Poljoprivredni strojevi koji se danas koriste u klasičnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda su vrlo sofisticirani, moderni, kvalitetni, pouzdani, lijepi, ali i skupi. Nerijetko se na novim farmama širom hrvatske može vidjeti kako ti skupi strojevi tijekom cijele godine stoje u gospodarskom dvorištu pod vedrim nebom.

Poznata je činjenica da vlaga i prljavština ubrzavaju oksidaciju metala i njihovo propadanje. Sunčeva svjetlost i UV zrake koje dolaze od sunca štetno djeluju i na poljoprivredne strojeve. Mnogi polimeri blijede, propadaju i razgrađuju se pod utjecajem UV zračenja i zato je potrebno staviti dodatne UV apsorbere da štite polimere. Osim toga, mnogi pigmenti i bojila upijaju UV zračenje, te mijenjaju boju. Korozija, starenje polimera (plastični dijelovi) i gume značajno smanjuju životni vijek strojeva i trajno ih oštećuju, a često su uzrok kvarova i nepouzdanosti u radu. Tijekom normalne eksploatacije na poljoprivrednim strojevima se troše dijelovi koji su izloženi trenju između strojnih dijelova i čestica tla ili poljoprivrednih proizvoda. Također se troše i dijelovi strojeva koji su u međusobnom dodiru. Redovnim održavanjem tijekom eksploatacije potrebno je mijenjati potrošene dijelove prema uputstvima proizvođača strojeva. Svaki potrošeni dio treba zamijeniti odmah čim trošenje dođe do granice kad ga treba zamijeniti, u protivnom se troši više energije za rad i postoji mogućnost pojave šteta koje su uzrokovane radom s potrošenim dijelovima ili dolazi do velikih havarija uslijed loma previše potrošenog dijela. Održavanje poljoprivrednih strojeva je posebna tema, a u ovom članku će naglasak biti na pripremi različitih poljoprivrednih strojeva za vrijeme mirovanja preko zime.

Čuvanje strojeva

Često se može čuti izreka „sada nemamo novca“ za izgradnju garaže, ili šupe ili barem nadstrešnice za traktor ili plug ili neki drugi poljoprivredni stroj. Ovo je izreka bez temelja. Šteta koja nastane na traktoru u jednoj godini držanja na otvorenom je veća od cijene izgradnje jednostavne nadstrešnice. Poljoprivredno razvijene zemlje se jako razlikuju po odnosu vlasnika poljoprivrednih strojeva prema čuvanju i održavanju strojeva od poljoprivredno nerazvijenih zemalja. Može se zaključiti da je to i jedan od razloga zašto su oni razvijeni i bogati, jer znaju sačuvati vrijednosti koje imaju, a današnji strojevi su zaista vrijednosti i zato ih treba tretirati kao vrijednosti, pa čak i kao dragocjenosti.

Svake godine se događ a pucanje glava motora i blokova na kombajnima, traktorima i ostalim strojevima koji imaju vodom hla đene motore, jer je umjesto antifriza u rashladnom sustavu motora obična ili destilirana voda, a stroj je ostao vani na hladnoći. Troškovi koji nastaju zbog nebrige o poljoprivrednim strojevima su ogromni i što je paradoks „siromašni“ imaju višestruko veće štete usljed propadanja skupih strojeva od „bogatih“.

Svi strojevi tijekom zimskog razdoblja mirovanja trebaju biti spremljeni u zatvorenom, suhom i tamnom prostoru. Dakle strojevi se mogu ispravno čuvati samo u šupama, nadstrešnicama, hangarima ili garažama i građevinama namijenjenim za tu svrhu. Prije pripreme strojeva za vrijeme mirovanja svi nedostaci koji su se pojavili tijekom rada trebaju se riješiti i popraviti. Svi oštećeni i polomljeni dijelovi se trebaju odmah zamijeniti ili reparirati. Popravak nedostataka na stroju ne smije se odgađati, jer se tijekom mirovanja često zaboravi što je na stroju neispravno ili oštećeno ili se promijeni operater koji jedini ima točnu informaciju o stanju stroja, pa se za dobar kasniji remont treba utrošiti znatno više vremena za detekciju nedostatka. 

Tri najvažnija pravila za spremanje strojeva na duži vremenski rok su: očistiti, osušiti i podmazati. 

