Na području naše zemlje sjemenski krumpir se sredinom 1980-ih godina uzgajao na 500-ak hektara (uglavnom u brdsko-planinskom području: Lika, Gorski kotar i Žumberak). Kako se krumpir razmnožava vegetativno – gomoljima, na njima se mogu prenijeti gotovo sve poznate bolesti.

Među važnijim ograničavajućim čimbenicima uspješne domaće proizvodnje sjemenskog krumpira bili su biljni virusi, od kojih su najvažniji virus uvijenost lišća (PLRV), Y virus (PVY), X virus (PVX), A virus krumpira (PVA) i viroid vretenastosti krumpirova gomolja (PSTV). Najčešće su potencijalne kategorije domaćeg sjemenskog krumpira “padale” na testu zdravstvene provjere skrivenim virusnim zarazama (ELISA-test) (u našoj zemlji iz tih razloga nikad nismo uspjeli iz kategorije Elita proizvesti kategoriju sjemenskog krumpira Original). Krumpir koji bi poljoprivrednici tada ostavljali za vlastitu reprodukciju (“farmersko” dvo ili trogodišnje sjeme) brzo bi se izrodio (u struci tada poznat pojam “degeneracija krumpira“) i prinosi bi značajno opadali (glavni razlog tome su bile skrivene infekcije gomolja virusnim bolestima).

Osnivanjem i prijemom Republike Hrvatske u međunarodna trgovačka udruženja započeo je početkom 1990-ih godina značajniji uvoz sjemenskog krumpira iz razvijenih država SZ Europe (npr. iz Nizozemske, Njemačke, Belgije, Francuske, Luksemburga). Sjemenski krumpir podrijetlom iz tih država nije bio “opterećen” virusnim bolestima, ali već nakon nekoliko sezona nakon uzgoja krumpira podrijetlom iz tih područje do izražaja dolaze drugi neželjeni poremećaji: npr. bijela i crna noga krumpira (Rhizoctonia, Erwinia), suha trulež (Fusarium), obična i prašna krastavost (Streptomyces, Spongospora) te zlatne cistolike nematode (Globodera).

Istovremeno s uvozom sjemenskog krumpira iz razvijenih europskih država na tržištu se sredinom 1990-ih pojavljuju i pripravci za njihovo tretiranje prije ili tijekom same sadnje, a sadržavali su djelatnu tvar imidakloprid radi suzbijanja štetnika (i kombinacija s pencikuron-om radi suzbijanja bijele noge krumpira). Širenjem prakse primjenom ovih pripravaka već prije ili tijekom sadnje nije trebalo folijarno tretirati krumpirovu zlaticu u polju (tijekom cvatnje krumpira i kasnije), a sjemenski krumpir iz vlastite reprodukcije više nije bio „degeneriran“ zbog virusnih infekcija. Stoga je kod izbora i širenja novih sorti krumpira vrlo interesantna informacija hrvatskim proizvođačima bila njihovo svojstvo tolerantnosti na “dvogodišnju sadnju”.

Tablica 1. Sredstva za tretiranje sjemenskih gomolja krumpira koja sadrže imidakloprid, a korištena su prije ili tijekom sadnje radi suzbijanja zemljišnih i nekih štetnika cime krumpira (dozvola prestala važiti 2015.)

Djelatne tvariPripravciUčinkovitost
*imidaklopridGaucho FS, Macho WSzemljišni štetnici (žičnjaci, sovice pozemljuše), krumpirova zlatica, lisne uši
*imidakloprid & pencikuronPrestige FS 290bijela noga krumpira, zemljišni štetnici (žičnjaci), krumpirova zlatica, lisne uši
*djelatna tvar dolazi na hrvatsko tržište sredinom 1990-ih godina, te je narednih 20-ak sezona širom primjenom gotovo „iskorijenila“ krumpirovu zlaticu (Leptinotarsa) i omogućila dobivanje relativno bezvirusnog dvogodišnjeg ili “farmerskog” sjemena

