Zbog globalnih klimatskih promjena, krajem proteklog i početkom novog milenija zabilježene su znatne promjene u pojavi i intenzitetu pojedinih bolesti ozime pšenice.

U dnevnim uputama Prognozne službe za zaštitu bilja (Međimurska županija) proizvođači ozimih žitarica već krajem mjeseca ožujka (23.3.) obaviješteni su o potrebi provođenja mjera zaštite usjeva od uzročnika biljnih bolesti (www.savjetodavna.hr). Razlog tome je iznadprosječno topla i vlažna (kišovita) zima te rana pojava prvih znakova uzročnika bolesti

Štete i manji prinos pšenice

Umjesto nekad vrlo štetnih i raširenih bolesti crne žitne hrđe (Puccinia graminis), smrdljive snijeti (Tilletia spp.) i pepelnice (Blumeria graminis) danas su najčešće bolesti palež klasa (Fusarium spp.), smeđa pjegavost (Septoria nodorum) i pjegavost lišća (Septoria spp.). No, mnoge je proizvođače pšenice u većini krajeva Republike Hrvatske sredinom i krajem mjeseca travnja 2014. iznenadila vrlo jaka epifitocija žute ili crtičave hrđe (Puccinia striiformis).

Pritom su prinosi pšenice u žetvi često bili manji od skromnih 3,5 t/ha. U našoj se zemlji prije desetak godina mislilo da žuta ili crtičava hrđa ne pravi veće štete te se javlja samo povremeno.

Tablica 1. Neki mjerni podatci za lokalitet uz riječnu dolinu upućuju na vrlo povoljne (epidemijske) uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u ozimim žitaricama (npr. Puccinia, Septoria, Pyrenophora, Rhynchosporium, Ramularia i dr.) (bilježeno od početka kalendarske 2023. godine na mjernom mjestu uz riječnu dolinu)

RazdobljeTemperaturaOborineVlažnost zrakaVlaženje biljaka
siječanj3,69°C152,0 mm90,69 %21.940 minuta
veljača2,71°C7,6 mm79,61 %7.135 minuta
ožujak7,78°C69,2 mm72,14 %9.500 minuta
*travanj7,29°C58,6 mm74,32 %9.320 minuta
*zabilježeno u prvoj polovici travnja (do 17.4. 2023. u 12.00 sati)

Žuta ili crtičava hrđa (Puccinia striiformis) prvi put je opisana u Švedskoj još davne 1777. g. Danas je raširena na svim kontinentima, osim Antarktika. Uzročnik ove bolesti preferira prohladno-vlažna klimatska područja. Smatra se jednom od najopasnijih i najštetnijih bolesti pšenice u sjevernim uzgojnim područjima. Npr. u zemljama sjeverozapadne Europe (Danska, Njemačka, Francuska, Velika Britanija) te Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Unatoč karantenskim mjerama žuta se hrđa kontaminiranim sjemenom pšenice proširila 1979. g. iz Europe u Australiju. Od 1996. g. prisutna je na području Južnoafričke Republike. U Hrvatskoj je prvi puta evidentirana tek 1951. g. Tako kasno otkriće tumači se činjenicom da je ta hrđa ranije bila pretežno bolest trava. Mutacijom je prešla na pšenicu. Na području bivše države tek su početkom 1980-ih godina prvi put primijećene jače zaraze na pojedinim parcelama. Sve tada raširene domaće sorte pšenice bile su osjetljive na zarazu žutom hrđom. U većini slučajeva štete od žute hrđe tijekom epidemijskih sezona procjenjuju se na gubitak prinosa pšenice od 10 % do 70 %.

Žuta hrđa može se razvijati na svim nadzemnim zelenim dijelovima pšenice, ali napad je najjači na lišću i pljevama klasa. Rijetka je na vlati i rukavcu, a zabilježena je zaraza sjemena.

Simptomi bolesti razlikuju se od crne (stabljične) i smeđe (lisne) hrđe pšenice jer su jastučići ili pustule (uredosorusi s uredosporama) vidljivi kao male i izdužene nakupine narančasto-žute boje. Takve su promjene jedva vidljive u mladom usjevu. Na odraslim se biljkama ti jastučići ili pustule spajaju u linije ili crtice po cijeloj plojci u nekoliko usporednih redova.

Žuta hrđa osim pšenice napada još ječam, raž, pšenoraž, zob i mnogobrojne trave. Ova bolest nepovoljne uvjete preživljava kao dormantni micelij koji podnosi niske temperature zraka od – 10°C do – 15 °C. Infekcije su moguće već nakon nicanja i pojave prvih listića, pa sve dok su nadzemni dijelovi usjeva još zelene boje. U optimalnim se uvjetima simptomi pojavljuju tjedan dana nakon zaraze, a već nakon sedam dana se razvijaju infektivne uredospore.

