Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  i Hrvatskih šuma d.o.o. su 24. kolovoza 2021. godine, održali sastanak u cilju brže provedbe izmjene postojećih programa gospodarenja šumskim zemljištem.  

Ministarstvo poljoprivrede izmijenilo je Pravilnik o uređivanju šuma kako bi se izvanrednim revizijama programa gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH omogućilo pašarenje i na onim površinama šumskog zemljišta na kojima je to prije njegova donošenja bilo zabranjeno. Pri tomu Hrvatske šume d.o.o. koje gospodare navedenim zemljištem izrađuju predmetne revizije, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.  

Na sastanku se razgovaralo o redovnim i izvanrednim revizijama koje su u tijeku. Provode ih Hrvatske šume, a prethodnu suglasnost daju ministarstva nadležna za održivi razvoj i poljoprivredu. Poseban prioritet u bržoj provedbi istaknut je za područja Sinja, Obrovca, Senja i Ličko-senjske županije. Dogovoreno je ubrzanje postupaka odobravanja s predviđenim natječajima za zakup u svrhu pašarenja za više desetaka tisuća hektara zemljišta. Prvi sljedeći natječaj, 9. u posljednje dvije godine, bit će objavljen do kraja rujna ove godine. 

Dodatno, na sastanku je dogovorena suradnja Ministarstva poljoprivrede, kao nositelja aktivnosti, s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja na izradi programa i posebnih mjera za razvoj pašnjačkog stočarstva na krškom području. One će se prezentirati do kraja 2021. godine, a s čijom primjenom će se započeti u 2022. godini. Iako je od 2015. godine trend korištenja šumskog zemljišta za pašarenje bio uzlazan, najveći dio prostora koristio se bez ugovora. Do listopada 2019. godine ugovoreno je bilo nešto manje od 7000 hektara zemljišta za pašarenje. Od tog mjeseca, nakon što je počeo ciklus natječaja, ugovoreno je dodatnih 33 tisuće hektara.  

Zaključci sastanka bit će jedan od čimbenika za provedbu konkretnih mjera i investicija na tom području u idućem programskom razdoblju. Pri tomu su strateški razvojni smjerovi Ministarstva poljoprivrede za krško područje razvoj ekstenzivnog stočarstva i ekološki uzgoj.