U utorak, 17. svibnja 2022., održan je sastanak s predstavnicima primarnih proizvođača i prerađivača mlijeka te predstavnicima trgovačkih lanaca. Riječ je o nastavku dijaloga s predstavnicima sektora na temu aktualnosti iz područja mljekarstva.

Nakon uvodnih riječi ministrice Vučković o stanju u sektoru, dosadašnjim potporama, najvažnijim izazovima s kojima se sektor suočava te o potrebi da se nađu rješenja kako održivo rasporediti teret krize, predstavljene su usporedne analize i kalkulacije u području mljekarstva na razini Republike Hrvatske te drugih europskih zemalja.

Tijekom sastanka predstavnici mljekarskog sektora iznijeli su svoje viđenje trenutnih okolnosti i specifične probleme s kojima se susreću. Naglasili su nastavak negativnih trendova u sektoru; osobito uslijed pandemije COVID-19 i ratnog stanja u Ukrajini, uz povećanje cijena inputa u proizvodnji i nedostatak radne snage.

Također, istaknuli su zemljišnu politiku kao bitnu u iznalaženja rješenja za zaustavljanje pada proizvodnje mlijeka i broja mliječnih krava, uzimajući u obzir da je temeljem nedavno izglasanog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i novouvedenog sustava bodovanja prioritet dan upravo sektoru mliječnog govedarstva. Predstavnici sektora mljekarstva su se osvrnuli i na pitanje povezivanja zelene energije i stočarstva. Predložili su dodatne mjere na razini Vlade koje se ne odnose isključivo na potpore.

Sudionici sastanka su istaknuli kako samo zajedničkim snagama, međuresornom i suradnjom svih čimbenika u lancu opskrbe hranom te dodatnim mjerama potpore i strukturnim promjenama se može postići dugoročno održivo rješenje te podići konkurentnost i produktivnost hrvatskih proizvođača mlijeka i sektora u cjelini.

U zaključnim razmatranjima predsatvnici ministarstva naglasili su da je ovo gospodarsko, ali i demografsko pitanje. Vlada RH nastaviti nuditi sveobuhvatna rješenja. Također, istaknuto je da su potrebni dodatni napori svih sudionika u lancu opskrbe stanovništva mlijekom i mliječnim proizvodima; sve kako bi se održala količina proizvedenog mlijeka, ali i poljoprivredna gospodarstva u cjelini.

Ministarstvo poljoprivrede je putem proizvodno vezanih potpora za krave u proizvodnji mlijeka osiguralo financijsku omotnicu veću od 149 milijuna kuna, za krave dojilje preko 48 milijuna kuna. Ukupna proizvodno vezana potpora za je stočarstvo 326 milijuna kuna. Za dobrobit životinja u sektoru govedarstva ukupna raspoloživa sredstva iznose više od 121 milijun kuna. Kroz potpore male vrijednosti za mliječne krave izdvojeno je 51 milijun kuna. U procesu donošenja je i Program razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine. On sadrži strateške ciljeve, prioritete i mjere koje će osigurati jačanje i konkurentnost sektora proizvodnje mlijeka u narednom razdoblju.