Prvi dio članka možete pročitati OVDJE

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) morat će biti upisani u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja.

Pravne i fizičke osobe koje su obavljale promet sredstava za zaštitu bilja do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezne su dostaviti podatke elektroničkim obrascem u FIS najkasnije do 1. srpnja 2013. godine. 

Uvjeti za odgovornu osobu i zaposlenika (distributera i savjetnika)

Pravna i fizička osoba koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) morat će imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika, kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
● diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
● preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
● stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

Taj zaposlenik mora imati odslušano najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ili 9 ECTS bodova. Ako distributer ima više prodajnih mjesta u svakom prodajnom mjestu koje obuhvaća prodaju sredstva za zaštitu bilja krajnjem profesionalnom korisniku morati će imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba.

Uvjeti za objekte i prostorije

Ovaj Pravilnik propisuje čitav niz uvjeta koje moraju zadovoljiti objekti i prostorije koje su namijenjene prodaji sredstava za zaštitu bilja na veliko i na malo. Uvjeti glede objekata i prostorija podijeljeni su u tri grupe i to:
● Opći uvjeti glede objekata i prostorija
● Posebni uvjeti glede objekata i prostorija
● Dodatni uvjeti glede objekata i prostorija

Od propisanih odredbi, za ovu prigodu, skrećemo pozornost na odredbe koje se odnose na objekte koji su namijenjeni za promet sredstava za zaštitu bilja na malo. Ovi objekti morati će imati odgovarajuću prostoriju za skladištenje sredstava za zaštitu bilja, prostoriju i/ili prostor za privremeno skladištenje otpada (prazne ambalaže, neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja ili sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok uporabe ili su neispravna), prodajni prostor te radnu prostoriju za odgovornu osobu na onim prodajnim mjestima gdje je odgovorna osoba zaposlena. Radna prostorija za odgovornu osobu i prodajni prostor moraju biti odvojeni od prostorije za skladištenje. 

""U prostoru i/ili prostoriji za privremeno skladištenje otpada morat će biti šest odgovarajućih spremnika s poklopcem ili odgovarajućim pokrivalom. Vrste spremika: spremnik s odgovarajućim apsorcijskim materijalom (pijesak, perlit, glina i sl.), prazan spremnik za privremeno prikupljanje rasutih sredstava za zaštitu bilja, prazan spremnik za privremeno prikupljanje razlivenih sredstava za zaštitu bilja, spremnik za prikupljanje prazne ambalaže, spremnik za prikupljanje ambalaže u kojoj se nalaze ostaci neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja i spremnik za sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok valjanosti, rješenje o registraciji, dopušteno vrijeme prodaje i slično. Spremnici će morati biti označeni prema njihovoj namjeni.

Sve propisane uvjete glede zaposlenika i prostora biti će potrebno ispuniti najkasnije do 26. studenog 2015.godine. 

Uvjeti prodaje sredstva za zaštitu bilja

Sredstva namijenjena profesionalnim korisnicima su ona kojima je rješenjem o registraciji dopušteno mjesto prodaje specijalizirane prodavaonice (poljoprivredne ljekarne i sl.) ili je navedeno da su namijenjena samo za profesionalnu uporabu. Ovakva sredstva smjet će prodavati samo zaposlenici (osobe) koje imaju položen ispit iz odgovarajućeg modula (savjetnik ili savjetnik prodavač) i valjanu iskaznicu, dok će istovremeno ovakva sredstva moći kupovati samo profesionalnim korisnicima koji imaju položen ispit iz odgovarajućeg modula (profesionalni korisnik, predavač, savjetnik, distributer) i valjanu iskaznicu.

Na svakom prodajnom mjestu morat će postojati mogućnost pristupa web-tražilici registriranih sredstava za zaštitu bilja http:// s.mps.hr/trazilicaszb/ koja sadrži podatke o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja odobrenim za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj. 

