Prema službenim podacima FAOSTAT-a u 2021. g. ukupna svjetska proizvodnja jagoda iznosila je 9,2 milijuna tona. Najveći proizvođači su: Kina, SAD, Turska, Meksiko, Egipat i Španjolska. Ukupna vrijednost trgovine jagodama u istoj je godini iznosila oko 23 milijarde dolara.

Plodovi jagode se najviše konzumiraju u svježem stanju, dio se upotrebljava za preradu, dio zamrzava. Time im se produžava trajnost i omogućava se dostupnost potrošačima tijekom cijele godine. Sušenje se rjeđe primjenjuje.

Ništa bez ručne berbe

U uzgoju jagoda, ručna je berba pomotehnički zahvat na koji otpada najveći udio vremena i troška radne snage. Najčešće se obavlja svaka 2-3 dana, kod uzgoja na otvorenom u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima kad su niže temperature zraka. U prosjeku na 1 ha površine berbu istovremeno obavlja 15-20 osoba. Strojna berba se upotrebljava kad se plodovi uzgajaju za prerađivačku svrhu. Takav način berbe ih oštećuje, smanjuje im kvalitetu i vijek trajanja. Jagoda se ubraja u neklimakterijsko voće, plodovi nemaju sposobnost dozrijevanja poslije berbe. Stoga je važan odabir adekvatnog trenutka berbe, da ne bi došlo do prezrelosti, oštećenja plodova tijekom manipulacije i transporta, a time smanjene kvalitete i kraćeg vijeka trajanja.

Za konzumaciju u svježem stanju, za lokalno tržište, plodovi se beru u punoj zrelosti. Za transport na dalje relacije, beru se s 2/3 do ¾ obojanosti površine ploda. Plodovi se beru s čaškom i peteljkom dužine oko 1 cm, za svježu potrošnju, a za preradu i zamrzavanje beru se bez čaške i peteljke.

Minimalna širina ploda treba biti 25 mm, plodovi trebaju biti neoštećeni i bez vidljivih simptoma zaraze. Prema veličini i kvaliteti razvrstavaju se u: ekstra klasu, I. klasu i II. klasu. Jagode su zbog male veličine i mekoće ploda, voće s visokim rizikom od kvarljivosti. Sklone su mehaničkim oštećenjima, pojavi truleži, brzo gube vodu, visokog su koeficijenta respiracije, koji se povećava s porastom temperature. Nisu adekvatne za skladištenje u dužem razdoblju na sobnoj temperaturi. Stoga treba izbjegavati skladištenje na hrpi, da ne bi došlo do kvarenja i stvaranja uvjeta za razmnožavanje mikroorganizama, time i opasnosti od zdravstvene neispravnosti plodova.

Vertikalni uzgoj jagoda

Pakiranje i transport

Jagode se uglavnom beru u plastične posudice, 250 g ili 500 g zapremnine, prozirne ili plave boje, s perforiranim dnom. Više se posudica pakira u veću ambalažu, pr. plitku drvenu letvaricu.

Što su plodovi tvrđi, bolje podnose transport

U svježem stanju, na sobnoj temperaturi, plodovi se počinju kvariti u roku od nekoliko sati, zbivaju se biološke i fiziološke promjene, mijenja se tekstura, kemijski sastav, senzorska svojstva, stoga ih treba u što kraćem vremenskom razdoblju dopremiti na daljnju preradu ili skladištenje, s ciljem očuvanja kvalitete, okusa, nutritivne i tržišne vrijednosti.

Što su plodovi tvrđi, bolje podnose manipulaciju i transport. Na dalje relacije transportiraju se kamionima-hladnjačama, vagonima s rashladnim sustavima ili zračnim prometom. Na temperaturi od 0 °C, mogu se transportirati do 5 dana. A smrznuti se plodovi transportiraju na temperaturi od -18 °C ili nižoj. Plodovi trebaju biti dopremljeni do hladnjača prodajnih mjesta, a u trgovinama izloženi u hladnjacima ili rashladnim vitrinama.

Skladištenje u hladnjači

Hladnjače su obično podijeljene na pregrade, a u svakoj se nalaze palete s jagodama. Pakiraju se u celofan ili polietilen, ili se preko plastičnih posudica stavljaju PVC vrećice s rupicama za slobodno strujanje zraka. Jagode se mogu skladištiti u kontroliranim uvjetima pri temperaturi 0-2 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 90 do 95 % i duže od 10 dana. Mogu se regulirati i ostali parametri, pr. %CO2 i %O2, takva metoda skladištenja u kontroliranoj atmosferi, razvijena je 1920-ih u SAD-u. Na ovaj se način produžava vrijeme skladištenja, usporava sazrijevanje, smanjuje respiracija, sprječava omekšavanje plodova, promjena boje, okusa i mirisa.