Tablica 2. Dopuštena cjelokupna zaraza sjemenskih gomolja krumpira s biljnim virusima prema kategorijama sjemena

Kategorija sjemenaZaraza biljaka u poljuZaraza gomolja u prometu
Elita0,25 %2 %
Original0,5 %4 %
Prva sortna reprodukcija1,5 %7 %
Druga sortna reprodukcija3,0 %10 %

Lisne uši prijenosnici biljnih virusa

Djelatna tvar imidakloprid primijenjena već tretiranjem sjemenskih gomolja prije sadnje ili tretiranjem brazde u vrijeme sadnje daje izvrsnu zaštitu usjeva od lisnih uši (Aphidae), koje nisu ekonomski značajni štetnici kod uzgoja merkantilnog krumpira, ali su najvažniji širitelji (prenosioci) biljnih virusa u krumpirištu.

Na taj su način međimurski proizvođači merkantilnog krumpira posredno i vrlo učinkovito 20-ak godina sprječavali širenje biljnih virusa na svojim poljima (od sredine 1990-ih do 2015.). Radi zaštite pčela od 2015. godine djelatna tvar imidakloprid se povlači s tržišta EU (i druge djelatne tvari iz skupine insekticida neonikotinoidi: npr. tiametoksam, klotianidin, tiakloprid). Stoga zadnjih sezona raste postotak biljaka krumpira na kojima vidimo simptome virusnih zaraza, što je naročito došlo do izražaja tijekom 2022. sezone.

Toplo i sparno razdoblje pogoduje brzom i prekomjernom množenju i aktivnostima lisnih uši (Aphidae), a krumpirišta tijekom istog mjeseca više nemaju zaštitu iz “majčinskih gomolja” protiv ove kategorije nametnika. Stoga ustaljena praksa sadnje dvogodišnjeg ili “farmerskog” sjemena s kraja proteklog i početkom novog milenija prestaje zadnjih godina biti isplativa.

Unatoč tome što su viroze u odnosu na gljivice i bakterije manje proširene, globalizacijom i širenjem međunarodnih političkih i gospodarskih integracija postaju sve značajnije zbog šteta koje nanose biljnoj proizvodnji. Za razliku od gljivičnih i nekih bakterijskih bolesti virusi se ne mogu učinkovito suzbijati primjenom kemijskih i/ili bioloških sredstva za zaštitu bilja. Jednom inficirana biljka virusima ostaje zauvijek zaražena te se izuzev metode termoterapije dijela meristemskog staničja više ne bi smjela koristiti u proizvodne svrhe. Virusne zaraze uzrokuju različite promjene ili simptome na biljkama, od tipičnih po kojima se lako raspoznaju do netipičnih po kojima su vrlo slični drugim živim ili neživim poremećajima.

Najvažnije neželjene promjene na biljkama uzrokovane virusnim bolestima su smanjeni rast ili “patuljavost”, žućenje, mozaik, prstenasta pjegavost, šarenilo i/ili malformacija cvijeta, uvijanje lišća i deformacija plodova. Simptomi biljnih viroza su većinom vidljivi po cijelim biljkama (tzv. “sistemične” zaraze), a nisu lokalizirani na pojedinim organima kao primjerice većina gljivičnih i bakterijskih bolesti.

Način širenja je specifičan za svaku vrstu virusa. Neki se prenose mehaničkim dodirom zaražene i zdrave biljke (preko rane biljnim sokom) i/ili različitim vektorima, npr. kukci (lisne uši, štitasti moljci ili “bijele mušice”, tripsi ili resičari, cikade ili cvrčci), grinje, nematode i zemljišne (pseudo)gljive (Olpidium, Polymyxa, Spongospora).Stoga su virusi značajan ekonomski problem kod biljnih vrsta koje često napadaju spomenute kategorije štetnih organizama (“širitelji virusa”).

