Do protekle 2022.g., za litru ekstra djevičanskog maslinovog ulja trebalo je u prosjeku  izdvojiti 14 € (100 HRK). Nakon berbe krajem protekle godine, svjedočili smo povećanju prodajnih cijena ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Ovaj trend povećanja razine cijena kod nas i nije iznenađujući s obzirom na opću inflaciju kojom su bili zahvaćeni i sami maslinari te da je sve povezano s uzgojem maslina i preradom u ulje poskupjelo.

Bilježimo povećanje svih inputa za proizvodnju, kao što su cijene goriva, lož ulja, nafte; struje pa povezano s tim i cijene ambalaže; sredstva za zaštitu i prihranu maslina. Imajući u vidu navedeno, logično je i neizbježno bilo poskupljenje maslinovih ulja.

Poskupljenja energenata i suša

Već u ljeto protekle godine zabilježen je porast cijena ekstra djevičanskih maslinovih ulja u maloprodaji koje su porasle sa 9-11€ (70 – 80 HRK) na 13-14 € (90 – 100 HRK) zbog već povećanih troškova transporta uslijed povećanja razina cijena goriva i ambalaže. S obzirom na navedeno, onda ni ne čudi da je ulje od posljednje berbe krajem protekle godine imalo za polaznu točku povećanu cijenu od ljeta protekle godine. Ono što je svakako utjecalo i na cijene novih maslinovih ulja u protekloj godini je i izrazito sušna godina u razdoblju kad su maslini oborine i voda bile najpotrebnije.

Tako je na velikom dijelu srednje i južne Dalmacije suša „učinila svoje“ te su mnogi maslinici koji nisu bili navodnjavani imali niže prinose ili kako bi ljudi rekli plodovi su bili „ većinom kost i koža“ s obzirom da između koštice i kože nije bilo doslovno ničega. Cijena ulja ovisi i o prinosu (količini) plodova maslina, randmanu u preradi te kvaliteti dobivenog ulja. Ono što je ove sezone itekako utjecalo na formiranje cijene ekstra djevičanskih maslinovih ulje je i cijena prerade koja je u prosjeku u Dalmaciji porasla za 20-30 %, što ne čudi ako znamo za već navedena poskupljenja energenata i ostalih inputa.

Određivanje cijene maslinovog ulja

Cijena je vrijednosti izraz nekog proizvoda ili usluge i izražava se u novcu. Cijena je jedini element marketinškog miksa koji donosi prihod i pod kontrolom je proizvođača odnosno poljoprivrednik određuje cijenu svoga poljoprivrednog proizvoda. Određivanju cijena se može pristupiti tako da se odrede ukupni troškovi proizvođača vezani za proizvodnju maslinovih ulja i da se na taj iznos doda željeni profit ili se s druge početne točke može istražiti tržište i utvrditi što se na tržištu nudi i po kojoj cijeni, te na temelju tih podataka pokušati utvrditi cijenu koja je poželjna za proizvođača i za krajnje potrošače. U obje navedene varijante važno je da se pokriju troškovi proizvodnje i prodaje, te ostvari profit.

Pregled veleprodajnih cijena ekstra djevičanskog maslinovog ulja po godinama u €/l (RH)

Izvor: Prilagodba autora iz TISUP 2023.

Postotna promjena veleprodajnih cijena maslinovih ulja u RH za razdoblje 2019. – 2022.

Prema dostupnim službenim podacima, razine cijena za 2022. godinu su više za 13-18 % nego li prethodne 2021. godine, dok su u odnosu na 2020. godinu više za 18-28 %, a u odnosu na 2019. godinu 10-24 %. Ovaj trend rasta veleprodajnih cijena u posljednje 4 godine je rezultat općeg porasta razine svih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi, transportu, te klimatskih prilika odnosno neprilika u sezoni uzgoja.

Cijene maslinovih ulja utječu na tržišnu ponudu i potražnju, međutim isto tako i tržište utječe na cijenu, koja je podložna utjecajima različitih faktora unutar i izvan poduzeća, a koje treba uzeti u obzir pri formiranju cijene proizvoda.

Usporedbe cijena

Usporedbe radi, analizirali smo i cijene na 3 najreprezentativnija tržišta maslinovih ulja Europske unije, a to su Bari u Italiji, Chania u Grčkoj te Jaén u Španjolskoj. Navedene burze maslinovih ulja pokrivaju više od 60 % svjetske proizvodnje maslinovog ulja. Cijene u te tri zemlje, posebice u Jaénu u Španjolskoj, utječu na ostale zemlje proizvođače, a ponajviše na ulja koja namjeravaju izvoziti.

Prema podacima Međunarodnog vijeća za maslinovo ulje (International Olive oil Council IOC) od promatrane sezone 2011./2012. do 2020./2021., veleprodajne cijene ekstra djevičanskog maslinovog ulje u Jaénu, u Španjolskoj, kretale su se od 2,19 € do 3,24 € za 1 litru. Prosječna cijena u tom razdoblju bila je oko 2,76 €, maksimalna i minimalna cijena iznosile su 4,23 € odnosno 1,74 € za 1 litru ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Najnovije brojke IOC-a ukazuju na cijenu od 3,07 € za 1 litru ekstra djevičanskog maslinovog ulje što je povećanje od 32 % u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

U Bariju, u Italiji, veleprodajne cijene za ekstra djevičansko maslinovo ulje su se kretale od 3,20 € sve do 5,11 € za 1 litru. Prosječna cijena u tom razdoblju bila je oko 4,19 € za 1 litru. Maksimalna i minimalna cijena iznosile su 6,14 € odnosno 2,21 € za 1 l. Najnovije brojke IOC-a ukazuju na cijenu od 4,38 € za ekstra djevičansko maslinovo ulje što je smanjenje od 7,8 % u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

U Chaniji, Grčka, veleprodajne cijene za ekstra djevičansko maslinovo ulje kretale su se od  2,40 € do 3,00 € za 1 litru. Prosječna cijena u ovom razdoblju bila je oko 2,70 €. Maksimalna i minimalna cijena iznosile su 3,88 € odnosno 1,82 € za 1 litru. Najnovije brojke IOC-a ukazuju na cijenu od 3,05 € za ekstra djevičansko maslinovo ulje što je usporedbe radi povećanje od 22 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

S obzirom na sve navedeno za promatrano razdoblje, zaključujemo da su veleprodajne cijene za ekstra djevičansko maslinovo ulje u RH gotovo dvostruko više u odnosu na 3 najveće burze maslinovih ulja u EU. Ovaj podatak ne iznenađuje ako gledamo sa strane ekonomije razmjera i činjenice da navedene 3 država (Španjolska, Grčka i Italija) plasiraju skoro pa 2/3 svjetskog maslinovog ulja.

Našim proizvođačima ostaje da unaprijede proizvodnju u vidu navodnjavanja gdje je moguće, prate suvremene trendove po pitanju agro-tehničkih zahvata u nasadu i prerađuju masline u roku od najviše 48 sati od berbe, kako bi kvalitetom bili konkurentni inozemnim uvezenim i jeftinijim maslinovim uljima.