Predsjednica Odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru, Marijana Petir sudjelovala je 11. svibnja 2023., u Palači Milesi Zavoda HAZU u Splitu, na Hrvatskom aktivističkom festivalu VIDIK FEST, u okviru kojeg je održala  predavanje na temu „Kruh naš svagdašnji daj nam danas – Hrvatska poljoprivreda pred novim izazovima“. VIDIK  FEST su organizirali Hrvatska udruga Benedikt i udruga DoCeSt.

Marijana Petir istaknula je kako je pitanje dostatne proizvodnje hrane po pristupačnim cijenama za naše građane i zadržavanje stanovnika u ruralnom području, pitanje nacionalne sigurnosti.

Zato svaka država koja ozbiljno promišlja o svojoj budućnosti, poljoprivredu tretira kao stratešku gospodarsku granu i to pokazuje otklanjanjem administrativnih prepreka, donošenjem dobrih zakonskih rješenja, inovativnim pristupom preferiranja domaće proizvodnje i primjerenim financiranjem, rekla je Petir.

Podsjetila je da Hrvatska resurse za postizanje samodostatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ima, no da je pitanje kako ih koristimo. Prema ocjeni Europske komisije, Hrvatska ima jedan od najvećih potencijala u EU-u za razvoj biogospodarstva, u odnosu na ostatak EU u Hrvatskoj se manje koriste pesticidi i antimikrobna sredstva, dok su površine pod ekološkom proizvodnjom u stalnom trendu rasta, a u Hrvatskoj nije dozvoljena sjetva GMO sjemena niti u pokusne svrhe.

Podsjetila je da na raspolaganju imamo zemljišne  resurse, nismo ograničeni dostupnošću vode, položajno smo blizu europskom tržištu, no kako je naglasila Petir, trebamo promijeniti način promišljanja o poljoprivredi.

Hrvatskoj poljoprivredi potrebna je potpuna transformacija načina funkcioniranja kako bismo proizvodili proizvode s dodanom vrijednošću i prestali izvoziti sirovinu na kojoj druge države stvaraju dodanu vrijednost, rekla je Petir.

Dodala je kako moramo povećati produktivnost hrvatske poljoprivrede i jačati njenu konkurentnost te otpornost na klimatske promjene, ali i snažiti generacijsku obnovu te unaprijedili društvenu, komunalnu i socijalnu infrastrukturu na hrvatskom selu.

Kako je istaknula, sve to moglo bi doprinijeti otvaranju zelenih održivih radnih mjesta, povećati prosječni dohodak poljoprivrednika, smanjiti stopu rizika od siromaštva u ruralnim područjima i povećati udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te učiniti ruralna područja privlačnima za život za sadašnje, ali i za nove stanovnike sela.

Petir je govorila o inicijativama na kojima Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora radi kako bi stanje u hrvatskoj poljoprivredi unaprijedilo, nepoštene trgovačke prakse svele na minimum te uspostavili mehanizmi kojima će se štiti interesi hrvatskih poljoprivrednika i potrošača, kao i naši strateški nacionalni resursi poput poljoprivrednog zemljišta.