U sljedeću vegetaciju virusi se prenose na zaostalim biljnim ostacima, višegodišnjim domaćinima (korovima i kulturnim vrstama), sjemenu, prezimljujućim populacijama vektora i vegetativnim organima za umnažanje (npr. gomoljima, lukovicama, reznicama, podlogama, plemkama). Metode njihova dijagnosticiranja se razlikuju od gljivičnih i bakterijskih uzročnika bolesti biljaka. Biološki testovi pomoću indikator biljaka su neophodni radi provjere patogenosti virusnih čestica, ali je rezultate istih potrebno čekati nekoliko dana i/ili mjeseci.

Stoga se suvremene i brze metode identifikacije virusnih zaraza biljaka baziraju na unikatnoj strukturi i kompoziciji virusnih čestica, a provode se osjetljivim serološkim i molekularno-biološkim metodama za detekciju njihovih proteina i/ili nukleinskih kiselina (npr. ELISA, PCR) (iste metode se koriste u humanoj i/ili veterinarskoj medicini u posebno opremljenim laboratorijima).

Kako zaštititi biljke od virusnih infekcija?

Jednom zaražena biljka virusnim česticama ne može se više izliječiti, a na svjetskom tržištu nema dostupnih pripravaka za suzbijanje virusa u vrtovima, poljima, plastenicima ili višegodišnjim nasadima. U proizvodnji koristiti bez virusno sjeme i/ili VF (“virus free”) sadni materijal (voćne sadnice, lozni cjepovi) i/ili certificirani sjemenski krumpir i slično. Važna mjera zaštite je uzgoj otpornih ili tolerantnih biljaka na virusne infekcije (npr. u deklaracijama o važnijim svojstvima različitih sorti krumpira navodi se njihova osjetljivost/otpornost na važnije biljne viruse).

Najčešći virus u krumpirištima PVY ntn (nekrotični soj Y virusa krumpira) – na lišću se pojavljuju nekroze u obliku crtica ili točkica (na naličju na lisnim žilama). Mrtvo tkivo ili nekroza se širi, pa staničje plojke između zaraženih žila propada i cijeli list može odumrijeti. Simptomi se postupno šire i na stabljiku, koja postaje lomljiva. Prinosi gomolja krumpira zbog virusnih infekcija mogu biti umanjeni 80 %.