Svježe jagode se isporučuju najčešće u prozirnim posudicama

Zamrzavanje

Više je metoda zamrzavanja plodova voća, ali za sitnije voće kao što je i jagoda, uglavnom se upotrebljava kriogeno smrzavanje, tj. direktni kontakt s tekućim zrakom ili dušikom, koje traje 7-8 minuta. Zamrzavanjem su sačuvani vrijedni sastojci, odnosno njihov udio u plodu se značajno ne mijenja. Zamrznuti se plodovi na temperaturi od -18 °C i nižoj mogu držati i duže od godinu dana. Najčešće se pakiraju u PVC vreće od 10 kg. Neke sorte jagoda su više namijenjene za upotrebu u svježem stanju, dok su neke za preradu, a neke za zamrzavanje.

Za prerađivačke svrhe i zamrzavanje pogodnije su tamnije obojene sorte, veće tvrdoće, s manjom šupljinom, kiselijeg okusa i izražene arome, visokog sadržaja topljive suhe tvari. Važno je i da se plod može lako odvojiti od čaške i peteljke. Neke sorte koje se upotrebljavaju za zamrzavanje su: blakemore, melody, northwest, pocahontas, senga sengana, totem itd. Senga sengana je bila vodeća sorta za preradu, u Europi, tijekom 2. polovine 20. stoljeća. Oplemenjivačkim programima jagoda nastoje se poboljšati svojstva tvrdoće plodova, transportna i skladišna sposobnost.

Ostale metode čijom primjenom se može produljiti vijek trajanja plodova jagoda su: toplinski tretmani (vrući zrak, topla voda, vruća para), kemijske tvari (otopina kalcijevog klorida i salicilne kiseline u kombinaciji s vrućom vodom, otopina kalcijevog glukonata, metil jasmonat, 1-MCP, koloidno srebro itd). Također se upotrebljavaju: ozon, pulsirajuće svjetlo, zračenje, ultrazvuk. Novije metode su i: jestive presvlake (pr. od kitozana, gume od opuncije) ili filmovi.

Neke druge metode su još preskupe za korištenje, a neke nisu dovoljno istražene. Nastoji se razviti metode koje neće štetiti ljudskom zdravlju i okolišu.

Prethodni članakRazmnožite sami svoju magnoliju
Sljedeći članakNeliječeni laminitis može prijeći u ozbiljnu bolest
Marina Maretić, mag.ing.agr.
Rođena u Splitu, gdje završava osnovnu i srednju u školu. Preddiplomski studij Mediteranska poljoprivreda završava u Splitu, a diplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Interesna područja su joj voćarstvo, posebno zapostavljene vrste, povrćarstvo, vinogradarstvo i dr. Rođena je u Splitu 1990. godine. U Splitu završava osnovnu školu, a potom i matematičku gimnaziju gdje maturira s odličnim uspjehom. 2009. godine upisuje preddiplomski međusveučilišni studij „Mediteranska poljoprivreda“ u Splitu koji završava 2012. godine obranom završnog rada naslova „Nutritivna i zdravstvena vrijednost plodova jagode“ te stječe titulu sveučilišne prvostupnice inženjerke agronomije. Iste godine upisuje diplomski studij „Hortikultura-Voćarstvo“ na Agronomskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2014. godine obranom diplomskog rada naslova „Kvaliteta perspektivnih sorata jagode neutralne dužine dana uzgojenih izvan sezone“ te stječe titulu magistre inženjerke agronomije (s najvećom pohvalom). Na preddiplomskom studiju stručnu praksu obavljala je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu u laboratoriju i na vanjskim površinama, a tijekom studiranja na diplomskom studiju na Zavodu za voćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu obavljala je analize u laboratoriju i obrađivala je podatke u računalnim programima. Područja interesa: mediteransko voće, jagodasto voće, samoniklo voće, zapostavljene vrste, vinogradarstvo, povrćarstvo, rasadničarstvo, genetika, oplemenjivanje, botanika, kvaliteta i nutritivna vrijednost namirnica, ekološka poljoprivreda, stočarstvo, zaštita zemljopisnog podrijetla. Tijekom studiranja bila je koautor znanstvenih radova objavljenih u časopisima Pomologia Croatica i Glasnik zaštite bilja, sudjelovala je na Znanstveno-stručnom savjetovanju hrvatskih voćara 2014. godine te je dobitnica Rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu za 2011. godinu.