljem dogovora stranaka. Napominjemo da su rješenja konačna (nema mogućnosti žalbe), te da postoji obaveza Ministarstva da u “Narodnim novinama” u oglasnom dijelu objavi nakon nastupa pravomoćnosti rješenje o registraciji oznake tradicionalnog ugleda.

Sadržaj registra

Odredbama članka 12. Pravilnika propisan je sadržaj registra oznaka tradicionalnog ugleda. Registar vodi Ministarstvo poljoprivrede, a u isti se upisuju sljedeći podaci: registrirani naziv proizvoda na hrvatskom jeziku i/ili jednom i/ili više jezika Europske unije, informacija da li se radi o registraciji s rezerviranim nazivom ili ne, informacija da li skupina primjenjuje odredbe članka 39. stavka 3. Zakona, kategorija proizvoda sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, podaci o podnositelju zahtjeva za registraciju (naziv skupine, adresa, kontakt podaci), datum objave i broj »Narodnih novina« u kojima je objavljen naziv registrirane oznake, naziv i adresa certifikacijskog tijela
koje provodi potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda. Sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka propisan je odredbama članka 13. Pravilnika. Upisnik se vodi u Ministarstvu poljoprivrede, zahtjev za upis podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu (prilog 7) Pravilnika. Uz zahtjev potrebno je dostaviti i presliku Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom.

U Upisnik se upisuju sljedeći podaci: podaci o korisniku oznake, registrirana oznaka i naziv proizvoda, informacija da li se radi o registraciji s rezerviranim nazivom ili ne, datum upisa u Upisnik, naziv i adresa certi fikacijskog tijela koje provodi potvr đivanje sukladnosti sa speci fikacijom proizvoda, datum brisanja korisnika registrirane oznake sukladno članku 37. stavku 3. Zakona.

Oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim provodi se temeljem zahtjeva stranke koji se podnosi Ministarstvu neposredno u pisanom obliiu, elektronički ili usmeno na zapisnik uz predočenje razloga za takav zahtjev, kako je to propisano u članku 15. Pravilnika.

Upis promjena

Odobrenje promjene specifikacije proizvoda normirano je odredbama sadržanim u članku 16. Pravilnika, kojima je propisano da se zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu koji je u prilogu 6. Pravilnika. Da bi se izmjena i dopuna specifikacije proizvoda smatrala manjom ne smije se odnositi na bitne osobine proizvoda, ne smije uvoditi bitne promjene glede metode proizvodnje, ne smije uključivati promjenu naziva, ili bilo kojeg dijela naziva ili uporabe naziva proizvoda. Privremena izmjena i dopuna specifikacije proizvoda može se odobriti u slučaju kada su izmjene i dopune specifikacije proizvoda potrebne zbog obveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera koje su uvela nadležna tijela te ako postoje dokazi o istome. Kad Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika prihvati izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda koja uključuje ili sadrži promjenu podataka zapisanih u Registru, brišu se izvorni podaci iz Registra i u Registar se upisuju novi podaci. Datum podnošenja zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda iz stavka 1. ovoga članka je datum kada je zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije zaprimljen u Ministarstvo. Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije potrebno je priložiti u pisanom i elektroničkom obliku. Uz Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda iz Priloga 6. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva obavezan je dostaviti ažuriranu specifikaciju proizvoda.

Troškovi zahtjeva

Glava 3. pod nazivom Potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda (članci 18. do 20.) sadrži odredbe o ovlašćivanju certifikacijskih tijela (članak 18.), obveze certifikacijskih tijela (članak 19.) i odredbe o troškovima potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda (članak 20.). Odredbama sadržanim u članku 20. Pravilnika propisano je da troškove potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda snosi podnositelj zahtjeva. Troškove podnošenja zahtjeva za registraciju, podnošenje prigovora, podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda, podnošenje zahtjeva za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim snosi podnositelj zahtjeva.

Prethodni članakIzgradnja, opremanje i uređenje mini sirane pod posebnim uvjetima
Sljedeći članakMarinirani odresci u lovačkom umaku
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.