Jedan od prioriteta IPARD programa ima cilj povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti. Pojam diversifikacija u smislu IPARD programa podrazumijeva proširenje djelatnosti na druge proizvode i usluge kojima se može povećati zaposlenost i dohodak na ruralnim područjima.

Rekonstrukcija, uređenje i opremanje mini sirane pod posebnim uvjetima

Na primjeru investitora i potencijalnog korisnika sredstava iz IPARD programa Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Karlovačkoj Županiji prikazat ćemo u koracima postupak izvedbe projekta za mjeru 302 IPARD programa. Gospodarstvo je upisano 2008. godine u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kod regionalnog ureda Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju – Karlovac. U poreznom smislu gospodarstvo se nalazi u sustavu PDV-a i obveznik je poreza na dohodak. Na gospodarstvu su provedene investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Gospodarstvo je u posljednjih nekoliko godina ušlo u posjed 39,6 ha poljoprivrednog zemljišta. Nadalje, tijekom 2012. godine gospodarstvo je kupilo 40 koza pasmine francuska alpina te nabavilo dio poljoprivredne mehanizacije.

Ciljevi ulaganja

Projekt ima za cilj pokretanje proizvodnje kvalitetnih kozjih sireva u suvremenoj mini sirani. Po završetku investicije proizvodnja kozjeg mlijeka i prerada mlijeka u sir biti će u skladu s nacionalnim i EU standardima koji pokrivaju ovo područje. Investitor će po dovršetku objekta ishoditi Rješenje o odobrenju objekta pod posebnim uvjetima od strane Ministarstva poljoprivrede – Uprave za veterinarstvo. Investitor se odlučio prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa. Ostvarivanjem IPARD potpore gospodarstvo planira umanjiti vrijednost ukupne investicije i ostvariti bolju ekonomsku učinkovitost ulaganja.

Definiranje projekta i izrada troškovnika

Na gospodarstvu postoji izgrađeni objekt koji se planira rekonstruirati u mini siranu. Objekt je izgrađen do faze grubih zidarskih radova. Buduća mini sirana i svi ostali objekti na gospodarstvu građeni su temeljem idejnog i glavnog projekta. Temeljem idejnog projekta ishođena je lokacijska dozvola. Potom se krenulo u izradu Glavnog projekta i ishođenja potvrde glavnog projekta. Sastavni dio glavnog projekta je tehničko tehnološki projekt koji su izradili stručnjaci sa Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Projekt detaljno definira proizvodni proces proizvodnje kozjih sireva u budućem objektu. Tehnološki projekt također detaljno definira sve radne prostorije i svu opremu koja će se ugraditi u mini siranu. Temeljem glavnog projekta izrađeni su troškovnici koji precizno definiraju sve stavke ulaganja.

Stavke ulaganja koje će ujedno biti predmet prijave na IPARD:
1. Građevinski i obrtnički radovi
a). Prezidi, žbuke, keramičke pločice
b). Izgradnja sabirne jame,
c). PVC stolarija
d). Vodovodne instalacije i odvodnja
e). Električne instalacije
2. Oprema za preradu, čuvanje i skladištenje mlijeka
3. Projektna dokumentacija

Ugovaranje i izrada elaborata zaštite okoliša

Investitor mora za svoje ulaganje ishoditi Potvrdu o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima. Ovi standardi odnose se na propise i standarde vezane uz zaštitu okoliša. U tu svrhu investitor dogovara izradu elaborata zaštite okoliša propisanog sadržaja. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Prikupljanje ponuda

