Slijedom čestih upita korisnika o stanju obrade natječaja iz Mjere 6, Agencija objavljuje procjenu krajnjih rokova obrade. U ovom trenutku nije moguće dati točan datum dovršetka obrade. Zaključenje rang-lista ovisi o okončanju postupka žalbi koji se nalazi izvan nadležnosti Agencije za plaćanja.

U daljnjem tekstu pokušat ćemo dati približan datum dovršetka obrade. Tamo gdje je to moguće i okviran broj bodova potreban za plasman iznad crte na rang-listi.

Napominjemo da su sve informacije podložne promjenama slijedom rezultata obrade. To može uključivati smanjenje broja bodova kod većeg broja korisnika, izdavanje odluka o odbijanju, odustajanja korisnika i sl.

Napominjemo da je u operacijama 6.2.1. i 6.4.1., kod kojih je došlo do povećanja raspoloživih sredstava, postupak obrade pri kraju. Do njegovog dovršetka potrebno je obraditi nekoliko prijava. U kratkom roku je nemoguće dovršiti obradu. Razlog je da već odobreni korisnici odustaju od provedbe projekata te je u obradu iznova potrebno uključivati nove predmete.

Operacija 6.1.1. – Četvrti natječaj – alokacija iz fonda EURI

 • Natječaj je objavljen dana 12. listopada 2021., a otvoren od 3. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.
 • Raspoloživa alokacija iznosi 152.563.412,00 kn, što je dostatno za financiranje 405 projekata.
 • Na dan 12. srpnja izdano je 365 odluka o rezultatu administrativne kontrole. Od toga su izdani ugovori za 241 projekt vrijedan 90 milijuna kuna.
 • Očekujemo dovršetak obrade većine zahtjeva tijekom srpnja i kolovoza. Objava konačne rang-liste ovisi o rezultatu rješavanja po žalbama.
 • Trenutni prag prolaznosti je 53 boda pri čemu postoji mogućnost spuštanja praga na 52 boda.

Operacija 6.2.1. – drugi natječaj

 • Natječaj je objavljen 4. svibnja 2020., a otvoren od 1. lipnja 2020. do 10. rujna 2020.
 • Raspoloživa alokacija iznosi 170.000.000,00 HRK što je dostatno za financiranje 457 projekta.
 • Na dan 12. srpnja izdana su 443 ugovora u iznosu od 164.784.935 milijuna kuna.
 • U obradi je još šest zahtjeva, a pet ih se nalazi u žalbenom postupku.
 • Postoji mogućnost uključivanja još dva do tri zahtjeva u obradu.
 • Očekuje se dovršetak obrade i objava konačne rang liste u kolovozu/rujnu.
 • Crta na rang-listi postavljena je na 76 bodova, pri čemu neće proći svi s navedenim brojem bodova.

Operacija 6.3.1. – četvrti natječaj – alokacija iz fonda EURI

 • Natječaj je objavljen dana 12. listopada 2021., a otvoren od 3. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine;
 • Raspoloživa alokacija iznosi 112.500.000,00 HRK, što je dostatno za financiranje 993 projekta;
 • Na dan 12. srpnja izdano je 219 odluka o rezultatu administrativne kontrole iz čega je proizašlo 158 ugovora o financiranju;
 • Očekuje se dovršetak obrade većine zahtjeva do konca 2022. godine;
 • Crta na rang listi trenutno je na 51 bod te su moguća dodatna spuštanja potrebnog broja bodova tijekom obrade.

Operacija 6.4.1. – drugi natječaj

 • Natječaj je objavljen 28. travnja 2020., a bio je otvoren od 03. lipnja do 03. rujna 2020.
 • Raspoloživa alokacija iznosi 170.000.000,00 HRK, što je dostatno za financiranje 171 projekta.
 • Na dan 12. srpnja izdano je 168 ugovora o dodjeli sredstava.
 • U obradi je šest zahtjeva, a dovršetak obrade i objava konačne rang liste očekuje se u rujnu.
 • Crta na rang-listi postavljena je na 60 bodova te se ne očekuju daljnja smanjenja bodova potrebnih za prolaz.

Još jednom napominjemo da su iznesene informacije podložne daljnjim promjenama ovisno o rezultatima obrade zahtjeva.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakU Kistanjama opet napadi vukova
Sljedeći članakPotpore za udruživanje poljoprivrednika
Avatar
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska postala je osnivač Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.     Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore.  Osnovni poslovi APPRRR:  - provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja) -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka) - provedba mjera IPARD programa (6 mjera) - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ - naknada šteta od elementarnih nepogoda - provedba potpora osiguranja usjeva - provedba programa kapitalnih ulaganja   www.apprrr.hr