Pravilnik je usklađen s europskim zakonodavstvom odnosno Direktivom 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21.10.2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309/71/2009, 24. 11. 2009. Kako propisuje članak 1. stavak 1. „Ovim se Pravilnikom stvara okvir za održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te za poticanje integrirane zaštite bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima“.

Pravilnik obuhvaća 73 članka podijeljena u 7 poglavlja, te sadrži 10 priloga i stupio je na snagu osmi dan nakon objave u Narodnim novinama. Ipak, treba napomenuti da će odredbe o izobrazbi, uvjetima za zaposlenike i prostor za prodaju sredstava za zaštitu bilja biti potrebno ispuniti najkasnije do 26.11.2015. Uređaji za primjenu koji su proizvedeni prije 1995. godine morati će biti pregledani najkasnije do 26. studenoga 2014. godine.

Propisani uvjeti

Ovim Pravilnikom obuhvaćen je veliki broj područja i njime se propisuju:

● uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, uvjeti za ovlaštenje predavača, vrste i tijek izobrazbe, izdavanje potvrda i iskaznica te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu,
● uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja (distributeri),
● vođenje evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja se proizvode, uvoze, izvoze, skladište, stavljaju na tržište i primjenjuju,
● uvjeti kojima moraju udovoljavati profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja,
● uvjeti za stavljanje u promet uređaja za primjenu pesticida,
● uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za pregled, sadržaj pregleda, znak te druge pojedinosti vezane uz obvezni redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida u uporabi,
● posebni postupci uporabe i ograničenja uporabe sredstava za zaštitu bilja,
● pokazatelji rizika, izvještavanje i razmjena informacija i
● drugi uvjeti, zahtjevi, obveze i pojedinosti kojima se omogućava stvaranje okvira za održivu uporabu pesticida iz stavka 1. ovoga članka.

Iz ovog Pravilnika izdvojili smo sljedeće definicije na koje se ovaj Pravilnik primjenjuje: »profesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima. »profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu« je osoba koja koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika; »neprofesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima (korisnici amateri).

»distributer« je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače; »savjetnik« je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo. Ostale definicije koje su propisane pravilnikom su: »uređaji za primjenu pesticida «, »primjena iz zraka«, »integrirana zaštita bilja«, »pokazatelj rizika«, »pesticid«

Izobrazba

Prva novost koju ovaj pravilnik propisuje je izobrazba koju svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (tzv. obveznici izobrazbe) moraju steći. Izobrazba se sastoji od osnovne i dopunske. Osnovna izobrazba potreba je za stjecanje znanja dok je dopunska namijenjena obnavljanju istih.

Sama izobrazba biti će podjeljana u tri modula, a ovisno o različitim ulogama i odgovornosti obveznika izobrazbe i to:
1. modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski),
2. modul za distributere (osnovni i dopunski) i
3. modul za savjetnike (osnovni i dopunski).

Duljina trajanja osnovnih modula iznositi će najmanje 15 školskih sati. Duljina trajanja dopunskih modula iznositi će najmanje 5 školskih (nastavnih) sati. Da bi se s izobrazbom započelo potrebno je da država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede ovlasti predavače i ovlaštene institucije. Ovlašteni predavač morat će zadovoljiti sljedeće uvjete:

Obveznici edukacije morati će završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine ako žele nastaviti obavljati poslove. Obveznici izobrazbe morat će redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe. 

1. da ima najmanje završen diplomski sveučilišni studij prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili biomedicinskih znanosti;
2. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva iz jednog ili više područja koji su također propisani ovim Pravilnikom;
3. da će potpisati ugovor s ovlaštenom institucijom;
4. da će sudjelovati u najmanje jednoj izobrazbi godišnje.

Nadležna uprava Ministarstva vodit će evidenciju o ovlaštenim predavačima i ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe u sklopu FIS-a (Fitosanitarni informacijski sustav). Popis ovlaštenih vat će se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr). Obveznici izobrazbe (profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici) prijavljivati će se prijavnicom koja će biti dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i na internetskim stranicama ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe. Način prijave (elektroničkim obrascem, elektroničkom poštom, faksom, poštom ili kombinacije) određivati će ovlaštena institucija koja organizira i provodi izobrazbu.

Tko može na izobrazbu?

Na izobrazbu na modul za profesionalne korisnike moći će se prijaviti punoljetna osoba. Ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina. 

Na izobrazbu za modul za profesionalne korisnike koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu. Bit će potrebno zadovoljiti slijedeće uvjete:

a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu:
● diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
● preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).
b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu – uvjeti su srednja stručna sprema poljoprivrednog ili šumarskog smjera i odslušani predmeti iz zaštite bilja.
Za izobrazbu za modul za savjetnike moći će se prijaviti osoba s najmanje završenim:
● diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
● preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
● stručnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

Iznimno od ovih odredbi za izobrazbu za modul savjetnika moći će se prijaviti i osoba sa najmanje završenom srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnikaprodavača.

Za izobrazbu za modul za distributere moći će se prijaviti:
a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
● diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
● preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
● stručnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja. Predavanja, vježbe, seminari.
b) za distributera – zaposlenika/radnika s najmanje završenom:
● srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.
Nakon provedene izobrazbe, polaznici će polagati ispit. Svi obveznici izobrazbe morati će imati identifikacijsku iskaznicu. Ona se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu najkasnije do 26. studenoga 2015. godine. Iskaznica će vrijediti 5 godina, a izdavat će je Poljoprivredna savjetodavna služba.

Vrste i izgled iskaznica

Vrste iskaznica bit će sljedeće:
1. iskaznice za predavače,
2. iskaznice za savjetnike i savjetnikeprodavače,
3. iskaznice za distributere,
4. iskaznice za profesionalne korisnike,
5. iskaznice za profesionalne korisnike koji primjenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu.

Iskaznica će glasiti na ime i prezime i bit će neprenosiva na druge osobe. Iskaznica će se izdavati na razdoblje od 5 godina i vrijedit će uz osobnu iskaznicu. Korisnici iskaznica za predavače, savjetnike, savjetnike-prodavače i distributere ako su profesionalni korisnici neće biti obvezni imati iskaznicu za profesionalne korisnike.

Troškove izobrazbe, ispita i izdavanja iskaznice snosit će obveznik izobrazbe. Najviši iznosi naknade za troškove izobrazbe, ispita i izdavanja iskaznice bit će propisani Pravilnikom. 

Drugi dio članka možete pročitati OVDJE
Prethodni članakZakon o posebnom porezu na alkohol
Sljedeći članakFileki
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.