Uvjeti za pojavu bolesti

Vlaga, temperatura i vjetar su vremenski uvjeti koji najviše utječu na epifitociju žute hrđe. Za infekciju je dovoljno neprekidno vlaženje osjetljivih biljnih organa barem tri sata. Smatra se da je vlaženje biljnih organa od rose primarni uvjet za ranu pojavu žute hrđe. Kišne su kapljice važne za širenje prvih uredospora iz kojih se u vlažnim uvjetima (rosa) odmah razvijaju infektivne klične cijevi. Visoka vlažnost zraka pritom pozitivno utječe na ljepljivost uredospora za površinu osjetljivoga biljnoga tkiva. Temperature zraka niže od 0 °C i veće od 21 °C smatraju se manje pogodnim za razvoj te bolesti.

Optimalne vrijednosti za formiranje infektivnih hifa su 3-15°C. Porast minimalnih noćnih temperatura zraka na vrijednosti veće od 18 °C negativno utječe na širenje bolesti. Vjetar ima važnu ulogu u naknadnom širenju bolesti na veće udaljenosti. Stoga je praćenje količine i učestalosti oborina u regiji, sa satima vlaženja biljnih organa od rose, uz temperature i zasićenost zraka vlagom važno za prognozu pojave žute hrđe pšenice.

Usmjereno kemijsko suzbijanje žute hrđe treba početi odmah nakon pojave prvih simptoma (u Međimurju zabilježeno već prije Uskrsa). Za razliku od ostalih hrđa pšenice, vrsta Puccinia striiformis razvija se puno ranije u vegetaciji, moguće već ujesen ili tijekom (krajem) zimskih mjeseci.

Redovito praćenje stanja usjeva

Za prognozu pojave žute hrđe vrlo je važno redovito praćenje zdravstvenog stanja usjeva ozime pšenice i pronalazak prvih znakova bolesti. Učinkovitost većine fungicida u suzbijanju žute hrđe vrlo je visoka ako se pripravci primijene na vrijeme. Kurativno suzbijanje može biti otežano, naročito ako su sorte pšenice jako osjetljive na bolest. Nakon jače zaraze usjeva naknadno vlada prohladno-vlažno razdoblje s učestalim oborinama. Jednom kad se žuta ili crtičava hrđa pojavi u vidljivom obliku (zaraze u polju 25 % mogu se primijetiti gledajući usjev s ceste), a naknadno zaredaju prohladno-vlažni dani s učestalim oborinama, tada se ta bolest vrlo brzo širi, a kemijski teško suzbija.

Sorte ozime pšenice stranih selekcija otporne su na žutu hrđu (Puccinia striiformis), ali neotporne na žuto-smeđu pjegavost (Pyrenophora, slika 1), a pažnju šire javnosti zadnjih desetak godina privukla proljetna epidemija žute hrđe na domaćim sortama tijekom 2014. godine (Puccinia striiformis, slika 2)

Koje preparate koristiti?

Osim u žitaricama hrđe su česte na hortikulturnom bilju (naročito na nekim vrstama voća, povrća i cvijeća), pa je u mikro-pokusima Savjetodavne službe iz Čakovca početkom novog milenija provjeravana učinkovitost različitih djelatnih tvari na gljivice roda Puccinia. Ukupno gledajući, vrlo visoka učinkovitost na te parazite postignuta je primjenom strobilurina i triazola. No, u međuvremenu su većina fungicida koji su sadržavali navedene djelatne tvari povučene sa zajedničkog europskog tržišta. Međutim, pojavile su se neke nove skupine (npr. SDHI) i djelatne tvari iz ranije poznatih grupa (npr. mefentriflukonazol).

Stoga bi među novijim pripravcima u preventivnoj zaštiti žitarica od žute ili crtičave hrđe (Puccinia), ali i drugih dominantnih bolesti (npr. Septoria, Pyrenophora) mogli očekivati dobre rezultate primjenom sljedećih fungicida: Ascra Pro EC, Elatus Plus EC, Elatus Era EC, Falcon Forte EC, Deladro Forte EC, Revystar EC, Revystar XL EC, Revycare EC, Priaxor SC, Seguris Era SC, Univoq SC, Verben SC i drugi.

Vremenski uvjeti zabilježeni od početka kalendarske godine 2023. g. i zdravstveno stanje usjeva od kraja ožujka i prve polovice travnja o.g. upozoravaju nas da zbog povoljnih uvjeta temperature i vlažnosti možemo očekivati vrlo jaku pojavu bolesti na slabije zaštićenim poljima ozimih žitarica u sezoni 2022./23. Savjetujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje ozimih usjeva (naročito na poljima koja nisu zaštićena prije ovogodišnjih Uskršnjih blagdana).

Prethodni članakAlarmantno – šume polako nestaju
Sljedeći članakProizvodnja organo-mineralnog gnojiva – prilika i obveza
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.