Na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja bit će naveden broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo za zaštitu bilja i osobe koja je kupila sredstvo za zaštitu bilja. Korisnicima bez iskaznice odnosno bez provedene edukacije, moći će se prodavati samo ona sredstva za zaštitu bilja koja će biti registrirana za neprofesionalnu upotrebu. Svi podaci o vrsti registriranog sredstva za zaštitu bilja, da li se radi o profesionalnom sredstvu, profesionalnom sredstvu za profesionalnu primjenu ili pak za amatersku, biti će moguće provjeriti upravo na web-tražilici Ministarstva: http://fis. mps.hr/trazilicaszb/

Vođenje evidencije o sredstvima za zaštitu bilja

Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici sredstava za zaštitu bilja trebati će voditi i čuvati najmanje 5 godina evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja proizvode, uvoze, izvoze, skladište ili stavljaju na tržište. Također će biti obvezni prijaviti ukupne prodane količine sredstava za zaštitu bilja koje su prodane krajnjim korisnicima sredstava za zaštitu tijekom protekle godine elektroničkim putem u FIS najkasnije do 1. ožujka tekuće godine. Profesionalni korisnici voditi će i čuvati evidenciju o sredstvima za zaštitu bilja koja koriste najmanje 3 godine.

Uređaji za primjenu pesticida

Uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu.

Ure đaji će morati biti barem jednom pregledani do 26. studenoga 2016. godine. Nakon tog datuma profesionalni korisnici mogu koristiti samo uređ aje koji su uspješno prošli pregled.

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zavod za mehanizaciju u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku ovlaštene su institucije za provedbu izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika stanica za redoviti pregled uređaja i provedbu stručnog nadzora nad radom ovlaštenih stanica za redoviti pregled uređaja. Pregled uređaja za primjenu obavljat će se putem ovlaštenih ispitnih stanica. Popis ovlaštenih ispitnih stanica voditi će Ministarstvo i o tome obavještavati Europsku komisiju. Pregled uređaja provoditi će se u prostoru ispitne stanice ili na nekom drugom mjestu u blizini prebivališta vlasnika uređaja. Na temelju pozitivnog ishoda pregleda ispitna stanica dodijeliti će uređaju znak o obavljenom redovitom pregledu. Uređaji će podlijegati redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od tri godine nakon zadnjeg pregleda. Novi uređaji koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od pet godina nakon kupovine, a kasnije podliježu redovitom pregledu jednom u tri godine.

Ure đaji koji su proizvedeni prije 1995. godine moraju biti pregledani najkasnije do 26. studenoga 2014. godine.

Zaštita pčela kod sjetve tretiranog sjemena

Kako bi se osiguralo provođenje posebnih odredbi Uredbe (EU) 540/2011 vezano uz mjere za smanjenje rizika od aktivnih tvari iz skupine neonikotinoida i aktivne tvari fipronil od ove godine obvezno je provoditi Heubach test za »otprašivanje« na sjemenu kukuruza, suncokreta i uljane repice, tretiranom aktivnim tvarima iz skupine neonikotinoida i aktivnom tvari fipronil prije distribucije krajnjim korisnicima. Takvo testiranje u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Za testiranje je potrebno dostaviti uzorke po partiji. Za obavljeno testiranje izdaje se posebno izvješće. Zabranjeno je stavljanje na tržište i sjetva sjemena kukuruza i suncokreta ako je otprašivanje sjemena veće od 4 g na 100 kg sjemena prema Heubach testu i stavljanje na tržište i sjetva sjemena uljane repice ako je otprašivanje sjemena veće od 0,3 g na 700 000 sjemenki.

""Sjetva tretiranog sjemena se od ove godine mora provoditi adekvatnim sijaćicama. Zabranjena je uporaba pneumatskih sijaćica s podtlakom ako nisu nadograđ ene (gibljive cijevi koje smanjuju struju zraka i približavaju otpadne čestice tlu). Prilikom sjetve potrebno je koristiti flltere koji se stavljaju na izlaz iz turbine ure đaja za sjetvu i pročišćuju zrak koji izlazi te hvata prašinu u zraku.

Za ovu progodu iz Pravilnika smo izvukli samo neke odredbe koje on propisuje. Ovaj Pravilnik također propisuje još čitav niz obaveza i preporuka kojih se trebaju prodržavati svi oni koji rade sa sredstvima za zaštitu bilja. Zbog svega toga, važno je da svatko tko posluje sa sredstvima za zaštitu bilja detaljno pročita ovaj Pravilnik.


Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakPasja ruža – “nova” kultura za uzgoj (3)
Sljedeći članakPunjene spirale
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.