Četvrtu godinu zaredom, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, specijalisti hortikulture, zaštite bilja i mehanizacije, (savjetodavci), s mjestom rada u Požeško-slavonskoj županiji,  organiziraju „Proljetnu školu cijepljenja voćaka – Kaptol“. Napominjemo kako su, osim zainteresiranih voćara s lokalnog područja, ovu školu pohađali polaznici diljem RH (i jedan iz Španjolske).

 class=
Potjerali pupovi na jabuci, sorta Honeycrisp, podloga M9, „u rascjep“
 class=
Uspješno kretanje pupova šljive sorte Top taste, na divljoj šljivi (trnošljivi); bočno cijepljenje („side grafting“)

Škola cijepljenja voćaka će se održati u ponedjeljak, 8. ožujka, kao 1- dnevni edukacijski trening-tečaj (Demonstracijska aktivnost), u trajanju od 9:00 do 15:00 sati. Zbirno mjesto je parkiralište ispred mjesne crkve u mjestu Kaptol, odakle se kreće u cijepljenje voćaka u mjesto Draga.

Cilj ove demonstracijske aktivnosti: temeljem višegodišnjeg uvida u stanja na terenu, ustvrđujemo kako su znanja cijepljenja voćaka gotovo potpuno iščezla s naših ruralnih prostora. Budući da je tržište voća vrlo hirovito te se na njemu učestalo pojavljuju potrebe za introdukcijom novih, boljih, ukusnijih i kupcima zanimljivijih sorata, a kako je proces od krčenja postojeće do sadnje nove sorte + čekanje do prvoga uroda dug najmanje 3 godine uz ulaganja ne manje od 220-ak tisuća kn po jednom hektaru, cijepljenje voćaka predstavlja jedinstvenu i izuzetno jeftinu alternativu. Naime, precjepljivanjem novu sortu imamo već u istoj godini, urod počinje već slijedeće godine, a ušteda u troškovima (izbjegavanjem krčenja + koštanje nove sadnje) je ogromna. Stoga držimo da je cijepljenje iznimno korisna mjera, te ova demonstracijska aktivnost ima potpuno opravdanje i puno smisla.

Odabrana lokacija je na OPG Vojak Dinko u mjestu Draga. Ovo ponajprije radi 2 temeljna razloga:

 1. A) Na jednom mjestu imamo polivrsni nasad. Naime, ovdje je više vrsta voća na jednom mjestu. Štoviše, čak 5 voćnih vrsta. Ostali voćnjaci sadržavaju uglavnom samo jednu voćnu vrstu, rijetko kad dvije.
 2. B) Drugi razlog je velika blizina od Kaptola (nekih 8 km, vozeći prema zapadu).

Prijava je moguća već nakon objave ove najave, internetom, na web stranici, ili pozivom na broj 091/4882-820 voditelju Škole i autoru ovoga teksta.

Nažalost, i dalje (radi opreza od zaraze Corona virusom), broj prijavljenih je ograničen na 10. Da biste se prijavili, trebate ispuniti dolje potrebne uvjete. Bilo bi poželjno imati sve stavke od 1.-9., no, dovoljno je da imate minimum, a to su stavke navedene pod rednim brojevima 1., 2., 4. i 9. Ukoliko nemate, ostali nedostajući alat i pribor za cijepljenje, osigurani su na Školi.

Osim prijave na ovaj tečaj, zainteresirani si trebaju osigurati prijevoz te minimalno potreban alat i pribor za cijepljenje:

 1. Škare voćarske
 2. Nož, tzv. „kalemač“ – vrhunski oštar ili novi skalpel (iz trgovine, stoji manje od 15 kn)
 3. Voćarska hipa (nož sa mjesečasto zaobljenim sječivom)
 4. Voćarske/cjepljarske gumice ili 2 PVC trake (malo čvršće) ili kolut prozirne folije za hranu
 5. Voćarski premaz (mast za premazivanje rana nastalih pri cijepljenju)
 6. Bočica 70%tnog alkohola (1 dcl)
 7. Vata
 8. Voćarski brus za nož ili šmirgl papir najmanje brojčane vrijednosti 1000, nalijepljen na ravnu daščicu.
 9. Olovka i bilježnica

Ciljana grupa prijavitelja na ovu  Školu su ponajprije voćari s malim ili nedostatnim znanjima o cijepljenju voćaka. No, isto tako dobrodošli su i oni koji već  imaju iskustava iz cijepljenja voćaka – kao i mali, hobi voćari. Prijaviti e mogu svi kojima je cijepljenje voćaka zanimljivo.

Također, uvjet za sudjelovanje u ovoj školi cijepljenja voćaka je i dobro zdravstveno stanje i uvažavanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

Škola je za sve polaznike besplatna!

Za sve one koji dolaze izvan Požeško-slavonske županije, mjesto Kaptol je udaljeno nekih 13 km sjever-sjeveroistočno od Požege, 5 km istočno od mjesta Velika i 12 km zapadno od Kutjeva. Mjesto okupljanja je ispred crkve u Kaptolu (moguće parkiranje).

IZVOR: https://www.savjetodavna.hr/ (Tomislav Božičević, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za hortikulturu i voditelj Proljetne škole cijepljenja voćaka)

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNabavljeno 20 novih agroklimatskih stanica
Sljedeći članakPosadite mango-najrasprostranjeniju vrstu tropskog voća
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.