U sklopu pripremne faze za provedbu Programa trajnog praćenja stanja (monitoringa) poljoprivrednog zemljišta koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), 2. i 3. veljače 2023. godine u prostorijama Centra za tlo Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) održana je dvodnevna edukacija terenskih djelatnika o klasifikaciji tla prema nacionalnoj klasifikaciji.

Nakon prve slijedi još jedna dvodnevna edukacija o klasifikaciji tala prema Svjetskoj referentnoj osnovi (WRB) koja će poslužiti kao zajednički jezik u međunarodnoj komunikaciji (IUSS Working Group WRB). 

Prvu je edukaciju održao prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, predavač na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, autor sveučilišnog udžbenika Sistematika tala Hrvatske te autor velikog broja pedoloških studija i kompilacijskih ili izvornih pedoloških karata. 

Edukacije su priprema za terenske aktivnosti koje su planirane u ljetnim mjesecima i uključuju postavljanje trajnih postaja motrenja na području cijele RH. 

Cilj svih aktivnosti je doprinijeti djelotvornijoj politici zaštite tla kao i politici održive poljoprivrede i ruralnog razvoja koja će u budućnosti omogućiti predviđanja pojava negativnih procesa u tlu i utvrđivati oštećenja i onečišćenja te njihovo sprečavanje ili ublažavanje.

Sve stručne tekstove objavljene u Gospodarskom listu u razdoblju od 2016. do 2020. godine čitajte i u našoj Digitalnoj kolekciji koju možete naručiti ovdje

Pretplatnici na sadržaj Gospodarskog lista ostvaruju pravo na besplatne savjete. Ako ste pretplatnik postavite pitanje klikom ovdje
Ako se želite pretplatiti to možete učiniti ovdje