Na području današnje Nizozemske sir se proizvodi još od doba Rimljana. Oni su u te krajeve donijeli kulturu izrade tvrdih sireva od kojih su kasnije nastali poznati sirevi gouda i edamac.

Povijest proizvodnje sira datira čak iz 8.000 godina prije Krista. Smatra se da je nastao na plodnom području rijeka Eufrat i Tigris. S obzirom na to da mlijeko ima veliku nutritivnu vrijednost, ali se lako kvari, nastala je potreba za konzerviranjem njegovih važnih sastojaka. Smatra se kako je sir nastao upravo kao posljedica pokušaja pohranjivanja mlijeka.

Prilikom transporta, mlijeko se prenosilo u raznim posudama i vrećama od životinjskih želudaca gdje se zakiselilo i zgrušalo. Kasnije je otkriveno kako je za koagulaciju zaslužna upravo smjesa enzima koja se prirodno nalazi u želucima mladih preživača.

Jedan od najpoznatijih sireva na svijetu

Gouda sir je jedan od svjetski najpoznatijih sireva, a početci njegove proizvodnje pod tim nazivom datiraju iz 1184. godine. Ovaj sir je ime dobio po gradu Goudi. On je za vrijeme feudalne Nizozemske bio jedini grad koji je imao pravo trgovanja sirom. Na njenim su se tržnicama prodavali sirevi svih nizozemskih seljaka. Kvaliteta sireva koji su se prodavali je bila jasno propisana. Svi sirevi koji su udovoljavali toj kvaliteti, kasnije su dobili naziv „gouda“.

Gouda sir se proizvodi od kravljeg mlijeka, pripada skupini tvrdih sireva. Njegovo zrenje traje od 4 tjedna pa čak i do 3 godine. Kolut goude može težiti i do 20 kg. U Nizozemskoj se godišnje proizvede 730 milijuna kilograma ovog sira, od čega se 500 milijuna kilograma izvozi. Čak 60 % ukupne proizvodnje sira u Nizozemskoj čini upravo gouda. Iako navedeni sir izvorno potječe iz Nizozemske, naziv gouda nije zaštićen, stoga se sir pod ovim nazivom proizvodi diljem svijeta. Međutim, sirevi pod nazivima Gouda Holland, Boerenkaas i Noord-Hollandse Gouda proizvode se isključivo u Nizozemskoj od mlijeka nizozemskih krava te imaju zaštićenu oznaku geografskog podrijetla.

Gouda Boerenkaas ima zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla – sir dozrio 2 godine
Provjera sirnog zrna kod Goude

Proizvodnja Goude prema izvornoj recepturi u Hrvatskoj

Mljekarski praktikum Srednje gospodarske škole Križevci otvoren je 12. travnja 1999. godine u sklopu projekta izgradnje malih mljekara u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa te vladom Kraljevine Nizozemske. Današnji praktikum se sastoji od mljekarske vježbaonice, zrione s pratećim prostorijama te mljekarskog laboratorija s dvije učionice. Osim za potrebe nastave učenika i studenata te za održavanje raznih specijalističkih seminara iz sirarstva, praktikum se koristi i za preradu te prodaju svježeg sirovog mlijeka.

Od mliječnih proizvoda proizvodi se svježi kravlji sir i kiselo vrhnje, domaći maslac te polutvrdi sir gouda prema recepturi koju su djelatnice praktikumanaučile na edukaciji u Nizozemskoj i prenijele je, i zadržale do danas. Zbog velike potražnje za sirom gouda, mljekarski praktikum je povećao svoj dnevni kapacitet prerade sa 150 na 300 litara dnevno. Sve količine proizvedenog sira gouda kao i druge mliječne proizvode prodaju na samom mjestu proizvodnje u malom prostoru za prodaju koji se nalazi u sklopu mljekarskog praktikuma.

Gouda sir proizvode i prodaju u Mljekarskom praktikumu Srednje gospodarske škole Križevci

Gouda se ovdje proizvodi od pasteriziranog mlijeka uz dodatak mezofilno termofilnih kultura i sirila. Važno je paziti da pH sira kod salamurenja bude 5,3 do 5,5, a pH salamure 5,2. Gruš se obrađuje kao i kod drugih polutvrdih sireva, ali se kod goude obavezno radi ispiranje sirnog zrna zamjenom dijela sirutke toplom vodom da se smanji kiselost sira i postigne elastično te slatkasto tijesto sira okusa orašastih plodova.

