Šenon (romanesco ili rimska brokula) je križanac karfiola i brokule. Blaži je i ugodniji, te ga i djeca radije jedu. Nešto je i vrijedniji po sastavu vitamina, minerala i ostalih zdravih materija. Rezultat je križanja dva varijeteta unutar vrste Brassica oleracea: brokule (B.oleracea var. italica;) i karfiola (B.oleracea var. botrytis).

Šenon se ističe visokim vrijednostima glukozinolata koji imaju dominantnu ulogu u antikancerogenoj aktivnosti u ljudskom organizmu. Kako bi se očuvala njegova hranidbena i zdravstvena vrijednost, preporučuje se što kraća termička obrada svježeg cvata. Zbog svog zanimljivog izgleda, lijep je i kao dekoracija u zdjeli sa povrćem i voćem na stolu.

Cilj uzgoja je cvat koji se, kao i kod karfiola, razvija na skraćenoj stabljici. Cvjetni pupovi unutar cvata šenona su izrazito krupniji. Šenon je slatkastog okusa. Zbog čega je prihvatljiv u pripremi hrane za djecu. Brojnim se analizama ontogenetskih i morfoloških svojstava sorti šenona utvrdilo da je ovo zanimljivo povrće zapravo tip karfiola, a ne brokule. Tako sorte svijetlozelenog cvata piramidalnog oblika ubrajamo u poseban tip karfiola -Romanesco. U usporedbi s karfiolom bijelog cvata, šenon se ističe višim vrijednostima vitamina C, karotenoida, polifenola i visokom antioksidativnom aktivnosti zbog prisutnosti biljnih pigmenata.

Naime, biljni pigmenti su važni za ljudski organizam. Zato jer djeluju kao prirodni antioksidanti budući da neutraliziraju slobodne radikale i čuvaju integritet ćelije. Sprečavajući oštećenje ćelijskog tkiva. Kao i kod ostalih kupusnjača, optimalne temp. za vegetativni rast šenona su od 15-20°C te je kombinacijom raznolikih klimatskih prilika, a time i proizvodnog područja, odgovarajućim izborom kultivara i rokova uzgoja, moguće osigurati kontinuiranu opskrbu tržišta šenonom.