""Za utvrđivanje sukladnosti traktora u Republici Hrvatskoj odgovoran je Državni zavod za mjeriteljstvo, koje utvrđuje sukladnost traktora za sve kategorije novih ili rabljenih traktora nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje, a prije prve registracije traktora. Pojedine poslove u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora obavlja pravna osoba koju za to ovlasti Zavod. Ovlaštena pravna osoba koju je Zavod ovlastio za obavljanje poslova utvr ivanja sukladnosti pojedinacno pregledanog traktora je Centar za vozila Hrvatske (CVH) i Hrvatski Autoklub (HAK). Za obavljanje poslova tehnicke službe Zavod je ovlastio Zavod za mehanizaciju poljoprivrede (ZMP) Agronomskog fakulteta.

Koji traktori podliježu obavezi usklađivanja?

Obavezi utvrđivanja sukladnosti podliježu traktori kategorija T (traktori na kotačima), C (traktori na gusjenicama)i R (traktorske prikolice). Utvrđivanje sukladnosti traktora ne provodi se za traktore koji nisu predviđeni za vožnju u cestovnom prometu i neće biti registrirani, za traktore kategorije S i T4 (traktori posebne namjene), te za tumarske radne strojeve kao što su skiperi, forvarderi, kombajni, šumarske dizalice i žičare.
Utvrđivanje sukladnosti traktora provodi se kao:
1.) utvrđivanje sukladnosti tipa traktora
1.1.) evidentiranje tipa traktora
– provodi se za nove traktore za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA)
1.2.) nacionalna homologacija tipa traktora
– provodi se za traktore koji se proizvode u Republici Hrvatskoj kao i za traktore za koje nije izdana EU homologacija tipa
2.) utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora
2.1.) postupak identifikacije i utvrđivanje stanja traktora
– provodi se za nove i rabljene traktore koji se unose u RH
2.2.) pojedinačno odobravanje traktora provodi se za:
– nove i rabljene traktore koji se uvoze u RH;
– nove traktore pojedinačno proizvedene u RH;

Utvrđivanje sukladnosti tipa traktora

Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti tipa traktora podnosi dobavljač Zavodu te prilaže:
1. u slučaju evidentiranja tipa traktora:
a) izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
b) tehnička dokumentacija – obrazac
DZM-T4 ;
c) kopija EU homologacije tipa traktora;
d) upravna pristojba (70 kuna).
2. u slučaju nacionalne homologacije tipa traktora:
a) dokaz o upisu u Registar proizvođača (ako se traktor proizvodi u RH);
b) tehnički opis traktora – u skladu s
Prilogom I. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01);
c) izvještaj o pregledu/ispitivanju od tehničke službe;
d) upravna pristojba (70 kuna).
U postupku se može prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija. U slučaju evidentiranja tipa traktora, ako tip traktora ispunjava tehničke zahtjeve i na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe, Zavod izdaje Potvrdu o evidenciji tipa traktora (PETT). U slučaju nacionalne homologacije tipa traktora, ako tip traktora ispunjava tehničke, te na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe, Zavod izdaje Potvrdu o sukladnosti tipa traktora (PSTT). Ako traktor ne ispunjava tehničke zahtjeve Zavod donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti tipa traktora. Dobavljač koji posjeduje potvrdu o evidenciji tipa traktora odnosno potvrdu o sukladnosti tipa traktora, izdaje za svaku varijantu / verziju traktora Izjavu o sukladnosti traktora (IST) kojom se korisniku jamči sukladnost traktora s tipom traktora potvrđenim od strane Zavoda. Izjavu o sukladnosti traktora dobavljač ispisuje iz jedinstvene baze homologacijskih podataka.

Utvrđivanje sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora

Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora podnosi dobavljač, odnosno fizička osoba izravno ovlaštenoj pravnoj osobi te prilaže:
1.) u postupku identifikacije traktora i utvrđivanja stanja traktora
– za novi traktor: „COC“ dokument;
– za rabljeni traktor: tehnička specifikacija traktora ili „COC“ dokument;
– upravna pristojba (70 kuna).
2.) u postupku pojedinačnog odobravanja traktora
– za novi traktor: tehnička specifikacija traktora ili „COC“ dokument;
– za rabljeni traktor: tehnička specifikacija traktora;
– upravna pristojba (70 kuna).
U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija. Pregledom dokumentacije i traktora, a po potrebi i ispitivanjem, ovlaštena pravna osoba utvrđuje sukladnost traktora s odredbama ovoga Pravilnika. Za traktor koji ispunjava tehničke zahtjeve, ovlaštena pravna osoba izdaje Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora (PSPPT) iz jedinstvene baze homologacijskih podataka. U slučaju da traktor ne ispunjava tehničke zahtjeve, Zavod na temelju izvještaja ovlaštene pravne osobe donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora. Ako se pregledom utvrdi da traktor ne ispunjava propisane zahtjeve zbog nedostataka koji se mogu otkloniti, dopuštena je zamjena/ugradba odgovarajućih dijelova/opreme traktora.

Novosti od 1. 7. 2013.

• nova ovlaštena pravna osoba za provođenje postupka utvrđ ivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora (CVH&HAK umjesto ZMP), postupak utvrđ ivanje sukladnosti provodi se u ovlaštenim stanicicama CVH;
• moguće je izravno plaćanje naknade kod ovlaštene pravne osobe;
• niža naknada za traktore koji posjeduju „COC“ dokument
• za traktore koji nemaju „COC“ tehnička služba izdaje preko ovlaštene pravne osobe tehničku speci fikaciju traktora (TST)
• naknada za izdavanje TST iznosi 240 kn+ PDV
• novi traktori snage veće od 37 kW moraju ispunjavati, s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz motora traktora, minimalno stupanj IIIB (sukladno EU Direktivama 2000/25, 2005/13, 2011/72)
• novi traktori snage od 19 do 37 kW moraju ispunjavati, s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz motora traktora, minimalno stupanj IIIA (sukladno EU Direktivama 2000/25, 2005/13, 2011/72)
• novi traktori snage manje od 19 kW ne moraju ispunjavati zahtjeve s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz motora traktora
• rabljeni traktor ispunjava zahtjeve „Pravilnika o utvr ivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo“ ukoliko je na traktor ugrađ ena homologirana zaštitna konstrukcija i uređ aji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (vidljivo iz homologacijskih oznaka na sastavnim dijelovima traktora) 

Izjava o sukladnosti traktora ili potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora obavezan je dokument koji vlasnik traktora mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije traktora u Republici Hrvatskoj.

Naknade

U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

""
U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora naplaćuju se sljedeće naknade:

""

""

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakEgzotične šnite
Sljedeći članakMozzarella
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.