Stranice u tiskanom izdanju: 60 – 61

Fitoplazme su jednostanični prokariotski organizmi bez stanične stijenke te su zbog toga promjenjivog oblika. Vide se samo vrlo velikim povećanjem. One parazitiraju intercelularno u floemu biljaka i raznim tkivima kukaca.

Fitoplazme vinove loze u prirodi prenose neki kukci, najčešće cvrčci, a postoji mogućnost prenošenja cijepljenjem. Simptomi fitoplazmoza, bolesti uzrokovanih fitoplazmama prvi puta su opisani 1957. godine. Proširene su u svim vinogradarskim područjima Europe. Najvažnije fitoplazme vinove loze su Flavescence dorée (FD) i Bois noir (BN). Najznačajniji vektori fitoplazmi uzročnika žutice vinove loze su cvrčci Hyalestes obsoletus i Scaphoideus titanus.

Osjetljivost sorata na fitoplazme

Cvrčci prenositelji zaraze

Pojava simptoma

Nužno poštivati rokove tretiranja

Registrirani insekticidi

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 13/14/2019