Stranice u tiskanom izdanju: 75 – 76

Hranidba je jedan od glavnih čimbenika uspješnosti ovčarske i kozarske proizvodnje, bilo da je riječ o specijaliziranoj proizvodnji mlijeka odnosno mesa, ili pak kombiniranoj proizvodnji (mlijeko-meso ili meso-mlijeko). Naime, većina uzgajivača ovaca i koza u Hrvatskoj (a i šire) ne sastavlja obroke za svoje životinje sukladno tablicama hranidbenih potreba (npr. NRC – National Research Council Nutrient requirements for Sheep/Nacionalno vijeće za istraživanja i sl.).

Razlozi za to su višestruki: mala veličina stada, ovčarstvo i kozarstvo uglavnom je samo dodatni izvor prihoda, zatim je tu nedostatak stručnih znanja uzgajivača, uzgoj nisko produktivnih autohtonih pasmina ovaca i koza, skupa stočna hrana itd. Međutim, i u takvim situacijama postoje neke općenite preporuke koje mogu pomoći uzgajivačima pri izradi plana hranidbe svojih stada.

Prilikom sastavljanja obroka svakako treba uzeti u obzir veličinu (težinu) i tjelesnu kondiciju životinja, okolišne uvjete te hranjivu vrijednost krmiva i ostalih dodataka korištenih u hranidbi. Za ocjenu tjelesne kondicije nije dovoljna samo vizualna procjena, potreban je pregled životinja palpacijom (opipom) uzduž kralježnice i u području slabina odmah iza zadnjeg rebra (vidi skicu). U Europi se kondicija ovaca i koza ocjenjuje ocjenama od 0 do 5, a optimalna ocjena pred pripust je od 3 do 3,5. Naime, svaki uzgajivač će nakon procjene kondicije rasplodnih grla bolje znati prilagoditi obrok svojim ovcama i kozama ako mu je poznata tjelesna masa životinja i ako je dao sijeno (ili druga krmiva) na analizu sadržaja proteina, masti, ugljikohidrata i vlakana.

Primjerice, analitička ispitivanja stočne hrane mogu se obaviti u laboratoriju Odjela za kontrolu kvalitete stočne hrane (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu), u laboratoriju Zavoda za hranidbu životinja (Agronomski fakultet, Zagreb), Laboratoriju za sigurnost i kvalitetu hrane i hrane za životinje (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) i u nekim privatnim laboratorijima.

Ilustracija: Ocjene tjelesne kondicije koza

Uzdržne potrebe (suhostaj, neproizvodna faza)

Hranidba 2 do 3 tjedna prije i tijekom 2 do 4 tjedna od početka sezone pripusta

Prve 2 trećine gravidnosti (prvih 15 tjedana)

Posljednja trećina gravidnosti (posljednjih 6 tjedana)

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 9/2019

Postavi pitanje autoru klikom ovdje