Odmah nakon završetka rada sa strojem, a prije početka duljeg razdoblja kojeg se stroj neće upotrebljavati, potrebno ga je temeljito oprati i očistiti.

Čišćenje strojeva

Pranje stroja treba se obaviti na za to predviđenom mjestu kako se ne bi zagadio okoliš sredstvima za pranje i odmašćivanje. Važno je pranje izvršiti temeljito. Kod većine strojeva za pranje i čišćenje se koriste uređaji za pranje vodom koja je pod tlakom (voda iz vodovoda ili uređaji za pranje pod visokim tlakom – tzv. miniwash uređaji), i komprimirani zrak. Kad se na farmi nalazi veći broj strojeva dobro je nabaviti i kompresor za zrak i visokotlačne uređaje za pranje vrućom vodom. Ako se koriste uređaji za pranje vodom pod visokim tlakom tada treba biti pažljiv da se voda ne usmjerava izravno prema gumenim brtvama i semerinzima, elektro uređajima, ležajevima, lamelama radijatora i hladnjaka te drugim osjetljivim dijelovima. Dobro je ako je moguće koristiti vruću vodu i blaga sredstva za čišćenje i odmašćivanje. Prilikom pranja, a prije sušenja, obojane dijelove treba isprati s otopinom vrućeg voska. To će dati visoki sjaj, popraviti sitna oštećenja i zaštiti lak od vremenskih utjecaja. Svaki stroj se mora očistiti temeljito, na svim mjestima što je moguće bolje. Ipak svaki stroj ima kritična mjesta na koja se mora obratiti posebna pažnja. Kod kombajna su to kućišta ležajeva, osovine oko kojih se omotaju biljni ostaci, spremnik za zrno (posebno dno spremnika ispod pužnice), grlo pužnice za pražnjenje spremnika, elvator za zrno itd. Posebno je velika teškoća ako u kombajnu ostanu zrna ili biljni ostaci koji navlače vlagu iz zraka. Sojina prašina i ostaci su jako higroskopni. Slamotresi na kombajnima su također kritično mjesto. Kod kombajna je jako opasno ako se prostor oko motora ne očisti kvalitetno jer može doći do samozapaljenja i požara tijekom zimskog mirovanja, no to je ipak rijeđi slučaj, ali ovaj prostor se često „zaboravi“ očistiti i do požara dođe početkom rada u sljedećoj sezoni. Općenito se može reći da se dodatna pažnja čišćenju treba posvetiti onim mjestima na kojima u sljedećoj sezoni korozija može izazvati neželjene probleme. Nakon čišćenja i pranja stroja, stroj treba potpuno osušiti i zaštititi od korozije.

Na farmama se nakon sezone rada mogu oprati i osušiti i sušare za žitarice, podovi u spremnicima i skladištima za poljoprivredne proizvode i drugi slični objekti.

Strojevi koji se dobro osuše nakon pranja i zaštite sredstvima protiv korozije trebaju se podmazati kako bi nova mast istisnula kapljice vode iz ležajeva. Na taj način će se zadržati visoka vizualna, funkcionalna i uporabna svojstva strojeva i oruđa i nakon dugog vremena čuvanja izvan sezone rada i tijekom zime.

