Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine donijela Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za sanaciju šteta na proizvodnim kapacitetima. Kroz ovu mjeru dodjele potpora male vrijednosti, drvoprerađivačima će se iz državnog proračuna bespovratno dodijeliti 10 milijuna kuna, do 100 posto od ukupno prihvatljivih troškova, uz najviši iznos potpore do 1,4 milijuna kuna. 

U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za ulaganja u sanaciju šteta od potresa na proizvodno-poslovnom objektu, proizvodnoj tehnologiji i opremi te informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, čime će se (su)financirati troškovi popravka oštećenog stroja ili po potrebi kupovina novog stroja za istu namjenu, obnova oštećenog objekta ili izgradnja novoga za istu namjenu, sanacija štete na infrastrukturi u tvorničkom krugu kao i ishođenje Nalaza i mišljenja vještaka. 

Prihvatljivi korisnici Programa su isključivo mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva i obrti) registrirane djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja s aktivnom proizvodnjom na području pogođenom potresom koji su imali štetu kao posljedica potresa. 

-Prerada drva jedna je od najvažnijih djelatnosti na potresom pogođenim područjima i poduprijet ćemo nastavak proizvodnje. Na ovom području nalazi se više od 150 poduzetnika koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, a zapošljavaju više od 2.400 osoba. Ove djelatnosti imaju značajnu gospodarsku i socijalnu dimenziju u slabije razvijenim područjima gdje su najčešće jedina djelatnost i jedini izvor zapošljavanja, s udjelom od 11% ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji, kroz izvoznu orijentiranost s udjelom od 7% u ukupnom izvozu i kroz svoj udjel od 7% u ukupnom prihodu prerađivačke industrije Hrvatske, ističe ministrica poljoprivrede Marija Vučković.