Imam oko 4800 m2 poljoprivrednog zemljišta na kojem proizvodim razno povrće, a koje bih želio legalno prodavati. Mogu li i kako otvoriti OPG?

ODGOVOR

S obzirom da niste naveli jeste li istovremeno u radnom odnosu ili ste korisnik mirovine, navodim da se prema važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju možete kao korisnik mirovine upisati u Upisnik kao nositelj OPG-a. U postupku upisa možete se detaljno informirati pri nadležnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. I to prema sjedištu vašeg OPG-a. Nositelj OPG-a koji je umirovljenik ne mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se vodi kao odgovorna osoba. Biraju ga sami članovi OPG-a. Ako članu obiteljskog kućanstva poljoprivreda nije jedino ili glavno zanimanje, tj. član je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student, ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi, ne mora se upisati kao član OPG-a. Iznimku od navedenog čine članovi koji su nositelji dopunske djelatnosti OPG-a.

S obzirom da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na mirovinsko osiguranje obustavlja isplata mirovine, ovim putem navodimo izuzetke od navedenog pravila, a to su sljedeći slučajevi:

1) korisniku starosne mirovine koji je neposredno nakon ostvarene mirovine nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu;

2) korisniku mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika. Također ako je nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu;

3) korisniku starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena;

4) korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena;

5) korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena;

6) korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene prema prijašnjem Zakonu o mirovinskom osiguranju;

7) korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti;

8) korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način; kojima je izričito određeno da se isplata mirovine ne obustavlja;

9) korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost.

Dužni ste se upisati u Upisnik trgovaca voća i povrća. Za upis se od 1. rujna 2021. godine  ne plaća upravna pristojba. Ministarstvo poljoprivrede vodi Upisnik trgovaca voćem i povrćem. U Upisnik se imaju obvezu upisati svi trgovci koji kupuju, prodaju, uvoze i izvoze voće i povrće iz Priloga I. Dio IX i Dio XI Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća. Za upis, trgovci podnose zahtjev na obrascu iz Priloga I Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem („Narodne novine“ br. 111/14., 21/17.). Ispravno popunjen zahtjev potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva poljoprivrede s naznakom “za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem”.

Adresa Ministarstva poljoprivrede: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

Prethodni članakZagrebačka županija s milijun kuna pomaže sjetvu
Sljedeći članakPreuzimanje oštećenog traktora – što poduzeti?
Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu. Rođen je 7. travnja 1967. godine u Zagrebu gdje završava Ekonomski obrazovni centar "Boris Kidrič" (srednja stručna sprema - IV stupanj stručne spreme - ekonomist za računovodstveno - financijske poslove), te Pravni fakultet u zagrebu (visoka stručna sprema - VII stupanj stručne spreme - diplomirani pravnik). MEĐUNARODNO ISKUSTVO Član europske mreže za razmjenu podataka između institucija koje se bave stručnim usavršavanjem u pravosuđu pri Vijeću Europe tzv. Lisabonska mreža (2002. - 2003.) Član pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske za pregovore s Europskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (2001. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije pod nazivom Cards 2001, a koji je namijenjen centru za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (2002. - 2003.) Voditelj projekta Europske komisije - sudstvo i pravo pod nazivom Obnova 1999. Voditelj projekta Europske komisije Potpora europske komisije sudstvu u području pružanja pravnih savjeta, sudskog sustava i postupanja s predmetima pod nazivom obnova 2000. (2001. - 2002.) Član odbora stručnjaka Vijeća Europe za suradnju na području informacijske tehnologije i prava (cj-it), strasbourg, republika francuska (2001. - 2002.). Član SECI radne skupine u sklopu pregovora o ugovoru o suradnji za sprječavanje i suzbijanje prekograničnog kriminala, Bukurešt, Rumunjska (1998. - 2000.) Član radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT , namijenjenog procjeni učinaka propisa od strane Hrvatske poslovne zajednice (2008. – 2009.) Trener za potrebe aktivnih mjera politike zapošljavanja za potrebe tržišta rada u sklopu IPA projekta Europske unije s ciljem stvaranja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (2011. - 2012.) Zamjenik člana radne skupine u sklopu projekta pod nazivom BIZIMPACT II namijenjenog provedbi ekonomske procjene učinaka propisa i poboljšanju informiranosti hrvatske poslovne zajednice (2013.- ) Sudionik projekta Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu (PEGASE), Brisel (2011. – 2012.) SUDJELOVANJE U RADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA Član Nacionalnog odbora Vlade Republike Hrvatske za Međunarodno humanitarno pravo (2001. - 2002.). Član radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske za rad na izradi pravne regulative vezane za područje elektronskih potpisa (2000. - 2002.). Zamjenik člana radne skupine za provedbu inicijative za suzbijanje organiziranog kriminala u sklopu pakta o stabilnosti (2001. - 2002.). Diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske Organizator velikog broja seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju u pravosuđu (sudaca i državnih odvjetnika) u Hrvatskoj 2002. - 2003. Član radne skupine Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva radi donošenja odluke o godišnjoj kvoti radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj. Član Međunarodne trgovačke komore - komisije za trgovačko pravo i praksu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (ICC Hrvatska). Predavač pravne grupe predmeta pri Pučkom otvorenom učilištu u zagrebu (2013. - ). OSTALE AKTIVNOSTI Glavni tajnik Europskog udruženja studenata prava, Zagreb, (European Law Students Association) 1988.-1992. Član uredništva časopisa Pravnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990 -1991. Vanjski suradnik - urednik lista Informator za područje pravosuđa i Europske unije 2001. – 2003. AUTOR STRUČNIH RADOVA U NIŽE NAVEDENIM PUBLIKACIJAMA Informator, IUS info, Novi Informator, Hrvatska pravna revija, Odvjetnik, Carinski vjesnik, Pravo u gospodarstvu, Financije i porezi, Poslovni tjednik, Obrtničke novine, Radno pravo, Računovodstvo i porezi u praksi, Računovodstvo i financije, Pravo i porezi, Poslovni savjetnik, Privredni vjesnik, Sigurnost, Fircon Mostar, Nova zadruga, Revicon Sarajevo, Prizma Sarajevo, FEB Sarajevo, Pravni savjetnik Sarajevo, Gospodarski list Zagreb. OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Položen Državni stručni ispit - Carinska uprava - središnji ured 1998. godine. Potvrda o korištenju IT programskih paketa - Algebra - Zagreb (MS Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Potvrda o završenoj edukaciji Europske komisije o upravljanju projektnim ciklusom (PCM). Organizator seminara i radionica namijenjenih edukaciji pravosudnih dužnosnika 2002. - 2003. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih pravosuđu. Autor stručnih radova i predavanja namijenjenih malom i srednjem poduzetništvu. STRANI JEZICI Engleski jezik - aktivno poznavanje u govoru i pismu.