Uz Češku (1996.) i Sloveniju (1997.), Hrvatska je među prvim zemljama bivšeg socijalističkog društvenog uređenja gdje su uočeni simptomi patoloških žutica vinove loze. Ugovorom iz Maastrichta 1992. stvoreno je jedinstveno zapadno-europsko tržište koje je značajno olakšalo promet roba, slobodno kretanje radne snage i kapitala. Godinu dana ranije (1991.) propašću Varšavskog pakta, države srednje i istočne Europe koje su desetljećima živjele pod dominantnim sovjetskim utjecajem, odlučile su budućnost nastaviti u obitelji demokratskih europskih naroda.

Jačanjem međunarodne trgovine biljnog, sjemenskog i sadnog materijala na zajedničkom europskom tržištu bez graničnih karantenskih barijera, značajno je olakšano širenje neželjenih štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji.

Tako se zlatna žutica vinove loze (Grapevine flavescence dorée) nakon 40-ak godina „prebivališta“ u južnom dijelu Francuske i sjevernoj Italiji, prošila zadnjih 20-ak sezona po svim europskim vinorodnim regijama uz 45 sjevernu paralelu. To su Švicarska, Portugal, Španjolska, Srbija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska. Zbog globalnog klimatskog zagrijavanja, zadnjih je godina primijećena u sjevernijim europskim vinorodnim zemljama (npr. Njemačka).

""

Lozni cijepovi s plavom etiketom

Među novim tehnološkim rješenjima pojava loznih cijepova s plavom etiketom, podrijetlom iz zapadne Europe (npr. Rauscedo Italija i dr.), obilježila je rane 1990- te godine. Već su tada neke hrvatske županije započele sufinanciranje revitalizacije ili sadnje novih vinograda. Uz uvjet korištenja klonskog materijala oslobođenog biljnih virusa (npr. Istarska i Varaždinska). Prve negativne promjene na vinskim sortama Chardonnay i Pinot sivi uočene su 1996. u području Istre i sjeverozapadnog dijela Hrvatske. Laboratorijski je potvrđeno da potječu od fitoplazmoza. Fitoplazme se isključivo umnožavaju u osjetljivom biljnom tkivu, te njihovim prirodnim širiteljima (vektorima): cikadama ili cvrčcima! Osnovni način širenja fitoplazmoza vinove loze na veće udaljenosti je trgovina latentno zaraženim loznim cjepovima. Na manje udaljenosti pomoću vektora (cikada ili cvrčaka).

Bolest zlatne žutice vinove loze uzrokuju mikroorganizmi smješteni u žilnom staničju floema, stanične strukture slične bakterijama, ali bez čvrste stijenke. Kad se uzročnici ove bolesti umnože do brojnosti koja začepljuje floemsko žilno staničje koje provodi hranjive tvari iz lišća u grozdove, drvo i korijen pojavljuju se karakteristični simptomi. To su uvijanje plojke prema naličju, žućenje lišća odnosno crvenjenje kod tamnih sorata, sušenje cvata, venuće formiranog grozda, te slabije dozrijevanje mladica na inficiranom trsju.

""

Zlatna žutica vinove loze najpoznatija fitoplazma

Zlatna žutica (Flavescence dorée) (FD) najpoznatija je fitoplazma koju danas mnogi znanstvenici smatraju potencijalno najopasnijom bolesti uopće za europsko vinogradarstvo. Godinu ili dvije nakon prve pojave simptoma uzrokovanih FD zlatnom žuticom zaraženo trsje u pravilu propada. Najprije je opisana na području jugozapadnog dijela Francuske uz Sredozemno more (1949.-54.)! Nakon pojave američkog cvrčka (Scaphoideus titanus syn. littoralis) (1958.) počinje se širiti prema sjeverno-zapadnim vinorodnim regijama uz atlantsku obalu (Bordeaux). Prosječno se godišnje širila američkim cvrčcima 5-10 km (EPPO, 1997). Tek početkom 1970-ih je proširena u sjevernu Italiju. Formiranjem zajedničkog europskog tržišta, od 1990-ih godina bilježimo ekspanziju ove bolesti po europskim vinorodnim državama. Paralelno sa širenjem zlatne žutice proširio se i najvažniji prirodni širitelj: američki cvrčak.

