Ministarstvo poljoprivrede ističe da je Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18, 98/20 i 18/22) i dalje na snazi. Do 31. ožujka 2023. bilo je potrebno smanjiti brojno stanje divljači svinja divlja (Sus scrofa L.) do biološkog minimuma u onim lovištima gdje je lovnogospodarskim planom utvrđen planirani matični fond svinje divlje, neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj vrsti.

Takvo stanje je potrebno održavati jer je i dalje na snazi odredba predmetne Naredbe kojom je propisano da se obustavlja provedba propisa utvrđena lovnogospodarskim planovima u dijelu koji se odnose na smjernice gospodarenja svinjom divljom. Dakle, lov svinje divlje je i dalje dopušten do postizanja biološkog minimuma.

Izlučivanje se obustavlja dokle god je brojnost svinje divlje ispod ili na biološkom minimumu. U slučaju da se tijekom lovne godine utvrdi brojnost iznad biološkog minimuma, lovoovlaštenik je dužan izlučiti razliku do tog istog biološkog minimuma. Napominjemo da u skladu s Pravilnikom o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/06, 92/08, 39/11 i 41/13) broj krupne divljači utvrđuje se opažanjem, praćenjem i brojanjem tijekom cijele lovne godine u lovištu, ali i na drugi lovnoj struci priznati način i to najmanje na početku lovne godine, i prije početka lova ali se isto tako smije utvrđivati češće, recimo svaki puta kad postoji mogućnost da je došlo do povećanja brojnosti svinje divlje iznad biološkog minimuma.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje