Ministarstvo poljoprivrede je u travnju ove godine zaprimilo drugi Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“. Odnosi se na sektor proizvodnje jaja koji je podnijela Udruga za znanost o peradi. Nakon uspješno provedenog zakonski propisanog postupka koji uključuje stručnu provjeru Specifikacije proizvoda, postupak nacionalnog prigovora te postupak notifikacije na EU razini, Ministarstvo poljoprivrede je krajem rujna donijelo Rješenje o priznavanju oznake „Dokazana kvaliteta“ za konzumna jaja. Oznaka „Dokazana kvaliteta – Hrvatska“ informira potrošača da kupuje jaja domaćeg podrijetla i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje.

Proizvođač mora odabrati delegirano tijelo te podnijeti zahtjev za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda (konzumnih jaja) sa Specifikacijom Dokazana kvaliteta za konzumna jaja. Potvrđivanje sukladnosti se provodi temeljem „Plana kontrole Dokazana kvaliteta za konzumna jaja“ odnosno dokumenta koji izrađuje Ministarstvo poljoprivrede.

Postupak može pokrenuti proizvođač pojedinačno ili ga može podnijeti skupina proizvođača (grupna certifikacija). Nakon što delegirano tijelo utvrdi da proizvođač proizvod proizvodi u skladu s priznatom Specifikacijom, izdaje mu Potvrdu o sukladnosti. Tek tada proizvod može biti označen znakom „Dokazana kvaliteta“- Hrvatska.

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je i treći Zahtjev za priznavanje oznake „Dokazana kvaliteta“. Odnosi se na sektor proizvodnje povrća te je podnositelj Zahtjeva Zajednica udruga hrvatskih povrćara. Predmetna specifikacija je u postupku notifikacije na EU razini.

20 milijuna kuna pomoći za peradare

Europska komisija odobrila je program pomoći vrijedan 20 milijuna kuna. Potpore su namijenjene poduzećima koja posluju u sektoru peradarstva u koronakrizi. Program je potreban, primjeren i prikladan za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice.

Potpora je u cilju ublažavanja manjka likvidnosti s kojim se suočavaju klaonice peradi i proizvođači jaja. Također, u cilju ublažavanja dijela gubitaka pretrpljenih zbog pandemije i restriktivnih mjera. Dodjeljivat će se u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

Program će biti otvoren poduzećima svih veličina koja djeluju u Hrvatskoj kao registrirane klaonice peradi ili primarni proizvođači jaja. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi će se dodijeliti prihvatljivim korisnicima. Dijelit će se prema broju zaklanih kljunova evidentiranih u sustavu VETIS u razdoblju od 1.4.-31.12.2020. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase dodijelit će se prihvatljivim korisnicima prema količini proizvedenih jaja evidentiranih u sustavu VETIS u istom razdoblju.  

Maksimalan iznos potpore iznosi 1,8 milijuna eura po klaonici te 225 tisuća eura po poduzeću koje se bavi uzgojem kokoši nesilica. Dodijelit će se najkasnije do 31. prosinca 2021.