Priprema za čuvanje traktora

Strojevi koji imaju vlastiti pogonski motor (traktori, samohodne kosilice, kombajni, samohodne prskalice itd.) su zahtjevniji za čuvanje tijekom razdoblja kad se ne koriste od jednostavnih strojeva i oruđa koji nemaju vlastite motore. Najbolje vrijeme za provođenje servisa, zamjene filtera, ulja i detaljno podmazivanje je po završetku glavnih poslova a prije razdoblja zimskog ili duljeg mirovanja. Nakon pranja i čišćenja strojeva potrebno je izvršiti sve popravke i podešavanja, zamijeniti sve potrošene dijelove i stroj dovesti u punu funkcionalnost. Visokokvalitetno novo ulje i masti pružaju najbolju zaštitu metalnim površinama tijekom duljeg vremena mirovanja. Novo ulje u sebi ne sadrži otopljene štetne kemijske spojeve koji nagrizaju metal. Ukoliko postoji potreba da se motor pokrene tijekom zime tada je potrebno koristiti ulje šireg raspona gradacije koje se može koristiti i u hladnim uvjetima. Najčešće su to sintetska ulja gradacije 0W40 ili 5W40 i slična. Prije razdoblja duljeg mirovanja potrebno je zamijeniti sve filtere (ulje, gorivo i zrak). Filteri za zrak se mogu čistiti prema uputama proizvođača stroja, a obavezno bi ih trebalo mijenjati nakon dvije godine bez obzira na njihovo stanje. Također je dobro papirnate filtere za ulje i gorivo zamijeniti sa sintetičkim filterima kako bi se izbjeglo štetno djelovanje vlage na slabljenje i bubrenje filtera što rezultira začepljivanjem ili slabijim protokom. Spremnik za gorivo bi se uvijek
nakon rada trebao napuniti do vrha kako bi ostalo što manje prostora za vlažni zrak iz kojeg se pri hladnom vremenu kondenziraju kapljice vode, koje su jako štetne kako za podmazivanje sustava za napajanje motora gorivom, tako i za normalan rad motora. Posebnu pažnju treba posvetiti sustavu za hlađenje motora. Većina današnjih motora su vodom hlađeni motori. Tekućina (glikol) koja se nalazi u sustavu hlađenja motora je uglavnom otporna na niske temperature i u sebi sadrži aditive koji spriječavaju pojavu korozije na dodirnim metalnim površinama. Diesel motori na traktorima i poljoprivrednim strojevima imaju blokove i glave motora izrađene od čeličnog lijeva i iz tog razloga se treba koristiti rashladnu tekućinu koja se razlikuje od one za automobilske motore koji su izrađeni od aluminijskih legura. Obvezno treba koristiti rashladnu tekućinu u skladu s uputama proizvođača motora.

Čak 40% problema na motorima dolazi radi nepravilnog održavanja sustava za hla đenje motora. 

Prije duljeg mirovanja motora potrebno je provjeriti sve gumene cijevi da nemaju neke pukotine ili oštećenja, treba provjeriti funkcionalnost pumpe i stanje ležajeva pumpe sukladno uputama od proizvođača motora. Kućište pumpe za rashladnu tekućinu ima na donjoj strani rupicu. Ako se na toj rupici pojavljuju kapljice vode to je znak da treba zamijeniti vodnu pumpu. Također je nužno provjeriti pogonski mehanizam, najčešće su to remenice i remeni te čep na hladnjaku. Remen za pogon vodne pumpe i alternatora ne smije imati pukotine. Ako se na remenu s donje strane vide pukotine potrebno je nabaviti novi remen i montirati ga nakon razdoblja zimskog mirovanja. Remen koji nema vidljiva oštećenja potrebno je lagano otpustiti na zatezaču da se spriječi skrućivanje remena na dijelovima gdje su mali radijusi savijanja jer nakon duljeg vremena pri prvom pokretanju dolazi do loma na tim mjestima. Guma na čepu hladnjaka treba biti bez pukotina i elastična. Ako je guma u dobrom stanju treba je premazati glicerinom kako bi zadržala elastičnost i ostala vlažna. Ukoliko su na gumi čepa hladnjaka pukotine ili je previše kruta treba je zamijeniti. Prilikom pranja hladnjaka za rashladnu tekućinu posebnu pažnju treba posvetiti načinu pranja jer su lamele oko provodnih cijevi hladnjaka izrađene od bakrenih listića i vrlo su osjetljive i lako se oštećuju i savijaju. Nikako se struja vodenog mlaza iz uređaja za pranje s visokim tlakom vode ne smije usmjeravati na lamele hladnjaka pod kutem jer i s male udaljenosti dolazi do savijanja lamela. Ako se lamele hladnjaka čiste komprimiranim zrakom ili vodom pod tlakom tada je potrebno reducirati tlak zraka ili vode. Kad je hladnjak čist motor treba održavati u radnim uvjetima konstantnu temperaturu u normalnom radnom području, najčešće između 86°C i 96°C. Ukoliko je temperatura izvan tih okvira treba provjeriti termostat.

Prije spremanja stroja potrebno je ispitati granicu smrzavanja tekućine pomoću jednostavnih areometara ili skupljih refraktometara. Ako se mjeri areometrom tada treba mjeriti antifriz pri normalnoj temperaturi od oko 18°C. Ukoliko mjerač pokazuje točku smrzavanja iznad -25°C tada se treba promijeniti rashladna tekućina (antifriz). 

Nadolijevanje antifriza je dozvoljeno samo s istom vrstom koja se nalazi u motoru i rashladnom sustavu. Proizvođači najčešće imaju različite boje antifriza i nije dozvoljeno miješanje antifriza različitih boja. 

