U biljnom zdravstvu na bobičastom voću je opisan veći broj uzročnika bolesti (na korijenu, izdancima, lišću i plodovima), zatim fitofagne grinje (npr. na jagodama, kupinama, malinama, ribizu), štetni kornjaši (pipe), lisne i štitaste uši te različite gusjenice.

Izbor položaja za sadnju i uzgoj bobičastog voća može značajno umanjiti ili povećati opasnost od pojave uzročnika bolesti i drugih neželjenih organizama.

Većina mjera provodi se u proljeće

Prozračnost terena, plodna, drenirana i ocjedita zemljišta bogata humusom uz određenu pH vrijednosti preduvjet su uspješnog uzgoja. Npr. uzgoj američke borovnice zahtjeva ekstremno kiselu reakciju supstrata.

Tablica 1. Kritična razdoblja i mogući godišnji Program suzbijanja neželjenih organizama dominantnih vrsta bobičastog voća (jagoda, malina, kupina, borovnica)

Redni broj:Razvojni stadiji bobičastog voćaUzročnici bolesti i štetnici
1.Neposredno prije početka vegetacijeUzročnici bolesti i prezimljujući oblici štetnika (grinje, uši)
2.Bubrenje i otvaranje pupova, listanjeUzročnici bolesti (na lišću i izdancima) (sve bobičaste vrste), grinje šiškarice (jagoda, kupina, ribiz), štetni kornjaši (pipe) (jagoda, malina, kupina), lisne uši (ribiz), neke gusjenice (jagoda, borovnica)
3.Porast rodnih grančicaUzročnici bolesti (na lišću i izdancima) (sve drvenaste bobičaste vrste), staklokrilka (ribiz, ogrozd)
4.Neposredno prije cvatnjeUzročnici bolesti (na lišću, izdancima, cvjetnim organima i tek zametnutim plodovima), neki štetnici (pipe) (jagoda, malina)
5.Krajem cvatnjeUzročnici bolesti (na lišću, izdancima i tek zametnutim plodovima)
6.Razvoj i dozrijevanje plodovaUzročnici bolesti plodova i neki štetnici (ličinke octene mušice pjegavih krila) (jagoda, malina)
7.Nakon berbe plodovaUzročnici bolesti (na lišću, izdancima), grinje iz skupine crvenih pauka (jagoda, malina)

Za razliku od jabučastog i koštičavog voća program zaštite bobičastih vrsta je značajno jednostavniji. Tako ih smatramo prikladnijim za ekološku proizvodnju. Ali, ako se mjere zaštite ne provode, štete od uzročnika bolesti i štetnika nekih sezona mogu biti vrlo velike. Nekad čak i veće od 70 %.

Većina potrebnih mjera zaštite u bobičastom voću provodi se u proljeće, a količina i raspored oborina (mm) s prikladnim temperaturama zraka (°C), relativnom vlagom zraka (%) i zadržavanjem rose (magle) bitno određuju broj i raspored usmjerenih mjera aplikacije (vidi sliku 10 – mjerni uređaj u nasadu američkih borovnica). Budući da se na području Europske Unije od svih sredstva za zaštitu bilja najviše utroše fungicidi (oko 40 %). U višegodišnjim voćnim nasadima njihova je primjena još više izražena zbog većeg broja biljnih bolesti. Važno uzročnike bolesti prepoznati prema tipičnim promjenama na biljkama (simptomi) te provoditi preventivne (proljetne) mjere zaštite.

Broj registriranih sredstva za zaštitu bilja za primjenu u bobičastom voću u našoj je zemlji relativno mali (izuzev jagoda). Tržne proizvođače upućujemo na redovito pretraživanje FIS baze podataka (registrirana sredstva za zaštitu bilja) (fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/) (npr. Tablica 2. kod uzgoja maline i kupine). Kod primjene obavezno je voditi računa o ograničenjima (najveći broj dopuštenih primjena tijekom sezone na istoj površini, razvojne faze bobičastog voća kad su primjene dopuštene, propisana karenca, spektar djelotvornosti i način primjene – količina ili koncentracija).