Štetnik se na veće udaljenosti također prenosi kontaminiranim loznim cjepovima (u stadiju odloženih jaja). Do jačeg ili epidemijskog širenja zlatne žutice dolazi tijekom vrlo vrućih i suhih ljeta. Samo u regijama gdje su istovremeno prisutni vektori (cvrčci) i vinogradi zaraženi zlatnom žuticom (FD). Američki cvrčak razvija samo jednu generaciju godišnje. Prije 10-ak godina smatralo se da u Europi obitava isključivo na vinovoj lozi (Vitis vinifera). Stoga su mjere suzbijanja američkog cvrčka obvezom propisane i zahtijevane u svim vinorodnim područjima gdje se javlja FD fitoplazma i njezin širitelj. No, potvrđeno je zadržavanje američkog cvrčka na hibridima europske i američke loze. To je Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr., ali i drugim biljnim vrstama. Npr. Clematis vitalba, Rannunculus repens, Trifolium repens. Što značajno otežava sprječavanje ciklusa širenja zlatne žutice.

""

Širenje žutica vinove loze u RH

U proteklih 20-ak godina u Republici Hrvatskoj razlikujemo pojavu i širenje patoloških žutica vinove loze (Grapevine yellows diseases) kroz dva razdoblja: A) od 1996.-2006. pronalazimo prvu pojavu i potvrdu identifikacije patoloških žutica tipa stolbur ili Bois Noir i žutica astre ili Aster Yellows), te B) od 2007.-2016. kad pronalazimo zlatnu žuticu Grapevine flavescence dorée, njenog prirodnog širitelja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) i alternativne biljne domaćine. Navedene spoznaje su rezultat VIP projekta i sustavnog praćenja, koje za potrebe Ministarstva poljoprivrede većim dijelom provodi Zavod za zaštitu bilja (pri HCPHS-u, Zagreb). Prvi nalazi zlatne žutice (FD) potječu iz zaražene pavitine (Clematis alba). Sakupljene na području Istre (2007.) i Međimurja (2008.). Naknadno je do kraja 2016. godine potvrđena veća ili manja prisutnost ove bolesti na području Istre, središnje i sjeverno-zapadne Hrvatske. To je Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija), te području grada Iloka.

Nalazi američkog cvrčka su pritom potvrđeni u svim vinogradarskim područjima Hrvatske (Budinščak, 2016). Sukladno tome, od početka 2013. godine objavljena je “Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO” (NN 7/13.) i Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO (NN 20/16.). Nažalost, većina u našoj zemlji dopuštenih pripravaka za suzbijanje američkog cvrčka spada u skupinu sintetskih piretroida (npr. Cythrin Max, Decis EC, Sumialfa FL) ili kombiniranih pripravaka koji sadrže djelatnu tvar iz skupine piretroida (npr. Chromorel-D, Nurelle-D) (vidi Tablicu 1.)! Sintetski piretroidi brzo gube djelotvornost na temperaturama >28°C, djelotvornost im nije veća od 40 %, a sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014.) primjena sintetskih piretroida nije dopuštena u višegodišnjim nasadima (vinogradima, voćnjacima)!

Ukljanjanje zaraženog trsja

Kombinirani pripravci koji pored sintetskog piretroida sadrže klorpirifos-etil (Chromorel- D, Nurelle-D) primijenjeni tijekom ljeta mogu prouzročiti neželjene rezidue (ostatke pesticida) u grožđu tijekom berbe! Preostali dopušteni pripravci iz skupine neonikotinoida (Actara WG, Dali SL) također su fotolabilni. Oni su vrlo otrovni i opasni za pčele. Njihova primjena je ograničena samo na večernje sate kada pčele ne lete, a cvatući podrast mora prije biti pokošen! Pritom se pripravak Dali SL ne smije koristiti na otvorenom, već samo u zaštićenom prostoru.

Tijekom 2015. i 2016. u Hrvatskoj je uklanjanjem i uništavanjem zaraženog trsja s korijenom iskrčeno oko 55 ha zaraženih vinograda (fitosanitarna inspekcija). Osim krčenja zaraženog trsja bez troškova naknade, u žarištu (1 km) i sigurnosnom području (5 km) posjednici bilja su obvezni redovito pratiti američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i suzbijati štetnika prema programu koji propisuje najmanje dvije aplikacije insekticida registriranih u Republici Hrvatskoj za tu namjenu. Prvo tretiranje nakon cvatnje (do trećeg razvojnog stadija ličinke). Drugo tretiranje provesti dva do tri tjedna naknadno! Ako se tijekom srpnja ulovi tjedno 4 ili više odraslih oblika američkog cvrčka po jednoj žutoj ploči, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.
Prethodni članakKoje vino može biti misno i koje sorte se biraju za njegovu proizvodnju?
Sljedeći članakObjavljen natječaj za podmjeru 9.1.1
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.