Elementi u tragovima (silicij, jod, kobalt, titan) su posebna grupa preparata koji imaju biostimulativni učinak na biljke. U poljoprivrednoj proizvodnji najčešće se koriste preparati na bazi silicija (Si), dok je primjena drugih elemenata vrlo rijetka, i uglavnom se svodi na primjenu u znanstvenim istraživanjima.

Preparati na bazi silicija primjenjuju se u poljoprivrednim kulturama s ciljem poticanja otpornosti na abiotičke stresove, bolesti i patogene, no upotreba ovog elementa kao biostimulaotra u poljoprivredi može se dodatno proširiti. Ublažava stres od viška soli, suše i hranjivih tvari, kao i stres povezan s klimatskim uvjetima, smanjuje toksičnost teških metala i tako može odgoditi procese fiziološkog starenja biljaka. Međutim, mehanizmi koji čine osnovu djelovanja silicija u ublažavanju abiotičkih stresova i dalje su slabo objašnjeni. Iako se često spominje fungicidni učinak silicija (Si) na brojne patogene gljivice, ne postoji direktan fungicidni učinak.

Osnovni mehanizam djelovanja sastoji se u tome da molekule koje sadrže silicij, na sebe privlače vlagu, i time značajno reduciraju vlagu na površini lista i plodova poljoprivrednih kultura. Na taj način smanjuje se mogućnost razvoja gljivičnih infekcija, pogotovo botritisa. Druga važna funkcija je povećanje mehaničke čvrstoće stanične stijenke, i time sprječava prodor hifa patogenih gljiva u biljno tkivo odnosno razvoj infekcija. Ključni mehanizmi koji uključuje djelovanje slilicija (Si) u ublažavanju abiotskog stresa u višim biljkama uključuju:

(1) taloženje silicijevog dioksida unutar biljnih tkiva koje daje mehaničku čvrstoću i uspravnost listova i modulira mobilnost hranjivih tvari i vode unutar biljaka,

(2) stimulaciju antioksidansa sustavi u biljkama,

(3) kompleksiranje ili koprecipitacija toksičnih metala sa silicijem (Si) u biljnim tkivima i u tlu,

(4) modulacija ekspresije gena i signalizacija putem fitohormona.

Zbog svega navedenog primjena preparata na bazi silicija dobiva sve više mjesta u poljoprivrednoj proizvodnji te je sve veća ponuda preparata na tržištu.

Pročitajte više:

Vodič za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Zakonski okvir na razini EU za primjenu biostimulatora u poljoprivrednoj proizvodnji

Biostimulatori na bazi aminokiselina

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi i mikroalgi

Biostimulatori na bazi huminskih kiselina

Kompleksni biostimulatori

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje