30. siječnja 2023. godine na AGRONET-u, zaštićenoj aplikaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljene su odluke za sljedeće potpore:

  1. Program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini
  2. Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. i 2022. godini:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva:

  • Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka
  • Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele
  • Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

  • Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja
  • Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

3. Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021 i 2022. godini za Mjeru 2. Potpora za gubike u zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase

4. Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine za 2021. godinu

5. Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023 godine za 2021. godinu.

Molimo korisnike da putem svojih AGRONET sučelja preuzmu objavljene odluke.

Odluke se nalaze u pregledniku AGRONET-a unutar modula „POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO“, pod karticom „Nacionalne potpore“u pregledniku „Odluke za nacionalne mjere“.

Napominjemo kako se odluke dostavljaju putem AGRONET-a temeljem članka 15. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021, 152/2022).

Korisnici su obvezni preuzeti objavljenu Odluku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana postavljanja Odluke na AGRONET i objave ove obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja odnosno do 4. veljače 2023 godine.

Dostava Odluke putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo Odluku. Ako korisnik ne preuzme Odluku s AGRONET-a u roku od (5) pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od (5) pet dana od dana kada je Odluka postavljena na AGRONET.

Protiv Odluke se može podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja odnosno dostave Odluke, a podnositeljima koji se odluče uložiti žalbu preporučuje se priložiti kopiju odluke na koju se žale u svrhu brže obrade.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakEvidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta
Sljedeći članakPoljoprivredne cijene u 2022. godini – prve procjene
Avatar
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine, Republika Hrvatska postala je osnivač Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javna je ustanova čija je djelatnost operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera i provođenje kontrole na terenu. Sjedište Agencije je u Zagrebu, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu. Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.     Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.    Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore.  Osnovni poslovi APPRRR:  - provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu - provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja) -provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka) - provedba mjera IPARD programa (6 mjera) - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva - provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva - provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU - dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ - naknada šteta od elementarnih nepogoda - provedba potpora osiguranja usjeva - provedba programa kapitalnih ulaganja   www.apprrr.hr