Tablica 2. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena u našoj zemlji za primjenu u kupini i malini pri suzbijanju nadzemnih dijelova od bolesti i štetnika

Biljna vrstaDjelatna tvarPripravakOgraničenja
Fungicidi
bobičasto voćebakarni-oksidNordox 75 WGK=21
malinadifenkonazolScore 250 EC3x, K=OVP*
kupina, malinaciprodinil & fludioksonilSwitch WG2x, K=10
kupina, malinafluazinamShirlan, ShakalK=OVP*
kupina, malinatebukonazolFolicur 250 EWK=10
malinapirimetanilPyrus 400 SCK=3
kupina, malinafenheksamidTeldor 500 SC3x, K=7
malinakalijev-hidrogenkarbonatArmicarb WP8x, K=1
Insekticidi
kupina, malinapirimikarbPirimor 50 WG1x, K=21
malinadeltametrinDecis 100 EC3x, K=7
kupina, malinaabamektinVertimec, KraftK=7
*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka – npr. fluazinam; odnosno samo prije cvatnje ili nakon berbe – npr. difenkonazol)!

Štetnici borovnice

Posljednjih deset godina interes tržnih proizvođača bobičastog voća najviše raste za uzgojem američkih borovnica. U nastavku dajemo prikaz kako zaštititi borovnice od važnijih uzročnika bolesti i štetnika životinjskog podrijetla.

Od štetnika na borovnicama možemo očekivati pojavu zelenih gusjenica grbica malog mrazovca (Operophtera). One već prije cvatnje napadaju generativne organe, zatim gusjenice sovica i nekih savijača koje oštećuju izdanke borovnica. Borovnice nisu osjetljive na napad fitofagnih grinja, kao primjerice maline i kupine. Moguća je pojava štitastih uši, lisne uši borovnice (Aphis vaccini) i mušice izdanaka (Dasyneura oxicoccana). Radi redovitog pomlađivanja rodnih grmova borovnica štetnici izdana se ne smiju podcijeniti. Primjena insekticida je ograničena zbog manjeg broja registriranih pripravaka te zbog dodatne zaštite oprašivača (bumbara i solitarnih pčela).

Poželjno je da nasadi borovnice budu prekriveni mrežom protiv tuče, koja ujedno štiti plodove u zriobi od ptica i vrlo visokih ljetnih temperatura (borovnica je šumska biljka koja u nekoj mjeri traži sjenu). Potrebno je osigurati kvalitetnu oplodnju bumbarima i “divljim” ili “solitarnim” pčelama. Većina vlasnika u nasade postavlja priručne nastambe za korisne oprašivače. Kako tijekom cvatnje borovnica za kišovito-vlažnog razdoblja bilježimo optimalne uvjete za razvoj dominantnih gljivičnih bolesti, u mogućim mjerama zaštite voditi računa o posrednom utjecaju sredstva za zaštitu bilja na bumbare i solitarne pčele (vidi Tablicu 6.).

Tablica 6. Postrani utjecaj nekih kemijskih sredstva za zaštitu bilja na bumbare (izvor: Koppert, 2011.):

Djelatne tvariPripravci*Sekundarni učinakPerzistentnost (dani)
ciprodinil & fludioksonilSwitch WG0
trifloksistrobinZato 50 WG0
spinosadLaser KS2
*⌂ = pokrij košnicu; ←= premjesti košnicu

Kod propadanja rodnih grmova borovnica treba provjeriti stanje korijena na štete od voluharica (slika 7. ) ili potencijalno opasne vlažne truleži korijena (Phytophthora – slika 8).

Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla u nasadima američkih borovnica sve češće srećemo štete od gusjenica malog mrazovca (Operophtera – slika 9, oštećeni cvjetni organi) ili štete na izdancima borovnica od drugih vrsta gusjenica (slika 10) (Snimio M.Šubić). Štitaste uši napadaju sve višegodišnje voćne nasade, pa ih možemo naći na izdancima borovnica (slika 11).

U sljedećem broju Gospodarskog lista pročitajte koji su najčešći uzročnici bolesti američkih borovnica. Također i kako spriječiti i suzbijati bolesti u nasadima borovnica.

(nastavlja se)

Prethodni članakIzrada spremnika za kompost – korak po korak
Sljedeći članakPesticidi i njihov mogući utjecaj na ljudsko zdravlje
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.