Za sva ulaganja koja su predmet prijave na IPARD natječaj prikupljaju se ponude sukladno proceduri koja je definirana Pravilnikom. Ovaj dio posla jedna je od ključnih točaka u kreiranju i kompletiranju IPARD prijave. Ovaj dio izrade IPARD dokumentacije zahtjeva izuzetnu preciznost, transparentnost, dosljednost i poštivanje pravila tržišnog natjecanja. Investitor je prije formalnog poziva na podnošenje obavio neformalne razgovore s nekoliko potencijalnih dobavljača s ciljem prezentacije svog projekta i upoznavanja s propisanom procedurom glede podnošenja ponuda. Putem obrazaca I-OOP-7 pozvane su tvrtke i obrtnici da podnesu ponude za materijal, radove i usluge koji će se prijaviti na natječaj. Za svako pojedinačno ulaganje iznad 10 000 Eura potrebno je prikupiti tri sadržajno usporedive ponude, dok je za ulaganja ispod 10 000 Eura potrebno prikupiti jednu ponudu. Uz pozivni obrazac prilažu se troškovnici bez cijena ovjereni od stane projektanata kako bi ponuditelji mogli ponuditi točno specificiranu vrstu opreme, materijala ili usluge. Nakon primitka obrazaca podnositelji ponuda ovjeravaju dostavljeni obrazac i troškovnik, i investitoru šalju važeću ponudu prema zaprimljenom troškovniku. Ponuđači uz ponudu dostavljaju izjave o porijeklu roba i usluga i izjave da su materijali i oprema novi i neupotrebljavani. Sve su ponude važeće na dan podnošenja prijave na natječaj.

Odabir ponuđača i definiranje prihvatljivih izdataka za IPARD

Po primitku valjanih ponuda i prateće dokumentacije investitor odabire najpovoljnije ponude. Najpovoljnija ponuda ne znači nužno i cjenovno najniža ponuda. U slučaju odabira cjenovno skuplje ponude investitor obrazlaže razloge odabira skuplje ponude. Neki od razloga za to mogu biti: trajanje garancija, mogućnosti servisa, kvaliteta, uvjeti plaćanja itd. Investitor po odabiru ponuda ispunjava obrazac I-OOP-8 u kojem se uspoređuju sve pristigle ponude u kojem se navode odabrani ponuditelji. U skladu s odabranim ponudama investitor ispunjava listu izdataka na obrascu I-OOP-15.4. Lista izdataka predstavlja prikaz svih prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka od kojih se sastoji projekt i koji su predmet IPARD prijave.

Ukupni prihvatljivi izdaci projekta prema listi izdataka su:
• Građevinski i obrtnički radovi: 265.797 kn
• Oprema za preradu, čuvanje i skladištenje mlijeka: 204.607 kn
• Projektna dokumentacija i usluge: 48.915 kn
UKUPNO prihvatljivi izdaci: 519.319 kn

Definiranje izvora financiranja

U ovoj fazi potrebno je napraviti dobar izračun potrebnih novčanih sredstava za financiranje ulaganja. Potrebno je voditi računa i o dinamici izvođenja investicije i o potrebnom novcu za podmirenje PDV-a. Vrlo je važno da investitor pravodobno zatvori financijsku konstrukciju za financiranje investicije. Iz navedenih razloga investitor poslovnim bankama koje su uključene program HBOR-a kojim se financiraju IPARD projekti. Za potrebe financiranja dijela investicije koristiti će se kredit iz programa HBOR-a za financiranje IPARD projekata. Za potrebe financiranja projekta u godini ulaganja investitor će koristiti kredit u iznosu od 450.000 kn. Ostali dio investicije financirati će se vlastitim sredstvima.

Kreditni uvjeti su slijedeći:
• rok otplate kredita: 5 godina (mogućnost roka otplate do 9 godina)
• razdoblje počeka: 2 godine
• kamatna stopa iznosi 2 % godišnje
• iznos kredita: 450.000 kn
• IPARD sredstava u iznosu od 259.660 kn koristiti će se za umanjenje glavnice
• glavnica kredita nakon realizacije IPARD potpore u i reprograma iznosi 190.341 kn

Izrada poslovnog plana
Sastavni dio IPARD dokumentacije je i poslovni plan. Poslovnim planom prikazuje se i analizira poslovanje podnositelja u prethodnom razdoblju i ekonomsko- financijski učinci investicije na poslovanje u budućnosti. Poslovni plan na jednom mjestu objedinjuje najvažnije značajke projekta. U tu svrhu investitor dogovara izradu poslovnog plana propisanog sadržaja prema predlošcima iz Pravilnika na obrascima I-OEA-25.1 i I-OEA-25.1a. U poslovnom planu je tekstualno i računski opisano ulaganje te su izračunati svi bitni pokazatelji kojima se mjeri učinkovitost investicije i poslovanje OPG-a nakon provedenih ulaganja.

Prethodni članakPita od jogurta
Sljedeći članakSpremanje strojeva preko zime
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.