Biostimulatori su spojevi (tvari) različitog podrijetla i različitog kemijskog sastava koje imaju biostimulativni učinak na biljku. Primjenom biostimulatora (aminokiseline, ekstrakti morskih algi, huminske kiseline, fosfiti i dr.) smanjuje se učinak stresnih uvjeta na biljku te se pozitivno utječe na otpornost biljke na abiotske i biotske čimbenike stresa i time povećava kvaliteta i visina prinosa.

Zašto treba koristiti biostimulatore?

Velika potražnja za biostimulatorima uvjetovana je tehnološkim razvojem poljoprivredne proizvodnje. Isto tako i sve jače izraženim stresnim uvjetima tijekom proizvodnje.

Stres uvjetovan niskom ili visokom temperaturom kao i nedostatkom vode glavni su čimbenici smanjenja visine i kvalitete prinosa poljoprivrednih kultura.

Vrijeme primjene biostimulatora

Za potpuni učinak protiv stresa preporuča se preventivna primjena biostimulatora (Cohen i Gisi, 1994.). Međutim, kako se pojedine stresne situacije ne mogu predvidjeti, biostimulatori pokazuju i vrlo dobar kurativni učinak protiv posljedica stresa (primjena nakon stresnih uvjeta).

Tablica 1. Oblici stresa za poljoprivredne kulture (Colla i Rouphael, 2019.)


Najčešći stresni uvjeti koji se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji su nedostatak vode (suša) i pojava niskih (mraz, led) i visokih temperatura. Poljoprivredni proizvođači bi morali voditi računa i o ostalim oblicima stresa. Oni također mogu značajno smanjiti visinu i kvalitetu prinosa poljoprivrednih kultura.

Pročitajte više:

Zakonski okvir na razini EU za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Elementi u tragovima kao biostimulatori

Kompleksni biostimulatori

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje