Na krovu Distributivnog centra za voće i povrće u Poslovnoj zoni Rakitovec u Velikoj Gorici postavljena je sunčana elektrana snage 200 kW. Elektrana ima 700 fotonaponskih modula, a očekivana godišnja proizvodnja električne energije je 234 MWh. Elektrana je u punom pogonu od sredine ožujka ove godine.

Za nas je elektrana od iznimne važnosti! Omogućuje nam da u vremenu rasta cijene energenata proizvodimo vlastitu energiju, u skladu s najvišim ekološkim standardima, kaže Hrvoje Bunjevac, direktor Distributivnog centra. Naglašava da električna energija čini više od 90% troškova u stavci ukupnoga poslovanja Centra.

Prije poskupljenja troškovi električne energije na godišnjoj razini iznosili su oko 120.000 eura, a nakon poskupljenja, da nije bilo intervencije Vlade RH, iznosili bi i više od 200.000 eura. Sve to govori koliko je za financijsku stabilnost i opstojnost Distributivnog centra bila neophodna ovakva investicija. Već nakon dva mjeseca korištenja elektrane vidljive su ogromne uštede i velika korist za Centar. Investicija je također omogućila Distributivnom centru da proizvođačima i nadalje može ponuditi konkurentnu cijenu skladištenja voća i povrća.

Ukupna ulaganja u postavljanje sunčane elektrane iznosila su 245.000 eura, od čega je iz Programa ruralnog razvoja RH, kroz Mjeru 4, operaciju “Korištenje obnovljivih izvora energije”, dobivena bespovratna potpora u iznosu od 77.362 eura. Za gradnju ULO hladnjače Centra, s 23 komore ukupnog kapaciteta 3000 tona, 90% sredstava (oko 3,2 milijuna eura) dobiveno je iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Distributivni centar osnovan je s ciljem ‘servisiranja’ potreba za skladištenjem, pakiranjem i distribucijom domaćega voća i povrća. Napravljen je u tri faze – prva je bila gradnja pakirnice, druga gradnja ULO hladnjače i treća faza, sada realizirana, uvođenje obnovljivih izvora energije. U budućnosti imamo mogućnost i širenja elektrane, jer sada je iskorištena samo polovica našega krova, rekao je Bunjevac.