Provjera akumulatora

Akumulatori se provjeravaju na način da se utvrdi da li je nivo akumulatorske kiseline oko 5 mm iznad ploča, prije duljeg stajanja je potrebno otpojiti kleme i akumulator potpuno napuniti strujom iz punjača. Svakih 6 tjedana bi trebalo ponovno napuniti akumulator. Ako se stroj ne koristi dulje vrijeme, a temperature, u šupi ili zgradi gdje je spremljen, mogu biti u dubokom minusu (-10°C) tada se treba akumulator skinuti sa stroja i čuvati ga na suhom, tamnom i hladnom mjestu ali ne na temperaturi ispod 0°C. Također je potrebno provjeriti nivo ulja u svim transmisijskim sklopovima i nadopuniti do potrebne razine. 

Gume se u pravilu ne moraju posebno pripremati za mirovanje, jedino je potrebno sve gume napumpati na potreban tlak i osigurati da su cijelo vrijeme u suhim uvjetima. 

Strojevi moraju biti na suhom

Općenito vrijedi za sve poljoprivredne strojeve tijekom cijele zime održavaju suhima. Nije dovoljno samo osušiti stroj i ostaviti ga u šupi ili hangaru, nego je potrebno osigurati da stroj tijekom cijelog perioda ostane suh, da se po njemu ne javlja kondenzacija vodene pare i da ne dolazi do pojave vlaženja dijelova na bilo koji drugi način. Kako bi se spriječio ulazak vlažnog zraka u motor ili u dijelove motora dobro je s gumicom pričvrstiti najlonsku vrećicu na otvor ispušne cijevi (auspuha) i na usisnu granu. Sve mazalice (niple) za podmazivanje ležajeva potrebno je podmazati da svježa mast popuni praznine i istisne zrak. Zatvoreni ležajevi koji imaju gumene brtve nakon dvije godine se trebaju također napuniti s novom masti. Mast se u ležaj može utisnuti pomoću šprice s iglom. Klipovi na hidrauličnim cilindrima se trebaju postaviti u krajnji uvučeni položaj da šipke klipova ne korodiraju. Također se poluge trozglobne poteznice traktora trebaju spustiti do kraja. Rezervoari s hidrauličnim uljem se trebaju napuniti do gornje granice kako bi ostao što manji volumen zraka radi moguće kondenzacije. Na kraju prije spremanja stroja potrebno je provjeriti funkcionalnost svih ostalih sklopova i uređaja (klima uređaj, grijanje kabine, radio, svjetla. žmigavce, sirenu itd.). Gumeni, polimerni ili plastični dijelovi se trebaju nasprejati zaštitnim sredstvom.

Plugovi i strojevi za pripremu tla

Plugovi i slični strojevi koji imaju radne dijelove koji se tijekom rada nisu zaštićeni od korozije. Te dijelove je nakon temeljitog pranja i čišćenja potrebno zaštititi nekim zaštitnim premazom. To je moguće napraviti s motornim uljem, s litijevom masti ili nekim specijalnim antikorozivnim premazom. Krajeve hidrauličnih crijeva treba zatvoriti zaštitnim kapama, klipove hidrauličnih cilindara treba uvući do kraja u cilindre, kako bi klip bio u ulju i zaštićen od moguće korozije. Sve ležajeve treba napuniti litijevom ili drugom odgovarajućom masti, a opruge treba rasteretiti kako bi zadržale elastičnost. Također po završetku rada treba provjeriti s moment ključem da li su svi vijci zategnuti do potrebne sile pritezanja. Ukoliko na stroju ima mjesta na kojim je tijekom rada došlo do oštećenja boje tada se ta mjesta trebaju očistiti i odmastiti i ponovno obojati kistom ili valjkom. Ukoliko se na ovim strojevima nalaze gumeni kotači postupak je isti kao i kod traktora i prikolica. Lanci za pogon mogu se zaštititi specijalnim sprejevima za lance, a dobar način je da se

rastave, skinu i stave u motorno ulje. Potrošene motičice, lemeši, odgrnjače i drugi potrošni dijelovi se trebaju zamijeniti novima. Ovi strojevi se u šupi trebaju parkirati na suhe i zdrave drvene daske ili podloške. Za tu svrhu mogu dobro poslužiti jednokratne drvene palete.

Prikolice

Prikolice se spremaju najčešće u nadstrešnice ili jednostavne šupe. Važno je da po njima ne pada kiša ili snijeg. Prikolice su vrlo jednostavne za održavanje, važno je da se iz sanduka prikolice, posebno oko rubnih dijelova i na spojevima stranica temeljito očisti sve biljne ostatke i ostatke zemlje, ds se ne zadržava vlaga. Prije spremanja potrebno je pregledati da li su sva hidraulična crijeva čitava i neoštećena, da su el. instalacije ispravne i da se svi mehanizmi za zatvaranje stranica mogu lako zatvoriti i otvoriti. Jednom godišnje, a najbolje vrijeme je prije zimskog mirovanja, je potrebno skinuti kotače i pregledati i podmazati ležajeve kotača prikolice. Gume se trebaju napumpati na odgovarajući tlak. Nije potrebno podizanje kotača od tla da se gume rasterete, samo je važno da na gumama nema ostataka ulja ili masti i da su cijelo vrijeme na suhom i tamnom mjestu. Prikolice koje na podu imaju lance i mehanizme za razbacivanje stajnjaka traže dodatnu pažnju, ali općenito se može reći da se osim već navedenih postupaka svi nezaštićeni metalni dijelovi trebaju podmazati ili nauljiti.

Rasipači mineralnih gnojiva

Rasipači mineralnih gnojiva su posebno osjetljivi na pripremu za dulje razdoblje mirovanja. Ukoliko se ne pripreme na kvalitetan način tada su, nakon zime, ili početkom sljedećeg posla najčešće neupotrebljivi i traže radikalne zahvate u održavanju. Naime mineralna gnojiva su kemijski spojevi, soli raznih kiselina, koje su izuzetno agresivne na metalne dijelove rasipača. Najizloženiji su izuzimači i dozatori mineralnog gnojiva, ali i drugi dijelovi rasipača. Dobrim održavanjem rasipač je stroj koji će kvalitetno služiti godinama, a samo tijekom jedne zime, ako nije dobro održavan i pripremljen za dulju stanku, može postati neupotrebljiv. Nakon svake upotrebe rasipač treba što prije temeljito oprati. Pranje rasipača je najbolje napraviti s visokotlačnim sustavom za pranje vodom. Dobro opran treba se osušiti i premazati sve habajuće dijelove antikorozivnim sredstvom. Sve mazalice treba odmah nakon korištenja i pranja podmazati kako bi se istisnuo zrak iz ležajeva. Prije zimskog mirovanja u reduktoru/multiplikatoru rasipača treba zamijeniti ulje. Sva mjesta s oštećenim lakom treba odmastiti, očistiti od korozije i ponovno obojati. Elektronski dijelovi (kontrolne kutije) solenoidni ventili itd se obavezno moraju očistiti od prašine, i zaštititi od nove prašine, svijetla i vlage. Ukoliko se kontrolna jedinica može odvojiti tada ju je potrebno skinuti i spremiti na hladno suho i čisto mjesto. Gume i ostali dijelovi se pripremaju kao i kod drugih strojeva.

Sijaćice, sadilice, vadilice, kombajni za povrće

Ovi strojevi su složeniji i imaju veliki broj pokretnih dijelova i dijelova izloženih habanju. Visoka pouzdanost u radu jedna je od najvažnijih osobina ovih strojeva, pa je i priprema nešto složenija i zahtijevnija. Kao i kod drugih strojeva vrijede ista tri temeljna pravila: očistiti, osušiti i podmazati. Čišćenje vanjskih dijelova i ulagača ili dijelova vadilica i dijelova za ubiranje plodova treba se obaviti klasičnim pranjem pomoću visokotlačnog uređaja. Prilikom ispiranja u posudu za deterdžent treba staviti vosak kako bi se postigla dodatna zaštita obojanih dijelova. Dijelove na kojima je došlo do skidanja zaštitne boje treba zaštititi od moguće korozije. Sve potrošene, oštećene, deformirane i neispravne dijelove treba odmah zamijeniti novima ili ih popraviti. Spremnici za sjeme, koševi za poljoprivredne proizvode, provodne cijevi, transportne trake i svi slični dijelovi strojeva u i na kojima se u radu zadržava materijal, moraju se potpuno isprazniti i ispuhati komprimiranim zrakom. Dijelovi koji su prljavi od blata i zemlje moraju se oprati. Spremnici za sjeme kod sijačica se ne bi trebali prati.

