Kompleksni biostimulatori su preparati koji kombiniraju nekoliko različitih biostimulativnih spojeva, kako bi se dobio određeni učinak na poljoprivredne kulture.

Najčešće se proizvode kombinacije aminokiselina i ekstrakata morskih algi, ali se isto tako mogu kombinirati i svi ostali biostimulativni spojevi (huminske i fulvo kiseline, elementi u tragovima i dr.) te hranivi elementi, poput makro ili mikroelemenata. Vrlo česta pojava na tržištu je kombinacija aminokiselina s hranivim elementima (kalcij (Ca), željezo (fe) ali i ostali elementi). Iako proizvođači koriste termin „helatizacije“ s aminokiselinama, takvi proizvodi su samo fizikalne mješavine aminokiselina i određenog hraniva, jer aminokiseline ne mogu postići helatizaciju s hranivim elementima.

U takvim proizvodima, aminokiseline potiču bolje i brže usvajanje hraniva. To im je osnovna uloga te takvi kombinirani preparati sadrže niske količine aminokiselina (1-2 %). Ovisno o sastavu, ovisi i njihovi učinak na biljke, odnosno učinak protiv stresnih uvjeta. Na tržištu već postoji veći broj dostupnih kompleksnih biostimulatora te se određeni broj poljoprivrednih proizvođača odlučuje za upotrebu ovih proizvoda.

Pročitajte više:

Vodič za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Zakonski okvir na razini EU za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Elementi u tragovima kao biostimulatori