Od 2022. g. na razini EU važeći je novi zakonodavni okvir o gnojidbenim proizvodima (EZ uredba 2019/1009) , unutar kojeg su definirana pravila za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prema navedenoj Uredbi, biostimulatori su gnojidbeni proizvod EU-a čija je funkcija pospješivanje procesa ishrane biljaka neovisno o udjelu hraniva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke ili rizosfere biljke:


(a) učinkovitosti iskorištavanja hraniva,
(b) otpornosti na abiotički stres,
(c) kvalitativnih svojstava, ili
(d) dostupnosti hraniva zarobljenih u tlu ili rizosferi

Ista Uredba biostimulatore dijeli na mikrobne i nemikrobne biostimulatore te je definirana i maksimalna količina teških metala te patogenih organizama.

Važno je istaknuti, da iako biostimulatori povećavaju učinkovitost gnojidbe, oni nisu gnojiva i ne mogu zamijeniti ulogu gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prema podrijetlu osnovne sirovine iz kojih se proizvodi biostimulatore, kako navode Halpern i sur. (2015.) biostimulatori se mogu podijeliti u sljedeće grupe proizvoda:

  • Biostimulatori na bazi aminokiselina
  • Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi (Ascophyllum nodosum, i dr.) i ekstrakti mikroalgi
  • Biostimulatori na bazi HUMINSKIH EKSTRAKATA (huminske i fulvo kiseline)
  • MIKROBIOLOŠKI PROIZVODI (metaboliti gljiva, bakterija i ostalih mikroorganizama) NAPOMENA: ova grupa biostimulatora je vrlo kompleksna te će se obraditi u posebnom prilogu ili članku
  • ELEMENTI U TRAGOVIMA (silicij, jod, selen i drugi rijetki elementi)
  • VITAMINI B i D grupe
  • Fosfiti * – *Na temelju važeće zakonodavne regulative za područje Europske unije, proizvodi na bazi fosfita više se ne mogu označavati kao gnojidbeni proizvodi, već se razvrstavaju u zaštitna sredstva, te se neće detaljnije obrađivati u prilogu. Na području izvan EU (Sjeverna i Južna Amerika, Azija i Afrika) fosfiti se i dalje razvrstavaju u grupu gnojiva te njihova upotreba nema zakonskih ograničenja.
Vidljiv bolji razvoj korijena kod primjene biostimulatora i bez primjene

U poljoprivrednoj proizvodnji su najčešće u primjeni biostimulatori na bazi aminokiselina i ekstrakta morskih algi te preparati na bazi huminskih kiselina. Iako biostimulatori na bazi aminokiselina predstavljaju cjenovno najprihvatljivije rješenje, u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji ima mjesta i za primjenu ostalih oblika biostimulatora.

Pročitajte više:

Vodič za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Elementi u tragovima kao biostimulatori

Kompleksni biostimulatori

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje