5. kolovoza 2021. godine, od strane Europske komisije odobrene su konačne promjene Programa ruralnog razvoja. Njima su sektoru stočarstva odobrene dodatne potpore u iznosu od dodatnih 130 milijuna kuna putem mjere Dobrobit životinja. Također i dodatnih 90 milijuna kuna za novu potporu za korištenje stajskog gnoja na oranicama. Osim provođenja redovnih mjera potpore, od početka izbijanja pandemije bolesti COVID-19 Ministarstvo je donijelo i niz programa potpore. Između ostalih i sektoru stočarstva, ukupne vrijednosti gotovo 450 milijuna kuna. U izradi su programi potpore za sektore peradarstva i mliječnog govedarstva.

Također, uslijed povećanja cijena žitarica i ostalih komponenti stočne hrane ministrica poljoprivrede Marija Vučković je pozvala Europsku komisiju da ispita sve mogućnosti dodjele financijske potpore u cilju stabilizacije sektora stočarstva, kao i mogućih drugih mehanizama koji bi osigurali ravnopravni položaj naših proizvođača na globalnom tržištu. Pri tome je zahtjev podržalo 15 zemalja članica. Tako se očekuje daljnje praćenje stanja od strane EK, kao i poduzimanje eventualno potrebnih izvanrednih mjera.

Covid mjere potpore

Kako bi se doprinijelo normalizaciji stanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda doneseni su brojni programi potpora koje su stočari mogli koristiti.

Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. su provedene mjere pomoći namijenjene malim poljoprivrednim gospodarstvima za održavanje postojeće razine i povećanja proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva, ukupne vrijednosti veće od 25 milijuna kuna.

Usvojena je i mjera za interventni otkup viškova u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji, voćarstvu i povrćarstvu. Također i otkup viškova drugih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača. Zatim i putem robnih rezervi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U okviru toga je proveden i interventni otkup tržišnih viškova mlijeka od malih mljekara u vrijednosti od 2,5 milijuna kuna. Otkupljeni viškovi ustupljeni su posrednicima u lancu donirane hrane. Provedena je izvanredna mjera pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19. Također i za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara, ukupne vrijednosti 9 milijuna kuna.

Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima obuhvaćene su potpore uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele, tovne junadi i krmača vrijedne 44 milijuna kuna. Kroz Program privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača svinja potporu je ostvarilo 1.318 korisnika za 39.808 grla. Iznos potpora bio je gotovo 6 milijuna kn. Za provedbu Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 osigurana su financijska sredstva u za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Kroz Program potpore u vrijednosti od milijun kuna pomoglo se pčelarima iz Međimurske županije sanirati štete nastale zbog masovnog pomora pčela. Također, Vlada Republike Hrvatske donijela je Program potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala u vrijednosti od 3 milijuna kuna. Provedbom njega sanirati će se štete nastale uslijed nepovoljnih meteoroloških prilika ovog proljeća, odnosno izostanka pčelinje paše.

Također, u posljednjem tjednu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, državama članicama omogućeno je programiranje nove mjere unutar Programa ruralnog razvoja M21. Izvanredne privremene potpore poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 u iznosu od 360 milijuna kuna. U siječnju je isplaćeno 128 milijuna kuna potpora temeljem zahtjeva podnesenih na prva dva natječaja. Na novim natječajima u ožujku zatražena je potpora u ukupnom iznosu većem od 79 milijuna kuna.

Program ruralnog razvoja

U sklopu operacija podmjere 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u protekle dvije godine Ministarstvo je raspisalo nekoliko natječaja. Ukupna raspoloživa sredstva za Natječaj za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja su bila 50 milijuna kuna. Za sektor tovnog govedarstva u tijeku 2020. godine raspisan je Natječaj za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Sredstva su povećana na iznos od 152 milijuna kuna.

Raspisan je i Natječaj za ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva u vrijednosti od 250 milijuna kuna. Također i za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš u vrijednosti od 50 milijuna kuna. Pri tomu su potencijalni korisnici oni koji su podnijeli zahtjev za potporu na Natječaju za ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Također, otvoren je natječaj za ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 100 milijuna kuna.

Izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu

U pripremi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Pri tomu se razmatraju i kriteriji za dodjelu poljoprivrednog zemljišta. Najpovoljniji ponuditelj na natječaju za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđivat će se na temelju ostvarenih bodova. Pri tomu se predlaže dodjela najvećeg broja bodova ponuditeljima koji se bave proizvodnjom u sektorima koji na poljoprivrednom zemljištu ostvaruju dodanu vrijednost. Stočarstvo je jedan od tih sektora. Osobito se razmatra položaj za stočare koji u odnosu na broj uvjetnih grla ne raspolažu dovoljnim površinama poljoprivrednog zemljišta.