Svakako je važno da se iz svih skrivenih mjesta ukloni prašina i ostaci sjemena, jer u toj kombinaciji se zadržava vlaga koja će oštetiti stroj.

Spremanje motorne kosilice i motokultivatora

Iako za razliku od traktora, kombajna i drugih većih strojeva, imaju jednostavnije pogonske motore, za razdoblje mirovanja treba pripremiti i motorne kosilice, motokultivatore i trimere. Kao i kod svih drugih strojeva nakon što je stroj temeljito očišćen i osušen treba ga podmazati, nadopuniti ulje u sve reduktore, mjenjače i multiplikatore. Pogonski lanci se trebaju demontirati i spremiti u posude s uljem, a remeni se trebaju demontirati i spremiti na suho i tamno mjesto. Sve gumene i plastične dijelove treba premazati ili posprejati zaštitnim sredstvima. Elektronske komponente treba skinuti sa strojeva, zaštititi od prašine i spremiti ih na suho i tamno mjesto. Motornu kosilicu treba temeljito očistiti. Osobito treba očistiti donju stranu i prihvatnik noža. U tu svrhu kosilicu prevrnite na lijevu stranu (preko nastavka za punjenje ulja) ali prije nego kosilicu prevrnete u stranu potpuno ispraznite tank za gorivo pomoću pumpe za isisavanje. Treba provjeriti je li kanal za izbacivanje trave slobodan i po potrebi ga očistiti. Kosilica se također može oprati pomoću mlaza vode ili uređajem za pranje mlazom pod pritiskom, ali pri tome motor mora ostati suh. Ne smiju se koristiti čistila kao što hladno sredstvo za čišćenje ili benzin za čišćenje. Osovine i zglobove kotača potrebno je podmazati. Skinite pomoću odvijača naplatke i otpustite pričvrsne vijke kotača. Kod popravka i zamjene rezaćih dijelova smiju se koristiti samo originalni rezervni dijelovi. Oznaka noža mora odgovarati broju navedenom na popisu rezervnih dijelova. Nikad ne ugrađujte drugačiji nož. Oštećeni ili savinuti noževi moraju se zamijeniti. Savinute noževe nikad ne izravnavajte i ne radite savinutim ili jako istrošenim nožem jer takav uzrokuje vibracije i može uzrokovati ostala oštećenja na kosilici. Kod rada s oštećenim nožem postoji opasnost od ozljeđivanja. Zamjenu motornog ulja trebalo bi obaviti jednom godišnje prije početka sezone. Treba podmazati sajle i provjeriti pokretljivost. Zaprljani filtri za zrak smanjuju snagu motora zbog premalog dovoda zraka do rasplinjača. Zbog toga je neophodna redovita kontrola svakih 25 sati, a prije zime ga treba temeljito očistiti. Motokultivator je kombinirani stroj za obradu vrta, okućnice, voćnjaka i vinograda, kojeg također kao i kosilicu treba očistiti nakon svakog rada mlazom vode, a prije zime temeljito očistiti uređajem s mlazom vode pod visokim tlakom. Posebno treba očistiti poluge kopačice, te kotače. Potom se treba osušiti i pospremiti na suho i prozračno mjesto. Preko zime bi bilo najbolje držati motokultivator na podlošcima kako gume na kotačima ne bi dobile deformaciju.

Prskalice i strojevi za zaštitu bilja

Prskalice se u razdoblju zimskog mirovanja trebaju konzervirati i zaštititi od smrzavanja. Budući da se tijekom zime događaju značajne štete od smrzavanja na prskalicama ako nisu dobro zažtićene, neki proizvođači u okviru postprodajnog servisa redovito rade konzervaciju prskalica. U Hrvatskoj tvrtka Findri (generalni zastupnik prskalica Hardi) ima popis svih Hardi prskalica i prije pojave niskih temperatura redovito izvrši postupak konzervacije što kasnije rezultira kvalitenim i pouzdanim radom. Postupak koji tvrtka Findri provodi na Hardi prskalicama je opisan u ovom tekstu.

