Četvrtu godinu zaredom, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, (savjetodavci), s mjestom rada u Požeško-slavonskoj županiji,  organiziraju „Proljetnu školu cijepljenja voćaka – Kaptol“. Napominjemo kako su, osim zainteresiranih voćara s lokalnog područja, ovu školu pohađali polaznici diljem RH (i jedan iz Španjolske).

 class=
Potjerali pupovi na jabuci, sorta Honeycrisp, podloga M9, „u rascjep“
 class=
Uspješno kretanje pupova šljive sorte Top taste, na divljoj šljivi (trnošljivi); bočno cijepljenje („side grafting“)

Škola cijepljenja voćaka će se održati u ponedjeljak, 8. ožujka, kao 1- dnevni edukacijski trening-tečaj (Demonstracijska aktivnost), u trajanju od 9:00 do 15:00 sati. Zbirno mjesto je parkiralište ispred mjesne crkve u mjestu Kaptol, odakle se kreće u cijepljenje voćaka u mjesto Draga.

Cilj ove demonstracijske aktivnosti: temeljem višegodišnjeg uvida u stanja na terenu, ustvrđujemo kako su znanja cijepljenja voćaka gotovo potpuno iščezla s naših ruralnih prostora. Budući da je tržište voća vrlo hirovito te se na njemu učestalo pojavljuju potrebe za introdukcijom novih, boljih, ukusnijih i kupcima zanimljivijih sorata, a kako je proces od krčenja postojeće do sadnje nove sorte + čekanje do prvoga uroda dug najmanje 3 godine uz ulaganja ne manje od 220-ak tisuća kn po jednom hektaru, cijepljenje voćaka predstavlja jedinstvenu i izuzetno jeftinu alternativu. Naime, precjepljivanjem novu sortu imamo već u istoj godini, urod počinje već slijedeće godine, a ušteda u troškovima (izbjegavanjem krčenja + koštanje nove sadnje) je ogromna. Stoga držimo da je cijepljenje iznimno korisna mjera, te ova demonstracijska aktivnost ima potpuno opravdanje i puno smisla.

Odabrana lokacija je na OPG Vojak Dinko u mjestu Draga. Ovo ponajprije radi 2 temeljna razloga:

 1. A) Na jednom mjestu imamo polivrsni nasad. Naime, ovdje je više vrsta voća na jednom mjestu. Štoviše, čak 5 voćnih vrsta. Ostali voćnjaci sadržavaju uglavnom samo jednu voćnu vrstu, rijetko kad dvije.
 2. B) Drugi razlog je velika blizina od Kaptola (nekih 8 km, vozeći prema zapadu).

Prijava je moguća već nakon objave ove najave, internetom, na web stranici, ili pozivom na broj 091/4882-820 voditelju Škole i autoru ovoga teksta.

Nažalost, i dalje (radi opreza od zaraze Corona virusom), broj prijavljenih je ograničen na 10. Da biste se prijavili, trebate ispuniti dolje potrebne uvjete. Bilo bi poželjno imati sve stavke od 1.-9., no, dovoljno je da imate minimum, a to su stavke navedene pod rednim brojevima 1., 2., 4. i 9. Ukoliko nemate, ostali nedostajući alat i pribor za cijepljenje, osigurani su na Školi.

Osim prijave na ovaj tečaj, zainteresirani si trebaju osigurati prijevoz te minimalno potreban alat i pribor za cijepljenje:

 1. Škare voćarske
 2. Nož, tzv. „kalemač“ – vrhunski oštar ili novi skalpel (iz trgovine, stoji manje od 15 kn)
 3. Voćarska hipa (nož sa mjesečasto zaobljenim sječivom)
 4. Voćarske/cjepljarske gumice ili 2 PVC trake (malo čvršće) ili kolut prozirne folije za hranu
 5. Voćarski premaz (mast za premazivanje rana nastalih pri cijepljenju)
 6. Bočica 70%tnog alkohola (1 dcl)
 7. Vata
 8. Voćarski brus za nož ili šmirgl papir najmanje brojčane vrijednosti 1000, nalijepljen na ravnu daščicu.
 9. Olovka i bilježnica

Ciljana grupa prijavitelja na ovu  Školu su ponajprije voćari s malim ili nedostatnim znanjima o cijepljenju voćaka. No, isto tako dobrodošli su i oni koji već  imaju iskustava iz cijepljenja voćaka – kao i mali, hobi voćari. Prijaviti e mogu svi kojima je cijepljenje voćaka zanimljivo.

Također, uvjet za sudjelovanje u ovoj školi cijepljenja voćaka je i dobro zdravstveno stanje i uvažavanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

Škola je za sve polaznike besplatna!

Za sve one koji dolaze izvan Požeško-slavonske županije, mjesto Kaptol je udaljeno nekih 13 km sjever-sjeveroistočno od Požege, 5 km istočno od mjesta Velika i 12 km zapadno od Kutjeva. Mjesto okupljanja je ispred crkve u Kaptolu (moguće parkiranje).

IZVOR: https://www.savjetodavna.hr/ (Tomislav Božičević, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za hortikulturu i voditelj Proljetne škole cijepljenja voćaka)

Prethodni članakNabavljeno 20 novih agroklimatskih stanica
Sljedeći članakPosadite mango-najrasprostranjeniju vrstu tropskog voća
Savjetodavna služba
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.