Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka održan je prvi puta 7. prosinca 2018. godine. Taj događaj izazvao je veliki interes javnosti. Također izazvao je i veliko zadovoljstvo svih koji su sudjelovali u navedenom Programu, a posebice učenika prvih razreda osnovnih škola. Odlukom Vlade Republike Hrvatske u svibnju je usvojen Program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu. Njime će se osigurati provedba edukacije djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu. Time će se omogućiti bolji uvjeti za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. 

U tri godine provedbe u Programu je sudjelovalo ukupno 853 osnovnih škola s ukupno 107.587 učenika prvih razreda. Njima je dodijeljen med od 597 pčelara. Budući da se u ranoj razvojnoj fazi djece mogu oblikovati njihove prehrambene navike, a s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani, Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola i u školskoj godini 2021. – 2022.

 class=

Ciljevi Programa

Provedbom navedenog Programa očekuje se postizanje:

  1. promocije meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku
  2. podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece
  3. educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2021. organizirat će se u prvim razredima osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.. Organizirat će se na dan 7. prosinca 2021. godine povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara gdje. Učenicima prvih razreda osnovnih škola dodijeliti med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 ml.

Koji je med prihvatljiv za raspodjelu učenicima?

Med prihvatljiv za raspodjelu učenicima predstavlja gotov proizvod:

  1. proizveden u objektima za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda upisanim u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji vodi Ministarstvo poljoprivrede
  2. zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 ml
  3. označen  u skladu s propisima koji se odnose na med
  4. nosi zaštićeni znak Med hrvatskih pčelinjaka.

Programom se financira nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola u RH u iznosu 27 kuna (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci volumena 370 ml. Za realizaciju navedenog Programa osigurat će se 1.000.000,00 HRK za nabavu meda zapakiranog u Nacionalnu staklenku. Njih će isplatiti Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u nastavku APPRRR) osnivačima školskih ustanova. Također, osigurat će se i 300.000,00 HRK za izradu i distribuciju različitih priručnih i edukativnih materijala opće vidljivosti sa znakom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka uključujući slikovnicu edukativnog karaktera o pčelarstvu prilagođenu njihovoj dobi.

školski medni dan
Nacionalna staklenka

Javni poziv za sudjelovanje u provedbi ovog Programa objavljuje se najkasnije 1. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama www. apprrr.hr. Na temelju njega potencijalni podnositelji mogu podnositi prijave do 1. listopada 2021. godine, APPRRRu.

Isplata sredstava bespovratne potpore

Kao prihvatljivi korisnici temeljem ovog Programa određeni su osnivači školskih ustanova koji su se prijavili na objavljeni Javni poziv. Njih je odlukom odobrila APPRRR. Isti su odgovorni za izradu popisa škola, broja učenika koji će sudjelovati u Programu te za odabir dobavljača meda.

APPRRR će objaviti na mrežnim stranicama www. apprrr.hr Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova, te plaćanja popis dobavljača koji mogu isporučivati med u provedbi Programa najkasnije 1. rujna 2021. godine. Odabrani dobavljači meda školama će isporučiti med zapakiran u Nacionalnu staklenku sukladno ugovorenom broju učenika koji sudjeluju u Programu i izdati e-račun osnivačima škola.

APPRRR će svim korisnicima potpore koji su proračunski korisnici isplatit će potporu u obliku predujma u 100%-tnom iznosu. Svi korisnici potpore dužni najkasnije do 14. prosinca 2021. godine dostaviti Zahtjev za isplatu potpore s dokaznom dokumentacijom o provedenoj mjeri propisanom Javnim pozivom. Na temelju nje će se utvrditi konačan iznos svake pojedine odobrene potpore.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članak“U poljoprivredi budite spremni na sve!”
Sljedeći članakKoprivina grinja – veliki problem u zaštićenim prostorima
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.