Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i njeni službenici  i u 2022. godini nastavljaju s s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“. Projekt se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina s ciljem osiguravanja informacija za maslinare i preporukama za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline. On je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzimanjem reprezentativnih uzoraka plodova, tijekom dozrijevanja plodova te njihovom analizom moguće je pratiti povećanje sadržaja ulja u plodu. Uzrokovanje plodova u cijelom arealu uzgoja maslina u Republici Hrvatskoj započelo je tijekom mjeseca rujna 2022. g. Planirano uzorkovanje maslina provodi se tijekom svakog tjedna do trenutka kada maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima. To se, prema dosadašnjem iskustvu, očekuje u zadnjoj dekadi mjeseca studenog (oko 25. studenoga 2022.), ovisno o sorti i području uzgoja maslina.

Uzorkovanje se obavlja u devet područja uzgoja duž hrvatskog priobalja. To su Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle. Obavlja se na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Maslinarsku godinu 2022. u svim maslinarskim regijama Republike Hrvatske obilježila je suša. U početnom razvojnom ciklusu masline (razvoj pupa, razvoj lista, pojava cvatova) količina vode dostupna biljci bila je zadovoljavajuća. Navedeno se pokazalo dobro za oplodnju i stvaranje sjemenih zametaka i prosječne do dobre količine ploda. U ljetnim mjesecima, uz vrlo visoke temperature zraka, dubinske evaporacije tla, a vrlo male količine oborina nastupili su sušni uvjeti. Zbog sveukupne suše došlo je do određenog opadanja plodova. Budući da u većini maslinika nema sustava navodnjavanja (niti mogućnosti za postavljanje), maslina nije imala optimalne uvjete za rast i razvoj.

U narednom vremenu očekuje se nagla promjena pigmenta ploda maslina uzrokovana promjenom temperature, s toplog na hladnije vrijeme s niskim noćnim temperaturama. Ona može izazvati nedoumice kod maslinara. Krajem mjeseca kolovoza i u rujnu pale su znatne količine oborina. One su omogućile postizanje pune veličine plodova, ali ne na svim lokacijama, niti svim sortama. Uz padaline, dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (muhe), ali se ne očekuju veće štete.

Rezultati analiza uzoraka plodova masline prema regijama odnosno sortama prikazani su u priloženoj Tablici 1.

Ulje u suhoj tvari i težina ploda masline su parametri na koje treba obratiti pozornost. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici. Pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima).

U narednim danima maslinari mogu očekivati, radi vjetra, opadanje jedne količine ploda sa stabala. Većinom bolesnog ploda od moljca, svrdlaša i muhe.

U svim hrvatskim maslinarskim uzgojnim područjima maslina još uvijek dozrijeva tj. stvara ulje i nije spremna za berbu.

Preporuku pripremili:

Tomislav Filipović, dipl. ing., NIR analiza d.o.o.

dr.sc. Silvio Šimon, voditelj Odjela za savjetovanje u hortikulturi

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje
Prethodni članakUdruga Biovrt daruje edukativnu društvenu igru i brošuru osnovnim školama
Sljedeći članakKako čuvati saće?
Avatar
Savjetodavna služba specijalizirana je javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Od svog osnutka 1991. godine pa do danas, Savjetodavna služba) imala je nekoliko etapa u svom razvoju u kojima su provedene statusne i organizacijske promjene te prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih, sukladno ciljevima i reformama poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj. Osnivanje i djelatnost Službe po prvi puta u njezinoj povijesti regulirano je donošenjem Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi u svibnju 2012. godine („Narodne novine“ br. 50/2012), pri čemu Služba dobiva i dvije javne ovlasti i to: provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, i organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nadalje, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi krajem 2013. godine („Narodne novine“ br. 148/13), promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba - javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika, čime je proširena djelatnost Službe sa novim poslovima i zadaćama i javnim ovlastima u području šumarstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, trenutno je zaposleno 247 službenika. Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Misija Savjetodavne službe jest razvijati konkurentna i napredna poljoprivredna gospodarstava i subjekte u ribarstvu i šumarstvu kroz informiranje, savjetovanje i obrazovanje, uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse te očuvanje ruralnog prostora njegujući tradiciju i običaje.