Kako se klima mijenja, tako se i vrijeme početka navrtanja mijenja. Međutim jedno je ispravno, kada je maslina u punoj kondiciji, odnosno kada „sokovi kolaju“. To je vrijeme početka i završetka radova navrtanja. Naravno moramo uzeti u obzir sortu masline i položaj, uglavnom je to početkom svibnja. Navrtanje ili cijepljenje maslina je postupak spajanja dviju sorti maslina. Maslina koju se navrće obično je sorta mastrinka ili kako je još zovu divlja maslina – podloga. Međutim, može biti i bilo koja druga pitoma sorta s kojom nismo zadovoljni i želimo je promijeniti – plemka.

Najzastupljeniji su načini „pod koru“ i „na isječak“, zatim „u procjep“ i „na tjerajući ili spavajući pup“. Udomaćeni nazivi su pupovanje, poznato i kao oćenje i okuliranje. Radi se o presađivanju jednog pupa ili okca iz kojeg će se razviti nova biljka, primjenjuje se na mladim stablima ili granama koje imaju meku i tanku koru. Navrtanje usađivanjem dijela grančice s jednim ili više pupova iz kojih će se razviti nova biljka, uglavnom se radi kod starijih stabala. Za uspješno navrćanje biramo vrijeme od punog (uštap) do mladog (mina) mjeseca, ali i kada je maslina u punoj vegetaciji, odnosno neposredno pred cvatnju.

Cvatnja

Sredinom ili krajem svibnja maslina počinje s cvatnjom. To opet ovisi o sorti, položaju, klimatskim i mikroklimatskim uvjetima i kondiciji stabla. Cvat masline je grozdić u narodu nazvan resa, koji može imati od 4 do 40 cvjetića. Cvijet je dvospolan, što znači da je maslina samooplodna biljka, odnosno cvijet nosi i muške i ženske spolne organe. Sastoji se od dva prašnika i jednog tučka. Maslina stvara mnoštvo plodnih i neplodnih cvjetova, ali kad je oplođeno samo 5 posto, možemo biti zadovoljni jer očekujemo dobar urod.

Prihrana

Početkom svibnja, odnosno desetak dana prije očekivanog početka cvatnje, obavite prihranjivanje prskanjem folijarno (putem lista) na bazi dušika i mikroelementa bora, kako biste pospješili oplodnju i zametanje većeg broja plodova. Prskanje se obavlja rano ujutro ili pred večer, a nikako tijekom toplog i sunčanog dana.

Zaštita

Već početkom mjeseca svibnja treba pratiti obavijesti poljoprivredne službe o pojavi štetnika. Treba odmah djelovati prskanjem preporučenim insekticidom kako bi spriječili štetu. U prvom redu radi se o zaštiti maslina od maslinovog moljca i maslinove muhe, to su ujedno i dva najveća štetnika na maslini. Pojavom cvjetnih resa javlja se leptir maslinovog moljca. Nakon desetak dana gusjenica koja se odmah ubušuje u još neotvoreni cvijet.

 class=
Upozoravamo da s prvim prskanjem nismo eliminirali maslinovog moljca, jer prva generacija napada cvijet, druga plod, a treća list.

Korovi

Neposredno nakon cvatnje (ne za vrijeme cvatnje) treba obaviti drugu plitku obradu tla ili kosidbu. Sve kako bi se očuvala vlaga i održala povoljna fizikalna i biološka svojstva tla.

Preporuka ekološkim maslinarima

Danas na tržištu ima jako mnogo preparata s mikroelementom borom, koji su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji. Nemojte zanemarivati savjete o zaštiti masline od bolesti i štetnika.

Savjet mjeseca

Prilikom svakog prskanja masline sredstvima za zaštitu bilja, nosite zaštitnu odjeću, a ruke i lice operite sapunom u hladnoj vodi. Zašto? Zato što topla voda otvara pore na koži i može uzrokovati ulazak otrova u organizam.