Prethodni članakKoji su prvi natječaji iz Strateškog plana u 2023. godini?
Sljedeći članakKoristite peršin jer je hranjiv i ljekovit
Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.
Rođena je u Splitu, a nakon završene srednje ugostiteljske škole u Sinju 1990. godine upisuje se na Agronomski fakultet u Zagrebu, smjer stočarstvo gdje je diplomirala 1997. godine. Od 1999. godine radi kao stručni savjetnik za stočarstvo u Savjetodavnoj službi u Velikoj Gorici, a usko se specijalizirala za preradu mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima. Također je veliki dio svog vremena i rada posvetila udrugama proizvođača. OSOBNI PODACI Ime i prezime: Anđelka Pejaković Datum rođenja: 12. 10. 1970. Mjesto rođenja: Split RADNO ISKUSTVO 02. 06. 2014. – do danas, Savjetodavna služba 05. 07. 2012. – 01. 06. 2014. Poljoprivredna savjetodavna služba (od 05.07.2012. do 06.05.2013. na dužnosti pomoćnice ravnateljice PSS) 01. 01. 2011. – 04. 07. 2012, HPK, Javna poljoprivredna savjetodavna služba 15. 09. 1999. – 31.12.2010., Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, savjetnik 15. 03. 1998. – 06.05. 1999., BETA COMMERCE d.o.o., voditelj marketinga ŠKOLOVANJE Listopad 1990 - rujan 1997, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zvanje: diplomirani inženjer agronomije – smjer stočarstvo Rujan 1984 – lipanj 1988, Sinj, CUO Sinj, Ugostiteljsko turistička škola, zanimanje: samostalni konobar Rujan 1977 – lipanj 1984, OŠ Han USAVRŠAVANJE godina, mjesto, ustanova, područje 2000. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje travnjaka“ 2000. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom temeljnom tečaju za poljoprivredne savjetnike 2001. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje krmnog bilja na oranicama“ 2004. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom tečaju savjetničkih metoda i vještina 2004. Sv. Ivan Žabno, Veepro Holland, Certifikat o završenom međunarodnom tečaju „Menagement mliječnih farmi“ 2005. Vrbovec, Agronomski fakultet i HZPSS, Certifikat za uspješno završen praktični i teoretski program „Higijena proizvodnje mlijeka i kontrola ispravnosti muznih uređaja“ 2006. Zagreb, Agronomski fakultet i Zagrebačka županija, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Proizvodnja sira na OPG-u“ 2007. Karlovac, HZPSS i Agronomski fakultet, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Specijalno sirarstvo“ 2010. Zagreb, Savez Udruga malih sirara RH „SirCro“, Potvrda o završenom tečaju Dobre higijenske prakse u preradi mlijeka na OPG-ima 2011. Karlovac, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, potvrda o stručnom usavršavanju „Andragoški modeli podučavanja“ OSOBNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI 1999. vozačka dozvola B kategorije 2001. osposobljena za obavljanje UO svinja STRANI JEZICI Poznavanje engleskog jezika RAČUNALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Svakodnevno korištenje Interneta i Microsoft Officea (Word, Excel, PowerPoint) OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI (socijalne, organizacijske, tehničke i sl.) Timski rad, organizacija raznih događanja, izrada raznih kataloga i brošura, mogućnost održavanja praktičnih radionica iz područja sirarstva. DODATNE INFORMACIJE 2001. objavila Brošuru "Uzgoj svinja na otvorenom" 2006. položen državni stručni ispit 2008. dobila Priznanje HZPSS za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetodavstvu 2015. dobila priznanje Savjetodavne službe za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju • Sudjeluje kao vanjski predavač u obrazovanju odraslih za zanimanje mljekar-sirar. • Sudjeluje u provođenju projekta „Ceste sira Zagrebačke regije” kao voditelj projekta. • Sudjeluje u provođenju projekta „Očuvanja proizvodnje tradicionalnih zagrebačkih proizvoda - svježeg kravljeg sira i vrhnja te zaštita robne marke “ZG Sirek” kao koordinator projekta. • Sudjelovala u projektu: IPA Componenta IV – Ljudski potencijali – Modernizacija programa obrazovanja odraslih za zanimanje mljekar-sirar. • Sudjeluje i završila više lokalnih projekata za sirarske i uzgojne Udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije. • Jedan od autora “Vodiča dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”. • Sudjelovala na više radionica i savjetovanja (Savjetovanje malih sirara, Uloga cjeloživotnog obrazovanja u zapošljavanju seoskih žena u prehrambenom sektoru, Simpozij mljekarskih stručnjaka, Konferencija o sigurnosti hrane, Savjetovanje ovčara i kozara, Best praktices in cattle, sheep and goat production ensuring market access for small scale farmers for Central and Eastern Europen Countries, Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika, The role of agricultural advisory in the new CAP reform, itd.) • Sudjeluje posljednjih 10 godina kao predavač na raznim stručnim predavanjima i skupovima. • Organizator dvadesetak stručnih putovanja za poljoprivrednike u zemlji i inozemstvu. • Sudjelovala na više stručnih, studijskih putovanja u inozemstvu. • Član nekoliko Povjerenstava na državnoj i lokalnoj razini. • Sudjelovala u osnivanju i radu nekoliko strukovnih Udruga (tajnik 2 sirarske Udruge i Saveza) Udana i supruga dvoje djece.