Pozivamo Vas dana 21.ožujka 2021. (nedjelja), s početkom u 10:00 sati na demonstracijski događaj pod nazivom „Proljetni radovi u pčelinjaku“, koji će se održati na OPG Tomić u Budrovcima.

Glavni sadržaj i ciljevi događaja:

Proljetni radovi u pčelinjaku, kontrola i suzbijanje rojenja, priprema pčelinjih zajednica za iskorištavanje prvih medonsno-peludnih paša, rotacije nastavaka, proširivanje pčelinjih zajednica, umetanje satnih osnova te proizvodnja pomoćnih zajednica čini neizostavan dio apitehničkih radova u pčelinjaku. Moguće pogreške tijekom izvođenja spomenutih radnji imaju veliki utjecaj na prinose meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Također, bitan čimbenik predstavlja i odabir dobre lokacije za postavljanje pčelinjaka odnosno udaljenost pčelinjaka od paša kao i mogućnost dobrog prilaza na željenu lokaciju za postavljanje pčelinjaka.  O svim navedenim temama i pitanjima raspraviti će se i upoznati sudionike tijekom demo-događaja. Molimo da se poštuju epidemiološke mjere u svezi pandemije Covid 19.

PROGRAM

                                     21.ožujka 2021. od 10.00 – 13.00
10:00 – 10:10Okupljanje prisutnih i uvod u radionicuŽeljko Tomić/Slavko Stojanović/Zlatko Tomljanović
10.10 – 10.20Projekt Nefertiti „Atraktivna poljoprivreda“ (HUB 10) u HrvatskojJuraj Ostoić
10.20 – 12.00Proljetni radovi u pčelinjaku  – demonstracijaZlatko Tomljanović
12.00 – 12.15Pauza 
12.15 – 13.00Pitanja i rasprava 
13.00Završetak radionice

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakObavite proljetni pregled tla na žičnjake!
Sljedeći članakUspješno završen besplatan tečaj prerade i dorade voća
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.