Čišćenje prskalice

Prvi važan korak u pripremi prskalice za konzervaciju je njeno čišćenje. Čišćenje bi se po pravilu trebalo napraviti u polju, međutim vrlo je malen broj prskalica koji u okviru dodatne opreme ima i uređaj radi u krugu farme. Ukoliko se pranje vrši iznad zemljane površine koja nema nikakvu odvodnju površine, odnosno do uništavanja biljaka. Ako se pak pranje vrši na površini koja ima odvodne kanale, a stvaraju se otpadne vode trebalo bi ih odvoditi preko zasebnog sustava kanala na dodatnu neutralizaciju. Završetkom vanjskog pranja potrebno je očistiti i rezervoar s unutarnje strane kao i kompletan sustav crijeva. Čišćenje započinje ispiranjem rezervoara s unutarnje strane i kompletnom recirkulacijom čiste vode po svim crijevima. Količina vode za ispiranje iznosi minimalno 10% ukupnog volumena rezerovara, dakle za prskalicu volumena 4400 litara potrebno je najmanje 440 litara vode. Pranje se provodi tri puta pri čemu se u svakom pranju koristi 1/3 vode koju imamo na raspolaganju za pranje. U vodu se može dodati sredstvo za pranje spremnika koje ponekad isporučuju tvrtke koje se bave prodajom zaštitnih sredstava ili prskalica. U ovom slučaju to iznosi oko 150 litara. Nakon prvog korištenja čiste vode za pranje kontaminirana voda bi se trebala poprskati po već tretiranoj površini budući je koncentracija kemikalija u toj vodi već dovoljno mala da dodatno prskanje ne bi štetilo biljkama. Postupak se ponovlja još dva puta i nakon toga može se reći da je prskalica čista i spremna za konzervaciju.

Konzervacija prskalice

Za vrijeme zimskog mirovanja prskalica može doći do smrzavanje vode u cijevima prskalica (atomizera) ukoliko nije čuvana u prostoru gdje je temperatura cijelu zimu preko 5° C. Kako je to slučaj gotovo na svim poljoprivrednim gospodarstvima strojeve je potrebno pripremiti za niske temperature. Nakon što je prskalica oprana, u svim cijevima ostala je čista voda. Prskalica može imati dosta razgranatu mrežu cijevi, a u tom slučaju u cijevima se nalazi određena količinu zaostale vode koja se ne može isprskati. To istovremeno znači da nije dovoljno iz prskalice isprskati svu vodu jer i u tom trenutku u stroju ostaje određena količina vode. Ovisno o modelu prskalica, ukoliko se radi o novim modelima prskalica koje imaju dodatne rezervoare čiste vode za ispiranje, posude za punjenje kemijom i ostalu dodatnu opremu, može se govoriti o količini vode od 20-50 litara, ponekad čak i nešto više. Kako bi u cijelom sustavu ostalo što manje vode mogu se odvrnuti crijeva na usisnoj strani – rezervoar čiste vode za pranje prskalice i crijevo za usis vode iz vanjskog rezervoara – i time isprazniti određena količinu vode. U ta crijeva ionako nije moguće uliti antifriz pa je to važan korak. Ulijevanjem prve količine koncentrata sredstva protiv smrzavanja – tzv. antifriza – u posudu za ulijevanje kemije započinje postupak konzervacije. U tom trenutku trebaju biti zatvoreni ventili sekcija kako se povlačenjem antifriza ne bi gubila tekućina. Pokretanjem crpke prvo se ispire rezervoar iznutra, tj. miješa se voda iz tog dijela cijevi s antifrizom. Postupak se provodi 2-3 minute. Nakon toga mijenjaju se položaji glavnog usisnog ventila kako bi se povukla voda iz preostalih crijeva na usisnoj strani. Ovisno o količini antifriza koji se ulije prvi put doći će trenutak kada u glavnom rezervoaru više neće biti mješavine vode i antifriza. Tada se mora ponovno doliti sredstvo u rezervoar za punjenje kemije. Isti postupak se nastavlja s glavnim tlačnim ventilom otvaranjem svih pozicija. Mješavinu vode i antifriza vodi se preko mješača u glavnom rezervoaru i palici za pranje pod tlakom ako je ugrađena na prskalici. Ventili sekcija su još uvijek zatvoreni pa se sva tekućina koje cirkulira prema granama prskalice prolaskom kroz regulator vraća natrag u glavni rezervoar. U jednom trenutku poželjno je zatvoriti glavni tlačni ventil kako bi se uz pomoć pumpe podigao tlak u sustavu te aktivirao sigurnosti ventil. Kada je i tlačna stranu cjevovoda u potpunosti procirkulirala s antifrizom prskalica je kompletna pripremljena za niske temperature. Još preostaje mješavinu vode i antifriza propustiti kroz crijeva na granama prskalica. Grane trebaju biti otvorene, ventili sekcija su zatvoreni, a ukoliko na granama ima višestruke nosače dizni potrebno je otvoriti samo krajnje dizne na svakoj sekciji. Preporuka je da se ukloni i dizna kako bi kroz nosač dizne u kraćem vremenu mogla proći veća količina sredstva za konzervaciju. Konzervacija svake sekcije vrši se zasebno. Otvara se prvi ventil sekcije te se na krajnjoj dizni skuplja mješavina vode i antifriza u posudu – kanta volueman cca 20-tak litara. Sakupljena količina tekućine se ulijeva ponovno u otvor na glavnom rezervoaru. Nakon nekoliko napunjenih posuda areometrom se mjeri točku smrzavanja na krajnjim diznama sekcije, a cilj je da smrzavanje nastupi tek na -20 do -25°C. Postupak se ponavlja za svaku sekciju. Nakon provedenog postupka završena je i konzervacija crijeva na granama prskalice. Konzervacijom je zaštićena prskalica od smrzavanja vode, a istodobno je osigurano da brtve cijelo vrijeme budu vlažne. Time je eliminiran problem koji se može dogoditi iduće proljeće kada bi na mjestu brtvi koje su cijelu zimu bile suhe došlo do kapanja vode. Na kraju je potrebno s prskalice demontirati manometar budući je u njegovoj tankoj Bourdonovoj cijevi još uvijek ostala mala količina vode koja bi se mogla zamrznuti za vrijeme niskih temperatura. Iduće proljeće koncentrat koji je ostao u prskalici će se prikupiti na jednoj od krajnjih dizni bočne sekcije ulijevanjem u veću posudu, npr. bačvu. Tu mješavinu se može ponovno koristiti kod idućeg postupka konzervacije.

