Iako je biološka vrijednost raznih vrsta mlijeka približno jednaka smatra se da kozje mlijeko i mliječni proizvodi imaju veću zdravstvenu vrijednost i probavljiviji su od ostalih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda. Brojna su istraživanja koja potvrđuju da kozje mlijeko ima antikancerogena svojstva, a svima su već poznata i njegova antialergijska svojstva. Proteini  kozjeg mlijeka, a naročito važan protein za sirarstvo – kazein se razlikuju po sastavu i količini od kravljeg mlijeka.

Zbog većeg sadržaja  β-kazeina, a manjeg sadržaja αs1-kazeina daju mekši, krhkiji gruš u proizvodnji sira i fermentiranih proizvoda, dok je u kravljem mlijeku situacija obrnuta. Kazein se nalazi u manjoj količini u kozjem mlijeku nego u kravljem pa je ponekad (što ovisi o sastavu kazeina) sposobnost koagulacije sirilom slabija (teže i sporije se stvara gruš). Količina gruša, odnosno prinos sira također varira ovisno o sastavu kazeina.

Međutim, dodirom kozjeg mlijeka s kiselinom (dolaskom u želudac) vrlo brzo se stvara gruš formiranjem nježnih pahulja koje se brzo probavljaju. Također, postoji razlika i u sastavu i sadržaju aminokiselina. Tako npr. kozje mlijeko sadrži više slobodnih esencijalnih aminokiselina vrlo bitnih u raznim procesima i funkcijama našeg organizma.

Mast  kozjeg mlijeka je probavljivija od masti kravljeg mlijeka, jer su masne globule manje i ima ih više. Tako je ukupna masna površina veća te ih lipaze u crijevima lakše razgrađuju. Takve male globule masti bolje su raspršene u mlijeku pa daju puno bolju homogenost kozjeg mlijeka u odnosu na kravlje (puno je manje izdvajanje masti na površinu).

Prosječan kemijski sastav kozjeg mlijeka:

Parametar (%)Kozje mlijeko
Voda88,7
Suha tvar11,3
Mliječna mast3,3
Bjelančevine (proteini)2,9
Mliječni šećer (laktoza)4,4
Pepeo (minerali)0,7

Zbog većeg sadržaja slobodnih kratkolančanih i srednjelančanih masnih kiselina, a naročito: kapronske, kaprilne i kaprinske kiseline kozje mlijeko ima karakterističan „kozji miris i okus“. Te masne kiseline puno se brže pretvaraju u energiju i ne nakupljaju se u obliku tjelesnih zaliha za razliku od dugolančanih masnih kiselina. Zbog toga se ni ne gomilaju u arterijama pa ne dolazi do začepljenja arterija. Mliječna mast kozjeg mlijeka sadrži linolnu kiselinu za koju je dokazano antikancerogeno djelovanje. Membrana masne globule kozjeg mlijeka je krhkija nego membrana masne globule kravljeg mlijeka i lakše se ošteti tijekom nepravilnog rukovanja mlijekom te se enzimi oslobode i dovode do lipolize što ima za posljedicu karakteristični nepoželjan okus i miris.

Ali na stvaranje različitih okusa u mlijeku mogu utjecati i mnogi drugi čimbenici. Npr., neadekvatna stočna hrana, prisutnost korova jakog mirisa, mirisi okoline (ulje, benzin, plijesan, ljepilo), stadij laktacije, nepravilna oprema i rukovanje, sporo hlađenje mlijeka,  promjenjiva temperatura tijekom čuvanja, dodatak toplog mlijeka u hladno mlijeko koje se čuva i sl. Vrlo bijela karakteristična boja kozjeg mlijeka je posljedica toga što se u njemu sav karoten već nalazi u obliku vitamina A. U kravljem se mlijeku dio vitamina A nalazi u obliku β-karotena narančasto-žute boje.

Veća količina mineralnih tvari

Blagu slanost kozjem mlijeku daje veća količina mineralnih tvari od kravljeg mlijeka, osobito kalija i klorida. Nakon fermentacije, kozje mlijeko djelomično gubi svojstven okus pa je vrlo zanimljiva proizvodnja fermentiranih napitaka od kozjeg mlijeka. Ova proizvodnja bi mogla biti značajna za ona obiteljska gospodarstva koja se nalaze bliže većim gradovima. Tamo je potražnja za takvim kratkotrajnim proizvodima izraženija nego u ruralnim područjima. Jogurt od kozjeg mlijeka probavljiviji je od čistog, slatkog mlijeka i puno je mekše i nježnije konzistencije od kravljeg jogurta.

Moguće je dodati i probiotičke kulture, odnosno probiotičke sojeve bakterija. Takvi proizvodi s probioticima imaju veću nutritivnu i zdravstvenu vrijednost. Oni se koriste kao terapijska sredstva pri liječenju želučanih i crijevnih tegoba za smanjenje razine kolesterola u krvi, za poboljšanje probave laktoze i prevenciju karcinoma. Kefir od kozjeg mlijeka je također jednostavno proizvesti na obiteljskim gospodarstvima. Za fermentaciju se dodaje kefirna starterska kultura (homofermentativne bakterije) ili kefirna zrna kod tradicionalanog načina proizvodnje.

