Kolika treba biti temperatura žestokih alkoholnih pića (konkretno rakije) da se može točno očitati % alkohola običnim alkoholmetrom? Ako postoji temperaturno odstupanje, po kojoj se formuli to može uskladiti? Vjerojatno postoji i neka korektivna tablica za jednostavnu praktičnu primjenu.


Jačina jakih alkoholnih pića (rakija i dr.) mjeri se alkoholometrom i to isključivo u čistim destilatima, rakijama, u kojima nisu otopljene druge tvari, primjerice, šećer. Alkoholmetar je areometar (u koji je obično ograđen termometar) baždaren u vodeno alkoholnoj otopini određene koncentracije alkohola i na određenim temperaturama. Obično je ta temperatura 20 oC, a može biti i 15 oC i ona je otisnuta na alkoholometru.

Alkoholometar uronjen u cilindar s rakijom koja ima 20 oC, pokazuje točnu vrijednost – jačinu rakije u vol. %, drugim riječima pokazuje nam koliko litara alkohola sadrži 100 lit. destilata ili rakije. Ako je temperatura destilata ili rakije iznad ili ispod 20 odnosno 15 oC, mora se obaviti korekcija vrijednosti jačine s obzirom na temperaturu kod koje je mjerena, prema korekcijskoj tablici.