U ovom članku dajemo skraćeni prikaz uvjeta za provedbu dviju Podmjera 4.1.1., te 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. g. temeljem objavljenih natječaja koje će se realizirati do kraja 2021. godine. Rokovi prijava na natječaje se bliže kraju pa poljoprivrednicima savjetujemo da požure.

Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR RH) u vrijednosti od oko 2.4 milijarde EUR-a obuhvaćene su mjere namijenjene razvoju ruralnih područja, povećanju životnog standarda i razvoju poljoprivrede, te povećanju konkurentnosti. Prihvatljiva ulaganja unutar pojedinih mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine sufinanciraju se većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), dok se ostatak sufinancira sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Mjera 4. Potpora za tip operacije – 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

Predmet Natječaja sastoji se u dodjeli potpore za provedbu Mjere 4 za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara. Svrha natječaja usmjerena je prema podizanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru vinogradarstva. Ona će se postići ulaganjima u podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, sa ili bez opremanja.

Nakon objave natječaja 2. lipnja 2021. godine, određen je rok za podnošenja zahtjeva za potporu. On je do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi do 50 %  od ukupno prihvatljivih troškova gdje Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR; korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga; korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Mjera 4 – Potpora za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino)

Predmet Natječaja sastoji se u dodjeli potpore za provedbu mjere 4. Za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino), dok se svrha sastoji u podizanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Nakon objave natječaja 2. lipnja 2021. godine određen je rok za podnošenja zahtjeva za potporu. Rok je do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi do 50 % od ukupno prihvatljivih troškova. Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Međutim, najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 750.000 EUR

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR; korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga; korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Mjera 7. – potpora za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Predmet Natječaja sastoji se u dodjeli potpore za provedbu mjere 7 za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Naime, svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama; doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti; poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu.

Nakon objave natječaja 7. srpnja 2021. godine određen je rok za podnošenja zahtjeva za potporu. Rok je do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su:

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica

c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića

d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK od čega:

a) 50.000.000 HRK za sektor tržnica

b) 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova

c) 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina

d) 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Intenzitet potpore iznosi od 80 do 100 %. Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000 EUR, a najviša do 15.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

rokovi prijava na natječaj

                                                                                                          (nastavlja se)

Prethodni članakKoliko je ljudskog rada potrebno u poljoprivredi?
Sljedeći članakPlavi sir – kako se proizvodi?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.