Kefir kozji

Izvor: Gospodarski kalendar

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakProizvodnja jogurta
Sljedeći članakEkološki pripravci za suzbijanje lisnih ušiju
Avatar
Rođena je u Splitu, a nakon završene srednje ugostiteljske škole u Sinju 1990. godine upisuje se na Agronomski fakultet u Zagrebu, smjer stočarstvo gdje je diplomirala 1997. godine. Od 1999. godine radi kao stručni savjetnik za stočarstvo u Savjetodavnoj službi u Velikoj Gorici, a usko se specijalizirala za preradu mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima. Također je veliki dio svog vremena i rada posvetila udrugama proizvođača. OSOBNI PODACI Ime i prezime: Anđelka Pejaković Datum rođenja: 12. 10. 1970. Mjesto rođenja: Split RADNO ISKUSTVO 02. 06. 2014. – do danas, Savjetodavna služba 05. 07. 2012. – 01. 06. 2014. Poljoprivredna savjetodavna služba (od 05.07.2012. do 06.05.2013. na dužnosti pomoćnice ravnateljice PSS) 01. 01. 2011. – 04. 07. 2012, HPK, Javna poljoprivredna savjetodavna služba 15. 09. 1999. – 31.12.2010., Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, savjetnik 15. 03. 1998. – 06.05. 1999., BETA COMMERCE d.o.o., voditelj marketinga ŠKOLOVANJE Listopad 1990 - rujan 1997, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zvanje: diplomirani inženjer agronomije – smjer stočarstvo Rujan 1984 – lipanj 1988, Sinj, CUO Sinj, Ugostiteljsko turistička škola, zanimanje: samostalni konobar Rujan 1977 – lipanj 1984, OŠ Han USAVRŠAVANJE godina, mjesto, ustanova, područje 2000. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje travnjaka“ 2000. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom temeljnom tečaju za poljoprivredne savjetnike 2001. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje krmnog bilja na oranicama“ 2004. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom tečaju savjetničkih metoda i vještina 2004. Sv. Ivan Žabno, Veepro Holland, Certifikat o završenom međunarodnom tečaju „Menagement mliječnih farmi“ 2005. Vrbovec, Agronomski fakultet i HZPSS, Certifikat za uspješno završen praktični i teoretski program „Higijena proizvodnje mlijeka i kontrola ispravnosti muznih uređaja“ 2006. Zagreb, Agronomski fakultet i Zagrebačka županija, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Proizvodnja sira na OPG-u“ 2007. Karlovac, HZPSS i Agronomski fakultet, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Specijalno sirarstvo“ 2010. Zagreb, Savez Udruga malih sirara RH „SirCro“, Potvrda o završenom tečaju Dobre higijenske prakse u preradi mlijeka na OPG-ima 2011. Karlovac, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, potvrda o stručnom usavršavanju „Andragoški modeli podučavanja“ OSOBNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI 1999. vozačka dozvola B kategorije 2001. osposobljena za obavljanje UO svinja STRANI JEZICI Poznavanje engleskog jezika RAČUNALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI Svakodnevno korištenje Interneta i Microsoft Officea (Word, Excel, PowerPoint) OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI (socijalne, organizacijske, tehničke i sl.) Timski rad, organizacija raznih događanja, izrada raznih kataloga i brošura, mogućnost održavanja praktičnih radionica iz područja sirarstva. DODATNE INFORMACIJE 2001. objavila Brošuru "Uzgoj svinja na otvorenom" 2006. položen državni stručni ispit 2008. dobila Priznanje HZPSS za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetodavstvu 2015. dobila priznanje Savjetodavne službe za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju • Sudjeluje kao vanjski predavač u obrazovanju odraslih za zanimanje mljekar-sirar. • Sudjeluje u provođenju projekta „Ceste sira Zagrebačke regije” kao voditelj projekta. • Sudjeluje u provođenju projekta „Očuvanja proizvodnje tradicionalnih zagrebačkih proizvoda - svježeg kravljeg sira i vrhnja te zaštita robne marke “ZG Sirek” kao koordinator projekta. • Sudjelovala u projektu: IPA Componenta IV – Ljudski potencijali – Modernizacija programa obrazovanja odraslih za zanimanje mljekar-sirar. • Sudjeluje i završila više lokalnih projekata za sirarske i uzgojne Udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije. • Jedan od autora “Vodiča dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”. • Sudjelovala na više radionica i savjetovanja (Savjetovanje malih sirara, Uloga cjeloživotnog obrazovanja u zapošljavanju seoskih žena u prehrambenom sektoru, Simpozij mljekarskih stručnjaka, Konferencija o sigurnosti hrane, Savjetovanje ovčara i kozara, Best praktices in cattle, sheep and goat production ensuring market access for small scale farmers for Central and Eastern Europen Countries, Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika, The role of agricultural advisory in the new CAP reform, itd.) • Sudjeluje posljednjih 10 godina kao predavač na raznim stručnim predavanjima i skupovima. • Organizator dvadesetak stručnih putovanja za poljoprivrednike u zemlji i inozemstvu. • Sudjelovala na više stručnih, studijskih putovanja u inozemstvu. • Član nekoliko Povjerenstava na državnoj i lokalnoj razini. • Sudjelovala u osnivanju i radu nekoliko strukovnih Udruga (tajnik 2 sirarske Udruge i Saveza) Udana i supruga dvoje djece.