Temeljem članka 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 04/13), članka 16. Stavak 1. I 17.
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nijemci KLASA: 944-01/10-01/01; URBROJ:
2188/06-01-10-1 od 30.12.2010.g. , a u svezi s člancima Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15) koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, dana 31. svibnja 2016.g. na 23. Sjednici, Općinsko vijeće Općine Nijemci objavljuje:

 

OTVORENI JAVNI POZIV
Za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na području Općine
Nijemci
I.
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci (u daljnjem
tekstu: javni poziv) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi na području Općine Nijemci a koje se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.
Ovaj javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Nijemci i web stranici općine Nijemci
www.opcina-nijemci.com.
II.
Zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci iz priloga, daje se za poljoprivrednu
proizvodnju na rok do 10 godina a isti može prestati i prije navedenog roka zakupa zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja Općine Nijemci.
III.
Sudionik ovog javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja nema financijskih obveza ili
dugova prema Općini Nijemci s bilo koje osnove.
IV.
Poljoprivredno zemljište navedeno u prilogu ovog javnog poziva daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore zakupa.
V.
Sudionik ovog javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u
vlasništvu općine Nijemci na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:
a) GospodarskI program do 60 bodova
b) Visina ponuđene zakupnine do 40 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do
dvostruke početne zakupnine.

 

Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini,
najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog
nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake (NN120/13)
VI.
Ponuda se smatra nevažećom i neće se razmatrati u sljedećim slučajevima:
– ako je za pojedinu česticu ponuđen manji iznos zakupnine od ukupne početne visine
zakupnine za tu česticu
– ako za pojedinu česticu ponuđen iznos zakupnine koji prelazi dvostruki iznos od početnog
iznosa zakupnine za tu česticu
– ako nije dostavljen gospodarski program naveden u ovom Javnom pozivu
– ako nije priložena izjava navedena u ovom Javnom pozivu
– ako je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja
– ako ponuda nije potpisana od strane ponuditelja
– ako ponuda nije dostavljena u roku.
VII.
Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci plaća se godišnje.
Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu do kraja lipnja tekuće godine.
VIII.
Osoba koja sudjeluje u Javnom pozivu obvezno dostavlja slijedeće:
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Nijemci
-odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice navedene u gospodarskom
programu
-izjavu kojom podnositelj ponude izjavljuje da nema financijskih obveza ili dugova prema
Općini Nijemci s bilo koje osnove
Obrazac Gospodarskog programa i svi navedeni prilozi ovog Javnog poziva nalaze se na mrežnoj
stranici Općine Nijemci www.opcina-nijemci.com.
IX.
Javni poziv se objavljuje na neodređeno vrijeme odnosno do davanja u zakup svih ponuđenih čestica. Otvaranje prispjelih ponuda vršiti će se jedanput mjesečno svakog trećeg ponedjeljka u mjesecu, u prostorijama zakupodavca s početkom u 9,00 sati.
Ponude za zakup dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Nijemci – ne otvarati“, na adresu: Općina Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci.
Nepotpune ponude kao i one s cijenom ponuđene zakupnine nižom od najniže početne cijene  neće se razmatrati.
X.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Javnom pozivu za pojedine čestice donosi Općinsko vijeće Općine Nijemci u roku 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva odgovarajućom primjenom članka 27. stavku 7. Zakona.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik Općine Nijemci u ime Općine Nijemci i
podnositelj najpovoljnije ponude sklapaju ugovor o zakupu u roku 8 dana od donošenja Odluke,
odgovarajućom primjenom članka 32. Zakona.
XI.
Sve troškove u svezi s ovjerom Ugovora o zakupu snosi zakupac.
XII.
Općina Nijemci zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog
obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.
XIII.
Općina Nijemci će Odluku o izboru najpovoljnije ponude po ovom Javnom pozivu za pojedine čestice objaviti na mrežnoj stranici Općine Nijemci www.opcina-nijemci.com.
XIV.
Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Nijemci svakim radnim danom u vremenu od 9-14 sati ili na telefon 032/280-012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Marijanović

 

Više informacija na stranici http://www.opcina-nijemci.com/  i putem linka:

http://www.opcina-nijemci.com/index.php/item/517-otvoreni-javni-poziv-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-opcine-nijemci

 

 

Prethodni članakKako upisati cijelu česticu s kućom?
Sljedeći članakNova isplata iz Programa ruralnog razvoja za preradu i pakiranje sira
Gospodarski list
Gospodarski list je najstariji hrvatski časopis za poljoprivredu i selo koji i danas izlazi i koji je kroz tri stoljeća usmjeravao stručno, ekonomski i društveno hrvatskog seljaka i selo. Promicao je i čuvao običaje na selu i poljoprivredi i njegovao hrvatsku kulturu i jezik. List danas izlazi kao polumjesečnik na 72 stranice visoke kvalitete papira i višebojnog (kolor) tiska u formatu 210 x 275 mm. Zahvaljujući tradicionalno kvalitetnim i prije svega aktualnim i stručnim člancima, Gospodarski list stekao je vjerne, dugogodišnje pretplatnike i do danas zadržao status najpopularnijeg časopisa o poljoprivredi u Hrvatskoj. Kroz sva tri stoljeća Gospodarski list je izlazio zahvaljujući prije svega svojim vjernim pretplatnicima, poslovnim partnerima i oglašivačima, a u Gospodarskom listu surađuju najnapredniji ljudi pojedinog vremena, mnogi istaknuti znanstvenici, stručnjaci poljoprivredne proizvodnje, te mnogi drugi ugledni ljudi. Važno je napomenuti da Gospodarski list i danas kontinuitrano stvara nove vrijednosti kroz vrijedne projekte i inicijative; Gospodarski kalendar, biblioteka Obitelj i Gospodarstvo, biblioteka Hrvatsko povrće, Gospodarski oglasnik, televizijska emisija Dodir prirode, web izdanja, digitalizacija arhive 1842 – 1910 dostupne javnosti kroz projekt Hrvatska kulturna baština, izbor za najbolju poljoprivrednu ljekarnu, stručni seminar Hrvatsko povrće, stručni seminar CroVin, profilne stranice na društvenim mrežama, Društvo agrarnih novinara Hrvatske… Cilj Gospodarskog lista oduvijek je bio i ostat će prenošenje znanja, informacija i savjeta, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila isplativa, a gospodari uspješniji.