Izvor: Gospodarski kalendar

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakNovim LAG-ovima odobrena sredstva za pripremnu pomoć
Sljedeći članakOdržana Konferencija „Nova pravila o označavanju meda i drugih proizvoda …“
mr. sc. Milorad Šubić
Milorad (Ivan) Šubić, magistar znanosti i diplomirani inženjer agronomije, pročelnik Poljoprivredne savjetodavne službe u podružnici Međimurske županije. Savjetnik je iz područja zaštite bilja, član Hrvatskog društva biljne zaštite i Američkog fitopatološkog društa, suradnik Gospodarskog lista, autor više stručnih radova, koautor 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova, te stručni suradnik i predavač u raznim obrazovnim institucijama. Rođen je 9. rujna 1969. Godine. Osnovnu školu završio je u Murskom Središću, a srednju poljoprivrednu školu u Križevcima. Diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Diplomski rad naslova "Istraživanje djelotvornosti biljnih ekstrakta na krumpirovu zlaticu – Leptinotarsa decemlineata (Say.) tijekom 1992. godine" izradio je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, pod mentorstvom akademika prof.dr. Milana Maceljskog. Studijski program zaštite bilja završio s prosječnom ocjenom 4,63. Nakon završetka studija počinje se baviti patologijom bilja zaposlivši se krajem 1994. godine kao mlađi asistent na Zavodu za fitopatologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao u provođenju nastave studentima biljnih smjerova V semestra iz predmeta "Opća fitopatologija", te dijela predmeta "Specijalna fitopatologija" koji se odnosi na bakterijske i virusne bolesti biljaka (samo za studente smjera zaštita bilja VI semestar). Osim nastavnih aktivnosti bio je uključen u znanstveno-istraživački projekt "Scientific Research into the factors of Integrated control" financiran od strane Ministarstva znanosti i tehnologije. U akademskoj godini 1994/95. upisao poslijediplomski studij na inženjerskom smjeru Molekularna biologija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a u razdoblju od sredine 1995. do početka 1997. proučavao karantensku i bakterijsku palež jabučastog voća (Erwinia amylovora). U siječnju 1996. godine boravio na studijskom usavršavanju iz biljne bakteriologije u Bologni (Instituto di Patologia Vegetale, Scienze e Tecnologie Agroindustriali ed Agroambientali, Universita degli Studi di Bologna, kod prof.dr. Carla Bazzia) kao stipendist Ministarstva tehnologije i znanosti Republike Hrvatske. Zbog rješavanja stambenih i obiteljskih problema prekida rad na fakultetu i poslijediplomski studij na PMF-u, te se vraća u Međimurje. Od 1. svibnja 1997. godine počinje raditi u Uredu za gospodarstvo Međimurske županije kao voditelj službe za zaštitu bilja, a 1. veljače 1998. godine prelazi u Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Međimurske županije u svojstvu savjetnika za zaštitu bilja. Krajem 1998. postaje rukovoditelj odsjeka. Rukovodeće poslove obavlja u Javnoj poljoprivredno savjetodavnoj službi pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (2011. i 2012.), te u Poljoprivredno savjetodavnoj službi (2012., 2013. i 2014.) i Savjetodavnoj službi (danas). U okviru provođenja međunarodnog projekta vlada Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske "Unapređenje proizvodnje krumpira u Hrvatskoj" tijekom ožujka 1999. godine boravio na stručnoj izobrazbi u Centru za obuku "IPC Plant" Emmeloord. Poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje Biotehničkih znanosti, polje Agronomija, znanstvena grana Fitomedicina) upisuje 1998. godine, a magistrirao 2002. godine obranivši magistarski rad naslova: "Mogućnosti prognoze i suzbijanja plamenjače krumpira (Phytophthora infestans (Mont.) De Bary) u Međimurju", izrađen pod vodstvom prof.dr. Bogdana Cvjetkovića. Znanstveno i stručno usavršavanje Od 1997. godine aktivno sudjeluje u radu godišnjih Seminara biljne zaštite stručnim izlaganjima iz područja integrirane zaštite voćnjaka, vinograda i povrtlarskih kultura. Koautor je 3 znanstvena rada (CAB Abstracts) i više stručnih radova. Stručni je suradnik "Gospodarskog lista" i autor kolumne zaštite bilja u županijskim novinama "Međimurje", a od 1998. godine stručni suradnik Gospodarske škole Čakovec, Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Privatnog učilišta "Novak" iz Čakovca pri izvođenju nastave "Tečaj za vinogradare i vinare" (predavač poglavlja "Zaštita vinograda od štetočinja") i nastave za osposobljavanje ratara (predavač poglavlja "Zaštita ratarskih kultura od štetnih organizama"). Tijekom 2010. godine bio je vanjski suradnik Pučkog otvorenog učilišta Čakovec pri obrazovanju odraslih za zanimanje Proizvođač merkantilnog krumpira (predavač za poglavlja "Značaj plodoreda u suvremenom uzgoju krumpira" i "Zaštita krumpira od štetnih organizama") Član je Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ) i Američkog fitopatološkog društva (APS). Nagrađen je u veljači 2012. godine od Hrvatskog društva biljne zaštite Poveljom, uz brončanu plaketu radi doprinosa popularizaciji i afirmaciji struke. Oženjen, otac kćeri Lucije i sina Ivana.