Oprema za konzerviranje strojeva

Da bi se smanjila vjerojatnost kvara i produžio radni vijek vrijedne i skupe poljoprivredne mehanizacije, za spremanje strojeva preko zime nužno je koristiti kvalitetnu opremu i pribor za održavanje, čišćenje i podmazivanje dijelova stroja.

Motorna ulja

Poljoprivredni strojevi, za razliku od putničkih vozila, rade u specifičnim specifičnim uvjetima, najčešće u zaprljanoj sredini, s promjenljivim opterećenjima, u uvjetima podhlađenja ili pregrijanosti i često s dugotrajnim stajanjem. Posljednjih su desetljeća traktori doživjeli visoki stupanj tehničkog razvoja, što se odnosi i na sve sklopove (motore, transmisijske sustave, hidraulične sustave, mjenjače i mokre kočnice). Da bi se izbjegla zabuna pri uporabi određenih ulja, pojednostavila mogućnost skladištenja i manipulacije, proizvođači su razvili univerzalno ulje za traktore, pri čemu su moguća dva rješenja: koristiti dva tipa ulja, jedno za podmazivanje motora, a drugo za transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice, ili koristiti samo jedno ulje za podmazivanje svih dijelova traktora (motor, transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice). Dakle ili UTTO (Univerzal Traktor Transmision Oil) za transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice (ne za motor) ili STOU (Super Traktor Universal Oil) za motor, transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice. Pritom je osnovno da sva motorna ulja moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
– podmazivost
– hlađenje
– brtvljenje
– zaštita od korozije
– održavanje čistoće motora
– kompatibilnost s brtvama i metalima
– optimalan odnos viskoznosti i različitih temperatura na kojima motor radi
– visoka oksidacijska, termička stabilnost i slično.
Stalna poboljšanja fizičkih, kemijskih i ostalih radnih karakteristika motornih ulja događala su se i zahvaljujući tehnološkom razvoju motora SUS. Konstruktori motora su nakon svake tehnološke promjene na motorima SUS postavljali i dodatne zahtjeve za njihovo podmazivanje, odnosno zahtijevali su dodatnu kvalitetu motornih ulja. Takvi su zahtj

Prethodni članakIzgradnja, opremanje i uređenje mini sirane pod posebnim uvjetima
Sljedeći članakMarinirani odresci u lovačkom umaku
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.