U okviru Dana otvorenih vrata Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda prezentirani su i rezultati V. natjecanja u kvaliteti kukuruzne silaže u RH. Dodijeljene su prigodne plakete proizvođačima najbolje ocijenjenih silaža proizvedenih u 2021. godini.

Petu godinu za redom, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu provela je projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH. Projekt je proveden u suradnji s jedinicama regionalne samouprave –  županijama. Uključuje kontrolu kvalitete kukuruzne silaže s najboljih gospodarstava u proizvodnji mlijeka na području županija koje se na poziv HAPIH-a uključe u projekt.

Potrebno je kontrolirati kvalitetu stočne hrane

Projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže u RH ima za cilj podići razinu svijesti proizvođača mlijeka o potrebi kontrole kvalitete stočne hrane, u ovom slučaju kukuruzne silaže kao osnovnog krmiva u obroku mliječnih krava na većini gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka.

Pravilno organizirana hranidba, temeljena na uravnoteženom obroku, jedan je od osnovnih preduvjeta za osiguranje dobrog zdravlja i maksimalne proizvodnje domaćih životinja. Kako bi se obrok uskladio s potrebama životinja potrebno je poznavati njihove proizvodne potrebe. Također i sastav i kvalitetu krmiva kojima se te životinje hrane.

 class=

Svjesni činjenice da naši proizvođači bez podrške institucija i struke ne mogu postići isplativost proizvodnje i konkurentnost na tržištu kroz projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže nastoji se proizvođačima pružiti snažnu stručnu podršku u tom smislu. Nakon provedenih laboratorijskih ispitivanja uzoraka kukuruzne silaže svaki proizvođač dobije opširno ispitno izvješće. Njega može sam ili uz pomoć stručnih službi koristiti kao temelj za pripremu uravnoteženog obroka za svoje životinje ili za uklanjanje eventualnih nedostataka u pripremi krme.

U V. natjecanju sudjelovalo je 11 županija. Na ovaj je način u projekt bilo uključeno 255 gospodarstava. Ona se bave proizvodnjom mlijeka, a županija im je platila troškove laboratorijskog ispitivanja kvalitete silaže. Pregled županija koje su sudjelovale u V. natjecanju u kvaliteti kukuruzne silaže prikazan je u tablici 1.

Tablica 1. Pregled županija koje su sudjelovale u V. natjecanju u kvaliteti kukuruzne silaže u RH

Br.ŽupanijaBroj uzoraka
1.Bjelovarsko-bilogorska25
2.Koprivničko-križevačka25
3.Zagrebačka25
4.Osječko-baranjska25
5.Vukovarsko-srijemska25
6.Varaždinska25
7.Brodsko-posavska25
8.Međimurska25
9.Krapinsko-zagorska25
10.Požeško-slavonska20
11.Istarska10
 Ukupno255

Za provedbu projekta ispred HAPIH-a zadužen je Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda. U njihovom su laboratoriju za kontrolu kvalitete stočne hrane provedena i laboratorijska ispitivanja svih prikupljenih uzoraka kukuruzne silaže. Značajan doprinos projektu dali su i djelatnici Centra za stočarstvo, prije svega kroz tehničku pomoć prilikom uzorkovanja na terenu.

Nakon provedenih laboratorijskih ispitivanja, prof. dr. sc. Matija Domačinović izvršio je bodovanje i rangiranje kukuruznih silaža. Opća je ocjena da je kvaliteta kukuruznih silaža bolja nego prijašnjih godina. Ukupno je 16 proizvođača za kvalitetu svoje kukuruzne silaže nagrađeno zlatnom, srebrnom, odnosno brončanom plaketom. Radi se o proizvođačima čije su silaže prikupile više od 90 bodova. Valja naglasiti da nagrađeni proizvođači dolaze iz devet različitih županija, od Slavonije, preko središnje do sjeverozapadne Hrvatske. Pregled nagrađenih proizvođača kukuruzne silaže prikazan je u tablici 2.

Tablica 2. Pregled nagrađenih proizvođača kukuruzne silaže

Ime i prezime/NazivOpćinaŽupanijaBodovaOdličje
Željko JurajĐulovacBjelovarsko-bilogorska97ZLATO
Stevo MargetićBjelovarBjelovarsko-bilogorska94SREBRO
Ivo CvitkovićVrpoljeBrodsko-posavska93SREBRO
Antun NikolićSikirevciBrodsko-posavska92BRONCA
Damir PučekPisarovinaZagrebačka92BRONCA
Mario MartinjakSveti Ivan ZelinaZagrebačka92BRONCA
Božidar GlavašBizovacOsječko-baranjska92BRONCA
Anica StojanovićBabina GredaVukovarsko-srijemska92BRONCA
Tihomir StrapačKutjevoPožeško-slavonska92BRONCA
ZDULE ObrtVelika KopanicaBrodsko-posavska91BRONCA
Milivoj MarojevićNegoslavciVukovarsko-srijemska91BRONCA
Slava JurinecČakovecMeđimurska91BRONCA
Dragutin KranjčecMala SuboticaMeđimurska91BRONCA
Zoran PleškoĐurđevacKoprivničko-križevačka91BRONCA
Juraj LeskovarDonja VoćaVaraždinska91BRONCA
Milorad VrhovskiSveti Ivan ŽabnoKoprivničko-križevačka91BRONCA
 class=
Nagrađeni proizvođači kukurzne silaže

Iz godine u godinu, sa svakim novim natjecanjem, nastojimo podići razinu kvalitete provedbe projekta, od samog uzorkovanja na terenu do ispitivanja uzoraka u laboratoriju. S obzirom na dobru prihvaćenost projekta od strane županija kao partnera, proizvođača, ali i struke očekujemo daljnji rast broja sudionika i još kvalitetnije rezultate u okviru VI. natjecanja u kvaliteti kukuruzne silaže u RH. Ono slijedi krajem godine.

Stevo Margetić, dobitnik srebrne plakete:

„Za potrebe sastavljanja obroka za životinje na našoj farmi nekoliko puta godišnje radimo kontrolu kvalitete voluminozne krme. U pripremi obroka koristimo i savjete jedne privatne tvrtke specijalizirane u tom segmentu. Za pripremu dobre kukuruzne silaže, pazimo na izbor hibrida kukuruza. Bitno je da hibrid ima dobar omjer klipa i stabljike. Osobitu pažnju posvećujemo odabiru pravog trenutka skidanja usjeva. Isto tako važno je da silažna masa bude kvalitetno usitnjena i dobro nagažena u silosu.

Željko Juraj, dobitnik zlatne plakete:

„Osnovna krmiva na kojima se temelji obrok mliječnih krava na našoj farmi su kukuruzna silaža i sjenaža trava tijekom cijela godine. U obroku u kojem se nalaze kvalitetna kukuruzna silaža i sjenaža potrebno je manje koncentrata. Takav obrok jeftiniji što je jako bitno u proizvodnji mlijeka. Radimo povremeno kontrolu kvalitete stočne hrane. Svjesni smo da bi trebali i češće jer se kvaliteta hrane razlikuje od šarže do šarže. Odnosno, razlikuje se kvaliteta pojedinih otkosa. Isto tako se kvaliteta u jednom silosu mijenja tijekom godine.“

Kroz pet godina provedbe projekt Natjecanje u kvaliteti kukuruzne silaže prepoznat je kao kvalitetan i uspješan i od strane jedinica regionalne samouprave i od strane samih proizvođača.