U Centru za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu održan je nedavno Dan otvorenih vrata. Javnosti su predstavljene aktivnosti koje Centar provodi i širok spektar usluga koje nudi poljoprivrednicima kroz svoja dva laboratorija. Kroz Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka i Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane.

Osnovni cilj i zadaća Centra za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda prvenstveno je poljoprivrednim proizvođačima pružati usluge ispitivanja kvalitete stočarskih proizvoda i tumačenje rezultata ispitivanja sa svrhom osiguranja potvrde o vrijednosti njihova proizvoda, a ujedno potrošačima potvrditi kvalitetu i sigurnost u proizvod.

Ispitivanje uzoraka mlijeka

Posjetitelji su imali priliku obići laboratorije Centra te vidjeti sofisticirane uređaje na kojima se provode laboratorijska ispitivanja.

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM) je hrvatski nacionalni laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka. SLKM je započeo s radom 2002. godine s ciljem osiguranja jedinstvenog i neovisnog utvrđivanja kvalitete mlijeka za sve proizvođače i otkupljivače mlijeka u Republici Hrvatskoj. Svi proizvođači mlijeka koji isporučuju mlijeko prema otkupljivačima u Republici Hrvatskoj nalaze se u sustavu kontrole SLKM-a. Na temelju rezultata laboratorijskih ispitivanja komercijalnih uzoraka mlijeka, proizvođačima se definira cijena isporučenog mlijeka.

Neovisno utvrđivanje kvalitete mlijeka osigurava se označavanjem uzoraka mlijeka bar kodom.  Uzorak mlijeka se kroz laboratorij prati isključivo putem bar koda. On je nalijepljen na bočici prilikom uzorkovanja. Tek prilikom slanja rezultata laboratorijskih ispitivanja rezultati se povezuju s vlasnikom bar koda.

Osim uzoraka mlijeka koji se analiziraju radi potpune provedbe Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 136/2020) i Pravilnika o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji (NN 84/2016), u SLKM‐u se ispituju i uzorci mlijeka uzeti u sklopu kontrole mliječnosti pojedinih grla goveda, koza i ovaca, koja se obavlja kao sastavni dio provedbe uzgojnih programa. Postupak uzimanja uzoraka mlijeka prilikom kontrole mliječnosti kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka propisuje International Committee for Animal Recording (ICAR).

Ispitivanje uzoraka mlijeka u laboratoriju provodi se suvremenom analitičkom opremom. Uzorci mlijeka ispituju se na kemijski sastav koji uključuje sadržaj mliječne masti, bjelančevina, laktoze, suhe tvari, suhe tvari bez masti, uree i točke ledišta. Dodatno i na sadržaj kazeina, slobodnih masnih kiselina, pH vrijednost mlijeka i sadržaj ketonskih tijela u mlijeku. U laboratoriju se za svaki uzorak mlijeka utvrđuje i broj somatskih stanica, broj mikroorganizama te prisutnost inhibitornih tvari u mlijeku. Kod somatskih stanica dodatno se utvrđuje parametar pod nazivom diferencirane somatske stanice.

Svi rezultati laboratorijskih ispitivanja dostupni su kupcima HAPIH web aplikacijom za posjednike u roku od 48 sati od dostave uzorka mlijeka u SLKM. Za pristup podacima potrebno je korisničko ime i lozinka, koje SLKM izdaje svakom kupcu na vlastiti zahtjev.

Putem Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane Centar svim zainteresiranim korisnicima nudi usluge kontrole kvalitete meda, stočne hrane te mlijeka u području ispitivanja aflatoksina M1 i testa na bređost krava, ovaca i koza.

Centar u brojkama:

Na godišnjoj razini u Centru se ispita:

  • oko 1.000.000 uzoraka mlijeka,
  • 800 uzoraka meda i
  • 1700 uzoraka stočne hrane.

Prosječne vrijednosti parametara kvalitete mlijeka u 2021. su:

  • mliječna mast 4,04 %
  • proteini 3,48 %
  • broj somatskih stanica 213.598
  • broj ​mikroorganizama 24.677

Kontrola kvalitete meda

U području kontrole kvalitete meda provodi se analitika meda. Ona obuhvaća utvrđivanje količine vode, električne provodnosti, količine slobodnih kiselina i pH, aktivnosti dijastaze i količine hidroksimetilfurfurala. Laboratorij obavlja i senzorsku i peludnu analizu meda te nudi uslugu utvrđivanja prisutnosti ostataka antibiotika i pesticida u medu. U laboratoriju se provodi i kontrola kvalitete meda koji nosi znak Med hrvatskih pčelinjaka.

Ispitivanje svih vrsta krmiva

Laboratorij od 2020. godine nudi uslugu utvrđivanja kvalitete stočne hrane novom, brzom FT-NIR metodom. Nabavom nove analitičke opreme i uspostavom suradnje s Eurofins Agro Testing bv sustavom laboratorija iz Nizozemske danas u području kontrole kvalitete stočne hrane nudimo uslugu na razini kvalitete najrazvijenijih europskih laboratorija. Laboratorij nudi ispitivanje svih vrsta krmiva i ispostavljanje ispitnog izvješća u roku od 48 sati od ulaska uzorka u laboratorij. Uz velik broj parametara koji ukazuju na kvalitetu krmiva, opsežno ispitno izvješće sadrži i osnovne preporuke za hranidbu ispitanim krmivom. Zainteresiranim kupcima dostavljamo izvješće i u XML formatu. Na taj način podatke je moguće preuzeti izravno u programe koji se koriste za sastavljanje obroka.

Kad se radi o stočnoj hrani, obavlja se i usluga kontrole prisutnosti mikotoksina u stočnoj hrani. S obzirom na to da je u laboratoriju moguće osigurati i uzorkovanje i transport uzoraka u kontroliranim temperaturnim uvjetima do laboratorija velik broj korisnika Mjere14 – Dobrobit životinja koji imaju obvezu kontrolirati prisutnost mikotoksina u stočnoj hrani kao uvjet za ostvarivanje prava na potporu, rade to upravo u ovom laboratoriju.

Utvrđivanje bređivosti iz uzorka mlijeka

Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete meda i stočne hrane jedini u Hrvatskoj nudi uslugu utvrđivanja bređosti iz uzorka mlijeka. Radi se o brzoj i vrlo pouzdanoj metodi utvrđivanja bređosti krava, koza i ovaca. Kod krava se već nakon 28 dana od osjemenjivanja može sa 97% pouzdanosti utvrditi je li životinja bređa ili nije. Uz to što je brza i pouzdana, radi se o metodi koja nije invazivna za životinju. Tako je prihvatljiva i s aspekta dobrobiti životinja.

 class=
 class=
 class=