Druga najčešća grupa biostimulatora koji se pojavljuju na tržištu su biostimulatori na bazi ekstrakata morskih algi i odnedavno i na bazi ekstrakata mikroalgi. U odnosu na biostimulatore na bazi aminokiselina, radi se o složenijim (kompleksnijim) proizvodima. Oni sadrže cijeli niz korisnih bioaktivnih sastojaka i imaju bolji i širi biostimulativni učinak na biljke.

Međutim, radi se o proizvodima koji su i cjenovno višeg ranga. Stoga se još uvijek koriste manje nego biostimulatori na bazi aminokiselina. Biostimulatori na bazi morskih algi proizvode se različitim postupcima ekstrakcije bazne sirovine na bazi morskih algi. Klasični industrijski postupak prerade sirovine, obuhvaća postupke pranja (radi uklanjanja viška morske soli), usitnjavanja i prerade upotrebom visoke temperature uz primjenu kalijeve ili natrijeve lužine za bolju ekstrakciju.

Iako se na taj način dobiva najviše ekstrakta iz osnovne sirovine, količina bioaktivnih sastojaka je vrlo niska. Učinkovitost takvih biostimulatora je mala. Naime, zbog upotrebe visoke temperature i agresivnih kemikalija dolazi do razgradnje bioaktivnih sastojaka te je količina bioaktivnih sastojaka u takvim proizvodima vrlo niska, gotovo u tragovima. To najčešće poljoprivrednike dovodi u zabludu, jer iako su deklarirana visoka količina suhe tvari, izostaje očekivani biostimulativni učinak nakon primjene.

Bioaktivni sastojci u ekstraktu morskih algi

Zbog brojnih bioaktivnih sastojaka koji se nalaze u biostimulatorima na bazi morskih algi, brojni poljoprivredni proizvođači sve češće koriste ovu vrstu biostimulatora. Kroz brojne znanstvene radove potvrđen je učinak ekstrakta morskih algi protiv brojnih stresnih uvjeta, pogotovo suše i visoke temperature.

Tablica 7. Bioaktivni sastojci i njihov učinak na biljku

Bioaktivni sastojakUčinak na biljku
Polisaharidi
(alginati, laminarini, fukoidani)
Antioksidativni učinak Otpornost na stresne uvjete Antibakterijski učinak
ProteiniPovećavaju otpornost na stres Važni u svim fiziološkim procesima u biljci
Pigmenti
(klorofil, karotenoidi)
Antioksidativni učinak (rezistentnost na stres)
Polifenoli (fenolna kiselina, flavonoidi, benzoična kiselina i dr.)Antioksidativni učinak (rezistentnost na stres)
MineraliIzvor minerala za fiziološke procese u biljci
Prirodni hormoni (giberelini, auxini, citokinini i dr.)Poticaj rasta i diobe stanice Poticaj cvatnje Formiranje generativnih pupova Rast i razvoj korijena

Doze primjene kreću se u rangu od 1 do 3 lit/ha, te na hrvatskom tržištu postoje brojni proizvodi tako da poljoprivredni proizvođači imaju široki izbor biostimulatora na bazi ekstrakta morskih algi. Kao izvor bazne sirovine mogu se koristiti brojne vrste morskih algi. Najčešće se koristi morska alga mjehurasta haluga ili  Ascophyllum nodosum. Prirodna staništa se nalaze na brojnim lokalitetima na području Atlantskog oceana te uz obale Sjevernog mora.

Najkvalitetnija sirovina dobiva sa uz zapadnu obalu Irske te uz obalu Norveške. Kako ovi lokaliteti nisu opterećeni industrijskim zagađivanjem, alge sa ovih nalazišta nisu kontaminirane različitim zagađivačima (teški metali i drugo). Takvi se ekstrakti koriste za proizvodnju biostimulatora za ekološku proizvodnju. Osim ove vrste, koriste se i ostale morske alge, kao što su Laminaria digata, Durvillea potatorum, Sargassum, Fucus, Macrocystis, Ecklonia maxima i druge.

Način i vrijeme primjene

Biostimulatori na bazi morskih algi najčešće se primjenjuju u folijarnoj gnojidbi, pogotovo u preventivnom učinku protiv niskih temperatura na početku vegetacije drvenastih kultura (samostalno ili u kombinaciji s aminokiselinama) te u razdoblju prije cvatnje (u kombinaciji s borom). Kod primjene s pesticidima potrebno je voditi računa o kompatibilnosti s bakrenim i sumpornim preparatima. Nažalost, nekompatibilnost s bakrenim preparatima značajno ograničava primjenu, pogotovo u vinogradarstvu i maslinarstvu te u ekološkoj proizvodnji.

Kako odabrati biostimulator na bazi ekstrakta morske alge?

Kod odabira proizvoda potrebno je voditi računa o tri važna parametra:

  • količina suhe tvari u tekućem proizvodu
  • količina alginske kiseline i manitola
  • ph vrijednost biostimulatora

U tekućim biostimulatorima, količina suhe tvari se kreće u rangu od 6 do 15 %. Biostimulatori s većom količinom suhe tvari kvalitetniji proizvodi. Drugi važan kriterij je količina alginske kiseline (alginata) i manitola. Iako se na svim biostimulatorima ne deklarira količina alginske kiseline i manitola, kvalitetni proizvodi na bazi ekstrakta morske alge, sadrže oko 1,5-2,5 % alginske kiseline te 0,5-1,0 % manitola.

I treći važan parametar je pH vrijednost biostimulatora na bazi ekstrakta morske alge. Optimalna vrijednost je u rangu od 5,5-6,5 (kisele do slabo kisele otopine). Vrijednosti iznad 7,5 upućuju da se u procesu ekstrakcije koriste agresivne lužine (natrijeva lužina ili kalijeva lužina) te su takvi biostimulatori znatno lošije kvalitete.

Naime, agresivne lužine u procesu ekstrakcije razaraju polisaharide. Oni su osnovni bioaktivni sastojak u morskoj algi, te je u takvim proizvodima količina polisaharida vrlo niska, često samo u tragovima.

Prednosti biostimulatora na bazi ekstrakta morskih algi

  • kompleksni biostimulatori koji sadrže cijeli niz bioaktivnih sastojaka te imaju značajno bolji učinak u odnosu na biostimulatore na bazi aminokiselina
  • kvaliteta i učinak ovise o načinu prerade bazne sirovine; primjenom klasičnog industrijskog postupka dobivaju se biostimulatori vrlo slabog učinka
  • proizvode se iz nekoliko vrsta morskih algi od kojih je najčešća smeđa mjehurasta haluga Ascophyllum nodosum
  • potrebno je voditi računa o količini teških metala (kadmij, krom, živa, olovo i dr.) u ovim proizvodima. Dio sirovina dolazi iz kontaminiranih morskih područja (gdje su česta industrijska zagađenja)
  • primjenjuju se u folijarnoj gnojidbi i kroz sustave fertirigacije

Pročitajte više:

Vodič za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Zakonski okvir na razini EU za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Elementi u tragovima kao biostimulatori

Kompleksni biostimulatori

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje